Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on käärinyt hihat ylös ja alkanut muiden mukana koota maakuntien rakennuspalikoita!

Maakuntauudistuksen mukana Suomeen syntyvät maakunnalliset nuorisovaltuustot 1.1.2020 alkaen. Liiton hankkeessa maakuntanuvia pilotoidaan jo vuodesta 2018 alkaen. Pilottimaakuntien maakuntanuvat tekevät hankkeen aikana kokeiluja parhaiden toimintamuotojen löytämiseksi. Kokeilujen tulokset ja muut hyvät käytänteet jaetaan tiedon ja koulutusten muodossa kaikkien maakuntien käyttöön vuosien 2018-2019 aikana. Hankkeen myötä kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät rakentamaan maakuntapäättäjien tuella omaan maakuntaan sopivia nuorten vaikuttamisen malleja!

Hankkeen työtä ohjaa nuorten ohjausryhmä, joka koostuu pilottimaakuntien nuorista. Lue, millaisia ajatuksia ohjausryhmän puheenjohtajalla Patrikilla on maakunnallisista nuorisovaltuustoista, maakuntauudistuksesta ja hankkeesta.

 Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Anette Pottosen Kontiolahdelta. Varapuheenjohtajiksi valittiin marraskuun kokouksessa Juho Pitkänen (kuvassa oik.) ja Oskar Mannelin (kuvassa vas.). Kuva: Rauno Jussila.

Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Anette Pottosen Kontiolahdelta. Varapuheenjohtajiksi valittiin marraskuun kokouksessa Juho Pitkänen (kuvassa oik.) ja Oskar Mannelin (kuvassa vas.). Kuva: Rauno Jussila.

 Klikkaa kuvaa isommaksi!

Klikkaa kuvaa isommaksi!

Mukana Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke toteutetaan yhdessä kolmen pilottimaakunnan ja maakuntaliiton kanssa: Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa. Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat jo järjestäytyneet, Kanta-Hämeen kokous pidetään 14.12. Kaikki kolme maakuntanuvaa aloittavat toimintansa alkuvuodesta 2018!

Hankkeen ensimmäinen vuosi täynnä ohjelmaa

Hankkeen ensimmäinen vuosi on sisältänyt maakuntanuvien perustamisen lisäksi runsaasti tapaamisia, viestintää nuorten osallistamisesta ja ideapäiviä nuorten kanssa. Käy lukemassa blogista, miten hankkeen syksy sujui.

Hanke esillä:

Hanke on käynyt syksyn aikana lukuisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kertomassa maakuntanuvista ja nuorten osallisuudesta maakuntauudistuksen osana. Alla osa tilaisuuksista:

 • Oikeusministeriön koordinoima Suomi100 -demokratiatapahtuma Uudenmaan nuorille pääkaupunkiseudulla 26.10. Katso työpajan tiivistelmä.

 • Kuntaliiton Demokratiapäivä 17.10. klo 8.45-15.00 Kuntatalolla.  Hankkeen ja liiton yhteinen rinnakkaisosuus “Nuoret maakuntia tekemässä - osallisuutta ja ideoita” klo 13.15-15.00. Lue lisää

 • THL:n LAPE pre-seminaari “Kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa. Kuuntele ja opi lapsilta ja nuorilta” 20.9. Kansallismuseossa klo 13.00-17.00. Hanke ja liitto esillä klo 15.00-15.40 keskustelemassa aiheesta “Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen palveluissa ja maakunnissa". Lue lisää täällä.
 • Kuntamarkkinat 13.-14.9.: Hankkeen ja Nuva ry:n yhteinen tilaisuus “Nuoret mukaan muutokseen - nuorisovaltuustot kunnissa ja maakunnissa” 14.9. klo 14.00-14.45. Tilaisuuden taltiointi katsottavissa täällä
 • "Nuoret maakuntia rakentamassa" -paneelikeskustelu ti 11.7. klo 14-16.30 Porin SuomiAreenassa. Katso taltiointi tilaisuudesta täältä. Paneelissa äänessä pj. Kimi Uosukainen, akatemiatutkija Hanna Wass, Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, vihreiden kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra ja valtionvarainministeriön muutosjohtaja Pauli Harju.  

 

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Projektipäällikkö Senja Miettinen, 050 468 0035, senja.miettinen(a)nuva.fi
Projektikoordinaattori Sohvi Hellsten, sohvi.hellsten(a)nuva.fi


Mitkä maakunnalliset nuorisovaltuustot?

 • Sipilän hallituksen esityksen mukaan tuleviin maakuntiin tulee nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi perustaa maakunnalliset nuorisovaltuustot, joiden jäsenet valitaan kuntien vastaavista.

 • Maakunnallisille nuorisovaltuustoille tulee esityksen mukaan antaa mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. 

 • Suomessa on olemassa jo monia yli kuntarajojen työskenteleviä vaikuttajaryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan alueen asioihin sekä kehittämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia alueella. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. selvitti keväällä 2016 ylikunnallisten vaikuttajaryhmien toimintaa. Lue selvitys tästä.

Miksi Nuva ry. käynnisti hankkeen?

 • Suomessa ei juurikaan ole ylikunnallisia nuorten vaikuttamiskanavia, joten tarve niiden perustamiselle ja olemassaolevien kehittämiselle on kova.
 • Kunnallisilta nuorisovaltuustoilta on tullut vahvaa viestiä tarpeesta päästä valmistelemaan nuorten maakunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia varhaisessa vaiheessa, jotta maakunnallisen nuorisovaltuustot voidaan ylipäänsä rakentaa niiden pohjalta.
 • Nuva ry:llä on vuosien kokemus kunnallisten nuorisovaltuustojen perustamisesta, vakiinnuttamisesta ja vahvistamisesta. Nuvalla on osaamista esimerkiksi eri toimijoiden yhteentuomisesta,  tietoa ajankohtaisista käytännöistä ja haasteista sekä valtakunnalliset verkostot, joiden avulla maakunnallisia nuorisovaltuustoja voidaan tukea.

Mitä hankkeessa tehdään?

 • Hankkeessa kehitetään malli maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen
 • Kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät suunnittelemaan ja valmistelemaan maakuntahallintoa ja heille rakentuu riittävät toimintaedellytykset vaikuttaa maakunnallisesti.
 • Hankkeessa kehitetään myös maakuntien osallisuuskulttuuria ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemisen taitoja

Miten hanke etenee?

 • Pilottimaakuntien kanssa kehitetään mallit maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen, vakiinnuttamiseen ja vahvistamiseen innostavien kokeilujen kautta.
 • Hankkeeseen keväällä 2017 palkatut hanketyöntekijät koordinoivat ja fasilitoivat suunnittelu- ja kehittämistyöpajoja pilottimaakuntien kunnallisten nuorisovaltuustojen, nuorisovaltuustojen ohjaajien, päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.
 • Hankkeen tuloksena nuoret ovat osallistuneet maakuntahallinnon suunnitteluun ja valmisteluun. Yhdessä päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa on kehitetty maakuntaan hyvää osallisuuskulttuuria!

Perehdy maakuntauudistukseen ja hankkeen kolmeen pilottimaakuntaan!

Alla olevien linkkien avulla on saa kattavan annokset perustietoa sote- ja maakuntauudistuksesta sekä siitä, miten uudistus koskettaa erityisesti nuoria. Mukana myös tilastoja hankkeen kolmesta pilottimaakunnasta Kanta-Hämeestä, Pohjois-Karjalasta ja Uudeltamaalta. Tutustu ja perehdy maakunta-asioissa!

 

Luettavaa:

Katsottavaa:

Testattavaa