Koulutukset nuorten parissa työskenteleville aikuisille

 

 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on järjestänyt jo muutaman vuoden ajan koulutusta myös nuorten parissa työskenteleville aikuisille, kuten nuorisovaltuustojen ohjaajille. Koulutuksiin osallistuu nuorisoalan työntekijöitä ympäri Suomen, ja ne ovat loistavia tilaisuuksia paitsi oppia uutta, myös verkostoitua ja jakaa hyviä käytänteitä! Koulutuksia järjestetään Aktiivipäivät ABC:n yhteydessä, nuoriso-ohjaajien koulutuspäivissä sekä erillisissä nuorisovaltuustojen ohjaajille järjestetyissä koulutuksissa. 


Seuraavat koulutukset:

OHJAAJAT MAHDOLLISTAMASSA VAIKUTTAVAMPIA NUORISOVALTUUSTOJA - NYT JA TULEVAISUUDESSA

Helsingissä 8.-9.11.2016 

Ohjaajilla on korvaamaton rooli nuorisovaltuustotoiminnan mahdollistamisessa. Uuden kuntalain 26 § nuorisovaltuustot myötä nuorisovaltuustojen perustamisen lisäksi kuntien tulee taata niille toimintaedellytykset eli muun muassa riittävät ohjausresurssit sekä mahdollisuus vaikuttaa laajasti kunnan eri toimialojen asioiden valmisteluun, suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. kutsuu nuorisovaltuustojen nykyisiä ja tulevia ohjaajia kouluttautumaan marraskuussa Helsinkiin uuden kuntalain tuomista muutoksista nuorisovaltuustokenttään sekä jakamaan hyviä vaikuttamisen arjen käytäntöjä. Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää perustietoa tai oppia uusia eväitä ohjaajana toimimisesta sekä visioida eri kuntatoimijoiden kanssa yhdessä nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämistä!

Koulutus alkaa tiistaina 8.11.2016 Kuntaliiton kanssa järjestettävällä seminaarilla ja jatkuu keskiviikkona 9.11.2016 ohjaajien omalla koulutuksella. 

 

Tiistai 8.11.2016

klo 09.30 - 10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

klo 10.00 - 10.20 Tervetulokeskustelu: Nuorten tulevaisuuden kunta Toimitusjohtaja Jari Koskinen, Kuntaliitto: & Kimi Uosukainen, Nuva ry. 

Klo 10.20 – 12.00 Puheenvuorot:

 • Onko nuorisovaltuustot ainoa tapa? Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto

 • Nuorisovaltuustot tänään: Nuorisovaltuutetut, Nuva ry.

 • Millainen on tulevaisuuden kunta nuorille? Sini Sallinen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

klo 12.00-13.00 Lounas (omakustanteinen)

klo 13.00 - 14.50 Osallisuus-huvipuisto

Osallisuus-huvipuisto pitää sisältää toiminnallisia työpajoja, joka vie osallistujat seikkailulle nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen teemoihin. Kuntataloon rakennetun huvipuiston kahdeksassa pisteessä voit kiertää oman mielesi mukaan. Laitteiden ohjelma vaihtelee keskustelutilaisuuksista omatoimiseen työskentelyyn. Laitteita pyörittää monipuolinen joukko nuoren osallisuuden ja vaikuttamisen asiantuntijoita.

 • Toimivan nuorisovaltuuston lipunmyynti, Nuva ryHanki lippu läpi laadukkaan ja vaikuttavan nuorisovaltuuston toimintaan
 • Kaupunkisuunnittelun vuoristorata, Vantaan kaupunki: Miten nuoret otetaan mukaan vauhdikkaisiin kuntien suunnitteluprosesseihin
 • Toimintasääntöjen ensiapupiste, Johtava lakimies Riitta Myllymäki, Kuntaliitto: Tule hakemaan ensiapua toimintasääntöihin ja tutustumaan  Kuntaliiton ja Nuva ry:n laatimiin mallisääntöihin.
 • Tulevaisuuden kunta –videoluola, KuntaliittoPiirrosvideoiden avulla saat huikeita idiksii siitä, miltä näyttää pienen, keskisuuren tai suuren kunnan tulevaisuus. Täällä voit myös askarrella vision oman kuntasi tulevaisuudesta.
 • Ennakoinnin maailmanpyörä, Kuntaliitto: Maailma muuttuu - mutta mihin suuntaan? Hahmottele oma maailmanlopun skenaario tai Onnela!
 • Kuntakielen törmäilyautot, Nuva ry: Miten kaikkien tulisi viestiä, jotta kunnan kehittäminen yhteistyössä onnistuu parhaiten?
 • Kummitusvaltuutettujen talo, Nuva ry.Ovatko päättäjät vain kummituksia, joiden kanssa ei voi kommunikoida?
 • Nuorisovaltuustojen nukketeatteri, Nuva ry.Nuorisovaltuusto kenttä pyörii ja muuttuu, millaisia erilaisia tapoja on nuorisovaltuustoilla toimia?

Klo 15.00 Kommenttipuheenvuoro: Terttu Ruohomäki, Vuoden 2015 nuorisovaltuuston ohjaaja

Klo 15.30 Verkostoitumista

Klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Keskiviikko 9.11.2016

Ohjaajat nuorisovaltuustojen voimavarana ja vaikuttamiseen kannustajina - Allianssi-talolla

klo 8.30 - 9.00 Aamukahvit ja edellisen päivän seminaarin purku

klo 09.00- 9.15 Ohjaajat nuorisovaltuustojen voimavarana: Miksi nuorisovaltuustojen ohjaajat ovat nuorisovaltuustolle tärkeitä? Millainen nuorisovaltuuston ohjaaja tukee nuorten omaehtoista vaikuttamista ja miten Nuva ry tukee myös ohjaajia kehittymään työssään? Nuva ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen

klo 9.15 - 10.00 Millainen on uuden lain mukainen toimintasääntö?  Nuva ry.

klo 10.00 - 11.00 Nuorisovaltuuston valitseminen - vaalit vai ei? Nuorisovaltuustojen muuttuessa kunnanhallituksen asettamiksi virallisiksi vaikuttamistoimielimiksi, on hyvä tarkastella niiden jäsenten valintaan liittyviä käytäntöjä. Nuorisovaltuuston tulisi valita demokraattisesti, mutta tarkoittaako se vaaleja? Miten sitten kunnassa järjestetään nuorisovaltuustovaalit? Tämä osio tarkastelee nuorisovaltuustovaaleja niin lain, kunnanhallinnon kuin nuorisovaltuuston näkökulmasta. Vaaleista käytävää keskustelua alustaa Kuntaliiton johtava hallintolakimies Riitta Myllymäki sekä Espoon nuorisovaltuuston esimerkkiä avaa nuorisovaltuuston pääsihteeri Elina Rautiainen.  

klo 11.00 - 12.00 Lounas (omakustanteinen)

klo 12.00 - 13.00 Erilaiset nuorten osallistumisen tavat, vaikuttamisen vaikuttavuus ja nuorisovaltuustojen rooli

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusverkosto

klo 13.00 - 15.30 Vaikuttamisen vahvistaminen menetelmien keinoin  Nuorten vaikuttajaryhmien ohjaamisessa tulee kannustaa nuoria omaehtoiseen vaikuttamiseen. Tässä osiossa harjoitellaan käytännöllisiä menetelmiä, joilla ohjaaja voi tukea ja ohjata nuorisovaltuustoa yhä aktiivisemmaksi ja itsenäisemmäksi vaikuttajaryhmäksi. Heikki Vuojakoski -Nuorten Akatemia     

klo 15.30 - 16.00 Loppukeskustelu ja lopetus

 

Puhujia päivitetään niiden varmistuttua. Pidämme oikeuden ohjelman muutoksiin

Koulutuksen majoitus ja hinta

Koulutuksen hinta on 50 euroa. 

Majoitus on omakustanteinen.

Koulutus on tällä hetkellä täynnä, ota yhteyttä sähköpostitse (salla.paavilainen@nuva.fi), jos olet kiinnostunut mahdollisista peruutuspaikoista!

Tilaa uutiskirje

Nuva ry. tukee nuorten parissa työskenteleviä aikuisia myös uutiskirjeellä, joka lähetetään sähköpostitse noin kahden kuukauden välein. Uutiskirjeeseen on koottu ne Nuva ry:n tai liiton sidosryhmien tapahtumat ja kampanjat, jotka mahdollisesti kiinnostavat nuorisoalalla työskenteleviä aikuisia. Tilaa uutiskirje alla olevasta napista!