Nuorisovaltuutetut: Nuorisovaltuuston puuttuminen Helsingistä on kansallinen häpeä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on pettynyt, ettei Helsinki aio tarjota nuorilleen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin toimivan ja vaikuttavan nuorisovaltuuston kautta. Helsingin kaupungin nuorisolautakunta käsitteli kokouksessaan 26.1.2017 Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän arviointia ja kehittämistä. Konsulttiyrityksen laatimaan arviointiin osallistettiin 45 nuorta ja 17 kunnan työntekijää. Nuva ry. katsoo nuorten pienen vastaajamäärän, kuntapäättäjien täyden puuttumisen sekä arvioinnin toteuttaneen yrityksen nuorisovaltuusto-osaamisen puutteen vaikuttaneen merkittävästi arvioinnin uskottavuuteen. Ruuti-järjestelmää ei esimerkiksi vertailtu olemassa oleviin nuorisovaltuustomalleihin tai kuntalain (410/2015) velvoitteeseen järjestää nuorisovaltuustotoimintaa. “Nuorille ei myöskään tarjottu laajaa mahdollisuutta käsitellä arvioinnin tuloksia ja pohtia kehittämisideoita. Tämä jäi kunnan aikuisten viranhaltijoiden tehtäväksi. Se ei ole osallisuutta”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on huolissaan nuorisolautakunnan kannasta, jonka mukaan nykyinen Ruuti-järjestelmä on riittävä tapa osallistaa nuoria. Helsinkiläisten nuorten oikeus vaikuttaa asioihin vaikuttajaryhmän kautta ei toteudu tehokkaasti. “Keskeisintä tehdyssä arvioinnissa on sen näköalattomuus. Kuntalakiin pohjautuvan nuorisovaltuuston lähtökohtia ovat osallistavuus, nuorekkuus, demokraattisuus, avoimuus ja edustavuus. Myös Helsinkiin tarvitaan nämä lähtökohdat täyttävä nuorisovaltuusto”, puheenjohtaja Uosukainen jatkaa. Monimutkaista, vaikeaselkoista ja aikuisvetoista Ruuti-järjestelmää kehittämällä ei ole mahdollista saavuttaa näitä valtakunnallisesti tunnustettuja lähtökohtia.

“Pääkaupunkimme vaikutus ja esimerkki kantavat kauas, ja nuorisovaltuustomallilla on kysyntää myös ulkomaanvientiin. Tästä syystä on häpeällistä, ettei Helsingissä toimi vaikuttavaa nuorisovaltuustoa. Toivomme asian nousevan esille kuntavaaleissa sekä korjaantuvan mahdollisimman pian”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen kertoo. Tulevaisuuden kuntien keskittyessä sote-uudistuksen jälkeen nykyistä voimakkaammin nuorten asioihin, tulee myös nuorten moninaisten ja vaikuttavien osallistumistapojen kehittyä. Nuorisovaltuustossa on tässä työssä keskeinen rooli: yksittäiset vaikuttamiskokemukset eivät riitä, vaan tarvitaan jatkuvaa ja tuloksellista nuorten osallistumista. Nuorisovaltuustossa vaikuttavat nuoret itse ovat parhaita asiantuntijoita osallistamaan muita nuoria.

Nuorilla tulee olla kuntalain ja nuorisolain mukaiset mahdollisuudet vaikuttaa heitä koskeviin ja kiinnostaviin asioihin. “Helsingin kaupungin näkemys nuorten osallisuudesta ja kuulemisesta tuntuu olevan täysin vastakkainen nuorisovaltuutettujen kanssa. Nuorilla itsellään on oikeus olla eturintamassa arvioimassa ja kehittämässä omia kuulemisen tapojaan, eikä sitä tule tehdä ulkopuolisten konsulttien toimesta”, puheenjohtaja Uosukainen päättää.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kutsuu helsinkiläiset nuoret keskustelemaan nuorisovaltuuston perustamisesta Helsinkiin torstaina 9.2.2017 kello 18 - 19.30. Mukana keskustelussa ovat myös Kokoomuksen Nuorten Helsingin piiri, Stadin Demarinuoret, Helsingin Perussuomalaiset Nuoret, RKP-nuorten Helsingin piiri ja Keskustanuorten Helsingin piiri. Keskustelutilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin sosiaalisessa mediassa sekä osoitteessa www.nuva.fi. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös median edustajat.

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja,

+358 44 777 0561, kimi.uosukainen@nuva.fi

 

Verna Castrén, pääsihteeri,

+358 44 331 1194, verna.castren@nuva.fi