Nuorten on saatava vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kehotti Maaseudun tulevaisuudessa kuntia harkitsemaan Islannin-mallin mukaisia kotiintuloaikoja suomalaisille nuorille. Saarikko toivoo, “että kuntapäättäjät kävisivät asiasta keskustelua. Valtuutettujen on kuitenkin turha päättää tästä, elleivät  vanhemmatkin sitoudu”

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton (myöhemmin Nuva ry) mielestä asia ei ole vain kuntapäättäjien ja vanhempien päätettävissä. Asian valmisteluun on otettava mukaan nuoret, koska heitä asia eniten koskettaa. “Tuntuu kummalliselta, että vielä 2020-luvun partaalla joudumme muistuttamaan päättäjiä nuorten oikeuksista vaikuttaa heitä ympäröivään yhteiskuntaan”, toteaa Nuva ry:n puheenjohtaja Sami Salminen

Nuva ry. vaatiikin kaikkia suomalaisia viranhaltijoita, jotka pohtivat kotiintuloaikoja ottamaan yhteyttä kuntansa nuorisovaltuustoon. Nuorten, vanhempien ja päättäjien yhteisillä neuvotteluilla saavutetaan kanta, joka on aidon demokraattinen ja takaa nuorten lakisääteiset oikeudet vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

"Nuva ry osallistuu mielellään keskusteluun yhdessä nuorisovaltuutettujen kanssa keinoista, joilla nuorten harrastamisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia parannetaan kunnissa, kunhan se käydään aidossa dialogissa, missä myös nuorten oikeus vaikuttaa asioihinsa huomioidaan". Lisää Nuva ry:n puheenjohtaja Sami Salminen.

Lisätietoja;


Sami Salminen
puheenjohtaja
sami.salminen@nuva.fi
+358 44 777 0561

Mikko Kymäläinen
vs. pääsihteeri
mikko.kymalainen@nuva.fi
+358 44 331 1194Nuorisovaltuutetut: Nuorisovaltuuston puuttuminen Helsingistä on kansallinen häpeä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on pettynyt, ettei Helsinki aio tarjota nuorilleen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin toimivan ja vaikuttavan nuorisovaltuuston kautta. Helsingin kaupungin nuorisolautakunta käsitteli kokouksessaan 26.1.2017 Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän arviointia ja kehittämistä. Konsulttiyrityksen laatimaan arviointiin osallistettiin 45 nuorta ja 17 kunnan työntekijää. “Nuorille ei myöskään tarjottu laajaa mahdollisuutta käsitellä arvioinnin tuloksia ja pohtia kehittämisideoita. Tämä jäi kunnan aikuisten viranhaltijoiden tehtäväksi. Se ei ole osallisuutta”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Lue lisää...

Nuoret kokevat nuorisovaltuustot vaikuttavimmaksi osallistumiskeinoksi heti äänestämisen jälkeen

Tänään julkaistussa Nuorisobarometrissa on teemana nuorten osallisuus ja vaikuttaminen. Tutkimuksesta käy ilmi, että vain noin kolmannes nuorista kokee pyrkineensä vaikuttamaan yhteiskuntaan viimeisen vuoden aikana. Kuitenkin on positiivista, että nuoret pitävät nuorisovaltuustotoimintaa vaikuttavimpana osallistumismuotona heti äänestämisen jälkeen.

”On tärkeää, että nuorille rakentuu kuva nuorisovaltuustoista vaikuttavana toimijana. Suuri huolenaihe on edelleen se, että nuorisovaltuustot jäävät nuorten kerhoiksi, joille ei anneta todellista vaikutusvaltaa. Nuorisovaltuustot edustavat kaikkia kunnan nuoria, ja niille on annettava mahdollisuus tuoda nuorten ääni kunnan päätöksentekoon”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

Lue lisää...