Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke

Historiallinen sote- ja aluehallintouudistus muuttaa Suomen hallituksen esityksen mukaan kuntien tehtäviä ja synnyttää Suomeen uuden aluehallintotason. Hallituksen esityksen mukaan Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.1.2019 alkaen ja niiden valmistelu on jo käynnistynyt eri puolilla Suomea. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on käärinyt hihat ylös ja alkanut muiden mukana kokoamaan maakuntien rakennuspalikoita!

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke perustuu Sipilän hallituksen esitykselle maakuntalaista. Maakuntalaki velvoittaisi tulevat maakunnat asettamaan maakunnallisen nuorisovaltuuston nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen takaamiseksi. Nuva ry. katsoo, että nuorten tulee päästä vaikuttamaan päätöksentekoon myös maakuntatasolla. Hankkeen myötä kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät rakentamaan maakuntapäättäjien tuella omaan maakuntaan sopivia nuorten vaikuttamisen malleja.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke toteutetaan yhdessä kolmen pilottimaakunnan ja maakuntaliiton kanssa: Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa. Nuva ry:n hankkeessa kehitetään malli maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen. Alueiden nuorisovaltuutetuista koostetaan hankkeelle ohjausryhmä, joka auttaa hanketyöntekijöitä ideoimaan ja rakentamaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja sekä tiedottamaan maakuntauudistuksesta ymmärrettävästi. 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Projektipäällikkö Aleksi Koivisto, 050 468 0035, aleksi.koivisto(a)nuva.fi

Projektisihteeri Ainomaija Rajoo, 050 355 1214, ainomaija.rajoo@nuva.fi

 
 •  "Nuoret maakuntia rakentamassa" -paneelikeskustelu ti 11.7. klo 14-16.30 Porin SuomiAreenassa. Äänessä liiton pj. Kimi Uosukainen, akatemiatutkija Hanna Wass, Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, vihreiden kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra ja valtionvarainministeriön muutosjohtaja Pauli Harju.  
 • THL:n ja STM:n LAPE-seminaari 20.9. Kansallismuseossa. 
 • Kuntamarkkinat Kuntatalolla 13.-14.9.
 • Suomi100 -demokratiatapahtuma nuorille pääkaupunkiseudulla 26.10. 
 • Demokratiapäivä 

Mitkä maakunnalliset nuorisovaltuustot?

 • Sipilän hallituksen esityksen mukaan tuleviin maakuntiin tulee nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi, perustaa maakunnalliset nuorisovaltuustot, joiden jäsenet valitaan kuntien vastaavista.

 • Maakunnallisille nuorisovaltuustoille tulee esityksen mukaan antaa mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. 

 • Suomessa on olemassa jo monia yli kuntarajojen työskenteleviä vaikuttaja ryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan alueen asioihin sekä kehittämään nuorten vaikuttamimahdollisuuksia alueella. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. selvitti keväällä 2016 ylikunnallisten vaikuttajaryhmien toimintaa. Lue selvitys tästä.

Miksi Nuva ry. käynnisti hankkeen?

 • Suomessa ei juurikaan ole ylikunnallisia nuorten vaikuttamiskanavia, joten tarve niiden perustamiselle ja olemassaolevien kehittämiselle on kova.
 • Kunnallisten nuorisovaltuustoilta on tullut vahvaa viestiä tarpeesta päästä valmistelemaan nuorten maakunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta maakunnallisen nuorisovaltuustot voidaan ylipäänsä rakentaa niiden pohjalta.
 • Nuva ry:llä on vahva kokemus kunnallisten nuorisovaltuustojen perustamisesta, vakiinnuttamisesta ja vahvistamisesta. Liiton kokemus vuosien kokemus eri toimijoiden yhteentuomisesta,  tieto ajankohtaisista käytännöistä ja haasteista sekä valtakunnalliset verkostot, joiden avulla maakunnallisia nuorisovaltuustoja voidaan tukea.

Mitä hankkeessa tehdään?

 • Hankkeessa kehitetään malli maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen
 • Kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät suunnittelemaan ja valmistelemaan maakuntahallintoa ja heille rakentuu riittävät toimintaedellytykset vaikuttaa maakunnallisesti.
 • Hankkeessa kehitetään myös maakuntien osallisuuskulttuuria ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemisen taitoja

Miten hanke etenee?

 • Pilottimaakuntien kanssa kehitetään mallit maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen innostavien kokeilujen kautta.
 • Hankkeeseen keväällä 2017 palkatut hanketyöntekijät koordinoivat ja fasilitoivat suunnittelu- ja kehittämistyöpajoja pilottimaakuntien kunnallisten nuorisovaltuustojen, nuorisovaltuustojen ohjaajien, päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.
 • Hankkeen tuloksena nuoret ovat osallistuneet maakuntahallinnon suunnitteluun ja valmisteluun. Yhdessä päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa on kehitetty maakuntaan hyvää osallisuuskulttuuria!