Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on käärinyt hihat ylös ja alkanut muiden mukana kokoamaan maakuntien rakennuspalikoita! Maakuntauudistuksen mukana Suomeen syntyvät maakunnalliset nuorisovaltuustot 1.1.2020 alkaen. Liiton hankkeessa maakuntanuvia pilotoidaan jo vuodesta 2018 alkaen. Pilottimaakuntien maakuntanuvat tekevät erilaisia kokeiluja. Kokeilujen tulokset ja muut hyvät käytänteet jaetaan tiedon ja koulutusten muodossa kaikkien maakuntien käyttöön. Hankkeen myötä kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät rakentamaan maakuntapäättäjien tuella omaan maakuntaan sopivia nuorten vaikuttamisen malleja.

Hankkeen työtä ohjaa nuorten ohjausryhmä, joka koostuu pilottimaakuntien nuorista. Lue, millaisia ajatuksia ohjausryhmän puheenjohtajalla Patrikilla on maakunnallisista nuorisovaltuustoista, maakuntauudistuksesta ja hankkeesta!

Klikkaa kuvaa isommaksi!

Klikkaa kuvaa isommaksi!

Mukana Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke toteutetaan yhdessä kolmen pilottimaakunnan ja maakuntaliiton kanssa: Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa. Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat jo järjestäytyneet, Kanta-Hämeen kokous pidetään 14.12. Kaikki kolme maakuntanuvaa aloittavat toimintansa alkuvuodesta 2018!

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Projektipäällikkö Aleksi Koivisto, 050 468 0035, aleksi.koivisto(a)nuva.fi

Projektisihteeri Ainomaija Rajoo, 050 355 1214,ainomaija.rajoo@nuva.fi

Hankkeen etenemistä ja mielenkiintoisia tapahtumia pääset seuraamaan MaNu-uutiskirjeen välityksellä. 

 

Hanke esillä:

Hanke on käynyt syksyn aikana lukuisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kertomassa maakuntanuvista ja nuorten osallisuudesta maakuntauudistuksen osana. Alla osa tilaisuuksista:

 • Oikeusministeriön koordinoima Suomi100 -demokratiatapahtuma Uudenmaan nuorille pääkaupunkiseudulla 26.10. 

 • Kuntaliiton Demokratiapäivä 17.10. klo 8.45-15.00 Kuntatalolla.  Hankkeen ja liiton yhteinen rinnakkaisosuus “Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita” klo 13.15-15.00. Lue lisää

 • THL:n LAPE pre-seminaari “Kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa. Kuuntele ja opi lapsilta ja nuorilta” 20.9. Kansallismuseossa klo 13.00-17.00. Hanke ja liitto esillä klo 15.00-15.40 keskustelemassa aiheesta “Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen palveluissa ja maakunnissa”. Lue lisää täällä.
 • Kuntamarkkinat 13.-14.9.: Hankkeen ja Nuva ry:n yhteinen tilaisuus “Nuoret mukaan muutokseen - nuorisovaltuustot kunnissa ja maakunnissa” 14.9. klo 14.00-14.45. Tilaisuuden taltiointi katsottavissa täällä
 • "Nuoret maakuntia rakentamassa" -paneelikeskustelu ti 11.7. klo 14-16.30 Porin SuomiAreenassa. Katso taltiointi tilaisuudesta täältä. Paneelissa äänessä pj. Kimi Uosukainen, akatemiatutkija Hanna Wass, Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, vihreiden kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra ja valtionvarainministeriön muutosjohtaja Pauli Harju.  

Mitkä maakunnalliset nuorisovaltuustot?

 • Sipilän hallituksen esityksen mukaan tuleviin maakuntiin tulee nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi, perustaa maakunnalliset nuorisovaltuustot, joiden jäsenet valitaan kuntien vastaavista.

 • Maakunnallisille nuorisovaltuustoille tulee esityksen mukaan antaa mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. 

 • Suomessa on olemassa jo monia yli kuntarajojen työskenteleviä vaikuttaja ryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan alueen asioihin sekä kehittämään nuorten vaikuttamimahdollisuuksia alueella. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. selvitti keväällä 2016 ylikunnallisten vaikuttajaryhmien toimintaa. Lue selvitys tästä.

Miksi Nuva ry. käynnisti hankkeen?

 • Suomessa ei juurikaan ole ylikunnallisia nuorten vaikuttamiskanavia, joten tarve niiden perustamiselle ja olemassaolevien kehittämiselle on kova.
 • Kunnallisten nuorisovaltuustoilta on tullut vahvaa viestiä tarpeesta päästä valmistelemaan nuorten maakunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta maakunnallisen nuorisovaltuustot voidaan ylipäänsä rakentaa niiden pohjalta.
 • Nuva ry:llä on vahva kokemus kunnallisten nuorisovaltuustojen perustamisesta, vakiinnuttamisesta ja vahvistamisesta. Liiton kokemus vuosien kokemus eri toimijoiden yhteentuomisesta,  tieto ajankohtaisista käytännöistä ja haasteista sekä valtakunnalliset verkostot, joiden avulla maakunnallisia nuorisovaltuustoja voidaan tukea.

Mitä hankkeessa tehdään?

 • Hankkeessa kehitetään malli maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen
 • Kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät suunnittelemaan ja valmistelemaan maakuntahallintoa ja heille rakentuu riittävät toimintaedellytykset vaikuttaa maakunnallisesti.
 • Hankkeessa kehitetään myös maakuntien osallisuuskulttuuria ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemisen taitoja

Miten hanke etenee?

 • Pilottimaakuntien kanssa kehitetään mallit maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen innostavien kokeilujen kautta.
 • Hankkeeseen keväällä 2017 palkatut hanketyöntekijät koordinoivat ja fasilitoivat suunnittelu- ja kehittämistyöpajoja pilottimaakuntien kunnallisten nuorisovaltuustojen, nuorisovaltuustojen ohjaajien, päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.
 • Hankkeen tuloksena nuoret ovat osallistuneet maakuntahallinnon suunnitteluun ja valmisteluun. Yhdessä päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa on kehitetty maakuntaan hyvää osallisuuskulttuuria!