Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke perustuu Sipilän hallituksen esitykselle maakuntalaista. Historiallinen sote- ja aluehallintouudistus muuttaa Suomen hallituksen esityksen mukaan kuntien tehtäviä, synnyttää 18 uutta maakuntaa ja tuo mukanaan maakunnalliset nuorisovaltuustot synnyttää Suomeen uuden aluehallintotason 1.1.2020.  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on käärinyt hihat ylös ja alkanut muiden mukana kokoamaan maakuntien rakennuspalikoita!

Maakuntalaki velvoittaisi tulevat maakunnat asettamaan maakunnallisen nuorisovaltuuston nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen takaamiseksi. Nuva ry. katsoo, että nuorten tulee päästä vaikuttamaan päätöksentekoon myös maakuntatasolla. Hankkeen myötä kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät rakentamaan maakuntapäättäjien tuella omaan maakuntaan sopivia nuorten vaikuttamisen malleja.

Lue, millaisia ajatuksia hankkeen nuorten ohjausryhmän puheenjohtajalla on maakunnallisista nuorisovaltuustoista, maakuntauudistuksesta ja hankkeesta!

Tervetuloa ideoimaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja

Hanke järjestää maakunnallisten nuorisovaltuustojen aloitustapaamiset kaikissa kolmessa pilottimaakunnassa. Tapaamisiin on kutsuttu mukaan jokaisesta alueen kunnista nuori edustaja. Ohjaajat saavat samoin saapua paikalle. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja!

Tapaamisten ajankohdat: 

 • Pohjois-Karjala 3.10.2017 klo 17-20. Tilaisuus pidetään Joensuussa, maakuntaliiton tiloissa. Ilmoittaudu mukaan tästä Pohjois-Karjalan tapahtumaan. Päivän ohjelmaan voi tutustua täällä.

 

 • Uusimaa 4.10.2017 klo 17-20. Tilaisuus pidetään Helsingissä, maakuntaliiton tiloissa. Ilmoittaudu mukaan tästä Uudenmaan tapahtumaan. Päivän ohjelmaan voit tutustua täällä.

 

 • Kanta-Häme 24.10.2017 klo 16-19. Tilaisuus pidetään Hämeenlinnassa, maakuntaliiton tiloissa.   Ilmoittaudu mukaan Kanta-Hämeen tapahtumaan tästä. Päivän ohjelmaan voit tutustua täällä. 

Mukana Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke toteutetaan yhdessä kolmen pilottimaakunnan ja maakuntaliiton kanssa: Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa. Näihin pilottimaakuntiin perustetaan jo vuoden 2017 aikana maakunnalliset nuorisovaltuustot, joita alueen nuoret pääsevät ideoimaan. 

Maakunnalliset nuorisovaltuustot kokeilevat toiminnassaan erinäisiä toimia, ja näiden tulokset skaalataan lopuksi muiden maakuntien käyttöön. Alueiden nuorisovaltuutetuista on koottu hankkeelle ohjausryhmä, joka auttaa hanketyöntekijöitä työssään sekä tiedottamaan maakuntauudistuksesta ymmärrettävästi. 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Projektipäällikkö Aleksi Koivisto, 050 468 0035, aleksi.koivisto(a)nuva.fi

Projektisihteeri Ainomaija Rajoo, 050 355 1214,ainomaija.rajoo@nuva.fi

Hankkeen etenemistä ja mielenkiintoisia tapahtumia pääset seuraamaan MaNu-uutiskirjeen välityksellä. 

 

Hanke esillä:

 •  "Nuoret maakuntia rakentamassa" -paneelikeskustelu ti 11.7. klo 14-16.30 Porin SuomiAreenassa. Katso taltiointi tilaisuudesta täältä. Paneelissa äänessä pj. Kimi Uosukainen, akatemiatutkija Hanna Wass, Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, vihreiden kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra ja valtionvarainministeriön muutosjohtaja Pauli Harju.  
 • Kuntamarkkinat 13.-14.9.: Hankkeen ja Nuva ry:n yhteinen tilaisuus “Nuoret mukaan muutokseen - nuorisovaltuustot kunnissa ja maakunnissa” 14.9. klo 14.00-14.45. Tilaisuuden taltiointi katsottavissa täällä
 • THL:n LAPE pre-seminaari “Kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa. Kuuntele ja opi lapsilta ja nuorilta” 20.9. Kansallismuseossa klo 13.00-17.00. Hanke ja liitto esillä klo 15.00-15.40 keskustelemassa aiheesta “Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen palveluissa ja maakunnissa”. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä.

 • Oikeusministeriön koordinoima Suomi100 -demokratiatapahtuma Uudenmaan nuorille pääkaupunkiseudulla 26.10. 

 • Kuntaliiton Demokratiapäivä 17.10. klo 8.45-15.00 Kuntatalolla.  Hankkeen ja liiton yhteinen rinnakkaisosuus “Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita” klo 13.15-15.00. Lue lisää

Mitkä maakunnalliset nuorisovaltuustot?

 • Sipilän hallituksen esityksen mukaan tuleviin maakuntiin tulee nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi, perustaa maakunnalliset nuorisovaltuustot, joiden jäsenet valitaan kuntien vastaavista.

 • Maakunnallisille nuorisovaltuustoille tulee esityksen mukaan antaa mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. 

 • Suomessa on olemassa jo monia yli kuntarajojen työskenteleviä vaikuttaja ryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan alueen asioihin sekä kehittämään nuorten vaikuttamimahdollisuuksia alueella. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. selvitti keväällä 2016 ylikunnallisten vaikuttajaryhmien toimintaa. Lue selvitys tästä.

Miksi Nuva ry. käynnisti hankkeen?

 • Suomessa ei juurikaan ole ylikunnallisia nuorten vaikuttamiskanavia, joten tarve niiden perustamiselle ja olemassaolevien kehittämiselle on kova.
 • Kunnallisten nuorisovaltuustoilta on tullut vahvaa viestiä tarpeesta päästä valmistelemaan nuorten maakunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta maakunnallisen nuorisovaltuustot voidaan ylipäänsä rakentaa niiden pohjalta.
 • Nuva ry:llä on vahva kokemus kunnallisten nuorisovaltuustojen perustamisesta, vakiinnuttamisesta ja vahvistamisesta. Liiton kokemus vuosien kokemus eri toimijoiden yhteentuomisesta,  tieto ajankohtaisista käytännöistä ja haasteista sekä valtakunnalliset verkostot, joiden avulla maakunnallisia nuorisovaltuustoja voidaan tukea.

Mitä hankkeessa tehdään?

 • Hankkeessa kehitetään malli maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen
 • Kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät suunnittelemaan ja valmistelemaan maakuntahallintoa ja heille rakentuu riittävät toimintaedellytykset vaikuttaa maakunnallisesti.
 • Hankkeessa kehitetään myös maakuntien osallisuuskulttuuria ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemisen taitoja

Miten hanke etenee?

 • Pilottimaakuntien kanssa kehitetään mallit maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen innostavien kokeilujen kautta.
 • Hankkeeseen keväällä 2017 palkatut hanketyöntekijät koordinoivat ja fasilitoivat suunnittelu- ja kehittämistyöpajoja pilottimaakuntien kunnallisten nuorisovaltuustojen, nuorisovaltuustojen ohjaajien, päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.
 • Hankkeen tuloksena nuoret ovat osallistuneet maakuntahallinnon suunnitteluun ja valmisteluun. Yhdessä päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa on kehitetty maakuntaan hyvää osallisuuskulttuuria!