Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: Luonnos maakuntalaiksi vahvistaa nuorten osallisuutta

29.6. julkaistussa luonnoksessa maakuntalaiksi esitetään maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamista vuonna 2019 toimintansa aloittaviin maakuntiin. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kiittää lainvalmistelijoita ja reformiministereitä tästä merkittävästä askeleesta nuorten osallisuuden edistämiseksi. “Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustaminen on historiallinen ja toivottu uudistus nuorten osallistumismahdollisuuksien saralla, mikä toivottavasti myös vahvistaa jo olemassa olevia kuulemisen tapoja”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen iloitsee.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on tyytyväinen lakiluonnoksen päälinjaan koskien maakunnallisia nuorisovaltuustoja mutta muistuttaa, etteivät ne saa jäädä ainoiksi nuorten vaikuttamiskanaviksi laajassa maakuntahallinnossa. “Jokaiselle nuorelle tulee taata lailla oikeus osallistua ja vaikuttaa hänelle ominaisilla tavoilla. Maakunnallisella nuorisovaltuustolla voisi olla rooli muiden nuorten osallistumistapojen edistäjänä”, Uosukainen pohtii. Maakuntalaki tarjoaa myös hyviä esimerkkejä muista kuntalaisten ja nuorten kuulemistavoista, mutta Nuva ry. on huolissaan niiden toteutumisesta. Erilaiset matalan kynnyksen osallistumismuodot tulee tunnustaa maakuntalaissa ja niitä tulee aidosti hyödyntää valmistelussa.

“Puhun varmasti kaikkien tuhansien nuorisovaltuutettujen suulla, kun toivon esityksen maakunnallisista nuorisovaltuustoista säilyvän aina säädettyyn lakiin asti”, puheenjohtaja Uosukainen sanoo. Nykyinen esitys maakuntanuorisovaltuustoiksi kaipaa kuitenkin myös tarkistamista lainsäädäntöprosessin aikana. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää tärkeänä, että täysin uusille nuorten osallistumiskanaville taataan jo heti alussa vahvat mahdollisuudet aitoon vaikuttavuuteen. Liitto näkee maakunnalliset nuorisovaltuustot korvaamattoman tärkeänä osana maakunnallista demokratiaa, jotka myös osaltaan edistävät ja testaavat yleisesti maakuntahallinnon avoimuutta ja osallistavuutta.

“Varsinaisessa hallituksen lakiesityksessä maakunnallisten nuorisovaltuustojen asemaa ja vaikuttavuutta tulisi parantaa muun muassa takaamalla niille lailla edustuspaikkoja maakunnan eri toimielimiin”, Uosukainen toivoo. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto peräänkuuluttaakin maamme hallitukselta rohkeutta vahvan lakipohjan laatimiseen, millä turvattaisiin uudenlaisten nuorten osallistumisen muotojen aito vaikuttavuus mittavassa maakuntahallinnossa. “Lakiluonnos luo erinomaisen pohjan nuorten osallisuudelle maakunnissa, mutta aidon vaikuttavuuden saavuttaminen edellyttää vielä laajempaa nuorten huomioimista maakunnan päätöksenteossa”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen päättää toiveikkaana.

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, kimi.uosukainen@nuva.fi, +358 44 7770561

Linkki maakuntalakiluonnokseen (maakunnallinen nuorisovaltuusto §26): http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset