Nuorten on saatava vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kehotti Maaseudun tulevaisuudessa kuntia harkitsemaan Islannin-mallin mukaisia kotiintuloaikoja suomalaisille nuorille. Saarikko toivoo, “että kuntapäättäjät kävisivät asiasta keskustelua. Valtuutettujen on kuitenkin turha päättää tästä, elleivät  vanhemmatkin sitoudu”

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton (myöhemmin Nuva ry) mielestä asia ei ole vain kuntapäättäjien ja vanhempien päätettävissä. Asian valmisteluun on otettava mukaan nuoret, koska heitä asia eniten koskettaa. “Tuntuu kummalliselta, että vielä 2020-luvun partaalla joudumme muistuttamaan päättäjiä nuorten oikeuksista vaikuttaa heitä ympäröivään yhteiskuntaan”, toteaa Nuva ry:n puheenjohtaja Sami Salminen

Nuva ry. vaatiikin kaikkia suomalaisia viranhaltijoita, jotka pohtivat kotiintuloaikoja ottamaan yhteyttä kuntansa nuorisovaltuustoon. Nuorten, vanhempien ja päättäjien yhteisillä neuvotteluilla saavutetaan kanta, joka on aidon demokraattinen ja takaa nuorten lakisääteiset oikeudet vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

"Nuva ry osallistuu mielellään keskusteluun yhdessä nuorisovaltuutettujen kanssa keinoista, joilla nuorten harrastamisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia parannetaan kunnissa, kunhan se käydään aidossa dialogissa, missä myös nuorten oikeus vaikuttaa asioihinsa huomioidaan". Lisää Nuva ry:n puheenjohtaja Sami Salminen.

Lisätietoja;


Sami Salminen
puheenjohtaja
sami.salminen@nuva.fi
+358 44 777 0561

Mikko Kymäläinen
vs. pääsihteeri
mikko.kymalainen@nuva.fi
+358 44 331 1194Nuorisovaltuutetut: Nuorisovaltuuston puuttuminen Helsingistä on kansallinen häpeä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on pettynyt, ettei Helsinki aio tarjota nuorilleen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin toimivan ja vaikuttavan nuorisovaltuuston kautta. Helsingin kaupungin nuorisolautakunta käsitteli kokouksessaan 26.1.2017 Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän arviointia ja kehittämistä. Konsulttiyrityksen laatimaan arviointiin osallistettiin 45 nuorta ja 17 kunnan työntekijää. “Nuorille ei myöskään tarjottu laajaa mahdollisuutta käsitellä arvioinnin tuloksia ja pohtia kehittämisideoita. Tämä jäi kunnan aikuisten viranhaltijoiden tehtäväksi. Se ei ole osallisuutta”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: Luonnos maakuntalaiksi vahvistaa nuorten osallisuutta

29.6. julkaistussa luonnoksessa maakuntalaiksi esitetään maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamista vuonna 2019 toimintansa aloittaviin maakuntiin. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kiittää lainvalmistelijoita ja reformiministereitä tästä merkittävästä askeleesta nuorten osallisuuden edistämiseksi. “Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustaminen on historiallinen ja toivottu uudistus nuorten osallistumismahdollisuuksien saralla, mikä toivottavasti myös vahvistaa jo olemassa olevia kuulemisen tapoja”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen iloitsee.

Lue lisää...

Kunta- ja maakuntavaalien ajankohdan siirtely heikentää demokratiaa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on pettynyt reformiministerien tänään tekemään päätökseen, jonka mukaan kuntavaalit ja maakuntavaalit järjestetään ensi vuonna eri aikaan. Nuorisovaltuutetut vastustavat ajatusta, että 1.1.2019 työnsä aloittavat maakuntavaltuustot valittaisiin kuntien päätöksellä. “Hallituksen itsehallintoreformin keskeisenä periaatteena oli purkaa byrokraattista kuntayhtymähallintoa ja luoda uudenlainen, läpinäkyvä ja kansanvaltainen järjestelmä. Tämä tavoite ei toteudu, mikäli uudet maakuntapoliitikot toimivat tehtävässään kuntien, eivätkä alueensa kansalaisten mandaatilla”, liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut: Kenellä vastuu nuorisopolitiikan koordinoinnista?

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. katsoo, että uudessa hallitusohjelmassa on myönteisiä toimenpiteitä kansalaisten osallisuuden vahvistamiseksi. ”Erityisesti on mainittava lisääntyvä kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen, nuorisotakuun kehittäminen sekä paikallisen kokeilukulttuurin käyttöönotto. Tästä on neuvottelijoita kiittäminen. Suomen suunta muutetaan vain kokemusasiantuntijoita kuuntelemalla, ja näitä asiantuntijoita ovat kansalaiset itse”, linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut: Demokratiaoikeuksien vahvistaminen hallitusohjelman strategiseksi painopisteeksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. esittää, että kansalaisten demokratiaoikeuksien vahvistaminen otetaan yhdeksi tulevan hallitusohjelman strategiseksi painopisteeksi. Edustuksellinen järjestelmä ei yksin riitä turvaamaan kansalaisten riittäviä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia muuttuvassa ja kiihtyvällä tahdilla digitalisoituvassa maailmassa. Päätöksenteon tasoja on useita ja on tärkeää, että erityisesti nuoret pystyvät vaikuttamaan kaikilla eri tasoilla.

"Demokratia on haasteiden edessä. Lisääntynyt sosiaalisen median käyttö on tehnyt politiikasta avoimempaa ja siksi on tärkeää, että poliittinen päätöksentekoprosessi pystyy vastaamaan haasteeseen", linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Eduskuntavaaliohjelma 2015

Johdanto

Tämä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n eduskuntavaaliohjelma, jota pohjustaa XVI-liittokokouksessa Oulussa hyväksytty tavoiteohjelma vuodelle 2015.

Tavoitteet

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kärkitavoitteet kevään 2015 eduskuntavaaleihin ovat:

1.     Nuorten demokratiaoikeuksia vahvistettava
2.     Osallistava nuorisotakuu
3.     Nuorisolaki 2010-luvulle

Lue lisää...

Ministeri unohti nuoret

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistettavaa nuorisolakia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti asiasta tänään verkkosivuillaan. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. on huolissaan siitä, että valmistelevassa työryhmässä on ainoastaan virkamiehiä ja muutaman järjestön edustajia.

”On käsittämätöntä, että nuorisolakia valmistelevassa työryhmässä ei istu yhtä ainoata nuorta. Nuorisolaki on itsessään laki, jonka 8. §:n myötä velvoite nuorten kuulemiseen on vuonna 2006 vahvistettu”, pöyristelee Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Paula Toivanen valittiin Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tiedottajaksi

Maisteriopintojaan Helsingin yliopistossa viimeistelevä Paula Toivanen aloitti Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton uutena tiedottajana 22.9.2014.

Kansainväliseen viestintään opinnoissaan keskittynyt Toivanen valittiin tehtävään vankan työkokemuksen ja järjestökentän tuntemuksen perusteella. Hän on työskennellyt viestintätehtävissä muun muassa ulkoasiainministeriössä, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seurassa sekä eri kansalaisjärjestöissä Suomessa ja Tansaniassa.

Lue lisää...

#nuvatlakiin flash mob 16.9.2014

Sadat nuoret ympäri Suomea osoittavat tänään mieltään nuorisovaltuustojen lakiin kirjaamisen puolesta. Flash mob –tempaukset ovat osa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton valtakunnallista Nuvat lakiin –kampanjaa. Tempausten myötä paikalliset nuorisovaltuustot osoittavat tukensa liiton pitkäaikaiselle tavoitteelle saada nuorisovaltuustot kirjattua uuteen kuntalakiin.

Syksyllä eduskuntaan tulee käsiteltäväksi uusi kuntalaki, johon ehdotetaan lisättäväksi uutta pykälää: 26 § Nuorisovaltuusto. Pykälässä kunnille asetetaan velvollisuus perustaa nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehtia sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto –termin käyttö legitimoi lasten- ja nuorten kuulemisen kuntatasolla (vrt. vanhusneuvosto, vammaisneuvosto). Nuorisovaltuusto on nuorten mielestä äänestämisen jälkeen tehokkain tapa vaikuttaa (Nuorisobarometri 2013).

Lue lisää...

#nuvatlakiin

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. julkaisee seuraavan kymmenen viikon aikana kymmenen syytä siihen, miksi nuorisovaltuustot tulee kirjata kuntalakiin. Joka viikko liitto julkaisee näistä syistä yhden. Tämä on osa laajempaa Nuvat lakiin -kampanjaa, jota toteutetaan loppuvuoden aikana. Kampanja huipentuu kymmenen viikon päästä ympäri Suomea järjestettäviin tempauksiin.

Nuorisovaltuustot tulee kirjata uuteen kuntalakiin seuraavien syiden takia:   

 

Lue lisää...

Lausunto valtiovarainministeriölle koskien metropolilakia valmistelevan työryhmän väliraporttia

Metropolilakia valmistelevan työryhmän raportista käy selkeästi ilmi metropolihallinnon tavoitteet ja syyt, joiden johdosta metropolihallintoon siirtyminen olisi suositeltavaa tiettyjen reunaedellytysten täyttyessä. Metropolihallinnolla tulisi olemaan merkittäviä vaikutuksia niin maankäytön, joukkoliikenteen, asumisen kuin sosiaalisen segregaation ehkäisemisen ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisympäristön muutosten kannalta.

Pääkaupunkiseudulla asuu yli miljoona suomalaista. Merkittävän väestönosan muodostavat alle 29-vuotiaat nuoret, joille kohtuuhintainen asuminen, toimiva joukkoliikenne ja vaikuttamismahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä. Vuoden 2013 Nuorisobarometrissa nuoret kertoivat kokevansa joukkoliikenteen yhdeksi keskeisimmistä asioista, joihin haluavat vaikuttaa.

 

Lue lisää...

Suomea ei rakenneta nuorten mielipiteet sivuuttaen

Parhaillaan menossa olevissa minihallitusneuvotteluissa on otettava huomioon sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. haluaa muistuttaa päättäjiä nuorten kuulemisesta minihallitusneuvotteluissa. Suomea ei rakenneta nuorista säästämällä tai nuorten mielipiteet sivuuttaen. Liiton mielestä on tärkeää viedä kuntauudistus päätökseen ja kirjata nuorisovaltuustot lakiin, ja näin turvata nuorisovaltuustojen toimintaedellytykstä. 

Minihallitusneuvotteluissa on muistettava, ettei nuorista säästäminen ole millään aikavälillä järkevää. Päättäjien on kuultava nuoria, joilla on syvä huoli omasta koulutuksestaan ja työllistymisestään. "Koulutus on Suomen yksi merkittävimmistä kilpailuvalteista ja siitä on ehdottomasti pidettävä kiinni", linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. Etenkin tilanteessa, jossa oppivelvollisuusiän nostamiseen kohdistetaan vain 15 miljoonaa euroa on pidettävä erityistä huolta, etteivät ryhmäkoot kasva ennestään eikä koulutuksen laatu kärsi.

Lue lisää...

Kansalaiset, meitä syrjitään

Ylen nettisivuilla uutisoitiin 17.6. nuorisovaltuustoista otsikolla Nuorisoparlamentilla lienee yhtä paljon valtaa kuin punakaartin sotamiesneuvostolla.Uutinen pohjautui lukijoiden kommentteihin nuorisovaltuustotoiminnasta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tyrmää Ylen lukijoiden vähättelevät näkemykset nuorisovaltuustojen toiminnasta. Lukijoiden näkemysten mukaan nuorisovaltuutetut eivät ”ymmärrä” mistä ovat päättämässä. ”On järkyttävää, että nuoria aliarvioidaan näin voimakkaasti. Tämä kertoo edelleen vallitsevasta asenneongelmasta, josta on päästävä eroon”, vaatii liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Eurovaaliohjelma 2014

Tämä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n hallituksen kokouksessa 17.-19.1.2014 hyväksytty eurovaaliohjelma, joka määrittelee liiton vuonna 2014 käytävien Europarlamenttivaalien edunvalvonnalliset tavoitteet. 

Yleistä 

Euroopan unioni on merkittävä toimija nykypäivän nuorille. Unionin myötä tulleet 
vapaudet mahdollistavat nuorille aiempaa voimakkaamman liikkuvuuden ja 
siirtyvyyden maiden välillä. Tämä itsessään mahdollistaa suomalaisille nuorille 
mm. työnteon ja opiskelun toisessa jäsenvaltiossa. 

Lue lisää...

Lausunto valtiovarainministeriölle koskien luonnosta kuntarakennelain muuttamisesta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta ja toteaa kunnioittavasti lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä 

Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on nuorten kannalta erityisen merkityksellinen. Nuoret ikäluokat tulevat elämään tänä päivänä tehtävien ratkaisujen kanssa, mistä johtuen heidän näkemystensä selvittäminen on myös tärkeää.v

Lue lisää...

Avoin kirje peruspalveluministeri Susanna Huoviselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto iloitsee peruspalveluministeri Susanna Huovisen sote-ratkaisun eteenpäin viemiseksi tekemästä työstä. On tärkeää, että poliitikot yli puoluerajojen pystyvät yhdessä sitoutumaan näinkin historialliseen päätökseen, jolla turvataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Nyt kun yhteisymmärrys on saavutettu eri puolueiden kesken, onkin tärkeää, että jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka pystymme huomioimaan nuorten mielipiteet ja kokemusasiantuntijuuden uudistuksen jatkovalmistelussa.

Lue lisää...

Nuoret kokevat nuorisovaltuustot vaikuttavimmaksi osallistumiskeinoksi heti äänestämisen jälkeen

Tänään julkaistussa Nuorisobarometrissa on teemana nuorten osallisuus ja vaikuttaminen. Tutkimuksesta käy ilmi, että vain noin kolmannes nuorista kokee pyrkineensä vaikuttamaan yhteiskuntaan viimeisen vuoden aikana. Kuitenkin on positiivista, että nuoret pitävät nuorisovaltuustotoimintaa vaikuttavimpana osallistumismuotona heti äänestämisen jälkeen.

”On tärkeää, että nuorille rakentuu kuva nuorisovaltuustoista vaikuttavana toimijana. Suuri huolenaihe on edelleen se, että nuorisovaltuustot jäävät nuorten kerhoiksi, joille ei anneta todellista vaikutusvaltaa. Nuorisovaltuustot edustavat kaikkia kunnan nuoria, ja niille on annettava mahdollisuus tuoda nuorten ääni kunnan päätöksentekoon”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

Lue lisää...