Nuorten on saatava vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kehotti Maaseudun tulevaisuudessa kuntia harkitsemaan Islannin-mallin mukaisia kotiintuloaikoja suomalaisille nuorille. Saarikko toivoo, “että kuntapäättäjät kävisivät asiasta keskustelua. Valtuutettujen on kuitenkin turha päättää tästä, elleivät  vanhemmatkin sitoudu”

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton (myöhemmin Nuva ry) mielestä asia ei ole vain kuntapäättäjien ja vanhempien päätettävissä. Asian valmisteluun on otettava mukaan nuoret, koska heitä asia eniten koskettaa. “Tuntuu kummalliselta, että vielä 2020-luvun partaalla joudumme muistuttamaan päättäjiä nuorten oikeuksista vaikuttaa heitä ympäröivään yhteiskuntaan”, toteaa Nuva ry:n puheenjohtaja Sami Salminen

Nuva ry. vaatiikin kaikkia suomalaisia viranhaltijoita, jotka pohtivat kotiintuloaikoja ottamaan yhteyttä kuntansa nuorisovaltuustoon. Nuorten, vanhempien ja päättäjien yhteisillä neuvotteluilla saavutetaan kanta, joka on aidon demokraattinen ja takaa nuorten lakisääteiset oikeudet vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

"Nuva ry osallistuu mielellään keskusteluun yhdessä nuorisovaltuutettujen kanssa keinoista, joilla nuorten harrastamisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia parannetaan kunnissa, kunhan se käydään aidossa dialogissa, missä myös nuorten oikeus vaikuttaa asioihinsa huomioidaan". Lisää Nuva ry:n puheenjohtaja Sami Salminen.

Lisätietoja;


Sami Salminen
puheenjohtaja
sami.salminen@nuva.fi
+358 44 777 0561

Mikko Kymäläinen
vs. pääsihteeri
mikko.kymalainen@nuva.fi
+358 44 331 1194Ministeri unohti nuoret

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistettavaa nuorisolakia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti asiasta tänään verkkosivuillaan. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. on huolissaan siitä, että valmistelevassa työryhmässä on ainoastaan virkamiehiä ja muutaman järjestön edustajia.

”On käsittämätöntä, että nuorisolakia valmistelevassa työryhmässä ei istu yhtä ainoata nuorta. Nuorisolaki on itsessään laki, jonka 8. §:n myötä velvoite nuorten kuulemiseen on vuonna 2006 vahvistettu”, pöyristelee Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Eurovaaliohjelma 2014

Tämä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n hallituksen kokouksessa 17.-19.1.2014 hyväksytty eurovaaliohjelma, joka määrittelee liiton vuonna 2014 käytävien Europarlamenttivaalien edunvalvonnalliset tavoitteet. 

Yleistä 

Euroopan unioni on merkittävä toimija nykypäivän nuorille. Unionin myötä tulleet 
vapaudet mahdollistavat nuorille aiempaa voimakkaamman liikkuvuuden ja 
siirtyvyyden maiden välillä. Tämä itsessään mahdollistaa suomalaisille nuorille 
mm. työnteon ja opiskelun toisessa jäsenvaltiossa. 

Lue lisää...