Maakunnalliset nuorisovaltuustot - Toimikausien vaihtuminen

 
 

Alkuvuodesta 2019 vaihtuvat Manu-hankkeen yhteistyömaakunnissa, Kanta-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla, maakunnallisen nuorisovaltuuston toimikaudet. Lue ohjeet siihen, kuinka varmistatte kuntanne edustuksen maakunnallisessa nuorisovaltuustossa koko seuraavan toimikauden ajan!

MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN

1. Maakunnallisen nuorisovaltuuston eli manun jäsenen tai jäsenten tulee olla manu-edustajaksi valitessa kunnallisen nuorisovaltuuston jäsen. Kunnallisen nuvan manu-edustajat pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen sohvi.hellsten[at]nuva.fi 31.1.2019 mennessä sekä tarvittaessa oman maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajalle.

2. Jos manu-edustajan pesti nuvassa loppuu kesken maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintakauden, voi hän yhä jatkaa manussa manun toimikauden loppuun. Tällöin manu-edustajan täytyy kuitenkin pitää säännöllistä yhteyttä myös kuntansa nuorisovaltuustoon.

3. Edustajan tulee olla maakunnallisen nuorisovaltuuston valituksi tullessaan 13-20 -vuotias.

4. Kunnan nuva voi valita manu-edustajan kokouksessa tai muulla käyttämällään päätöksentekotavalla. Suosittelemme valitsemaan samalla myös 1 tai useamman varajäsenen. Jos varajäseniä valitaan, heidät tulisi ilmoittaa osoitteeseen sohvi.hellsten[at]nuva.fi 31.1.2019 mennessä.

5. Manun edustaja toimii manun jäsenenä koko toimikauden ajan. Perustellusta syystä on mahdollista myös erota tehtävästä kesken kauden. Eromenettely on määritelty kunkin maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasäännössä.

6. Helmikuun 2019 alussa on tarkoitus järjestää manun järjestäytymiskokous, jossa valitaan puheenjohtajisto ja mahdollisten muiden tehtävien hoitajat.

7. Jos tällä hetkellä manun jäsenrnä toimiva henkilö jatkaa tehtävässään seuraavan toimikauden, ilmoittakaa siitäkin osoitteeseen sohvi.hellsten[at]nuva.fi .

8. Manun jäsenet perehdytetään tehtäviinsä Nuva ry:n toimesta alkuvuodesta 2019.

Maakunnallisen nuorisovaltuuston tehtävä

Maakunnallinen nuorisovaltuusto on maakuntaliiton hallituksen asettama nuoria koskevien asioiden vaikuttamistoimielin maakunnan alueella. Maakunnallisen nuorisovaltuuston tavoitteena on edustaa nuoria maakunnan päätöksenteossa ja tuoda esiin nuorten ajatuksia maakunnan toimielinten käsittelyyn ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia.

Lisäkysymyksissä voitte olla yhteydessä MaNu-hankkeen työntekijöihin seuraavasti:

Projektikoordinaattori Sohvi Hellsten
WhatsApp, tekstiviestit ja puhelut:
+358 50 501 8134
Sähköposti:
sohvi.hellsten[at]nuva.fi

Projektipäällikkö Senja Miettinen
WhatsApp, tekstiviestit ja puhelut:
+358 50 468 0035
senja.miettinen[at]nuva.fi