MITÄ KUNTAVAALIT TARKOITTAVAT NUORISOVALTUUSTOILLE?

Miksi nuorisovaltuuston kannattaa näkyä kuntavaaleissa?

Nuorisovaltuustoilla on tuhannen taalan paikka osallistua kunnan tulevaisuuden tekemiseen ja kehittämiseen kuntavaalien kautta. On tärkeää, että nuoret nostavat itselleen tärkeät aiheet ja teemat keskusteluun sekä haastavat ehdokkaita. Suomen Nuorisovaltuustojen liitto on käynnistänyt oman kuntavaalikampanjansa - #NuoriKunta. Kampanjan tavoitteena on aktivoida nuorisovaltuustoja ja piirijärjestöjä osallistumaan “kuntavaalipöhinään”.

3 väärää väittämää nuorista ja vaaleista
 1. Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, joten sen ei kuulu käsitellä vaaleja. Väärin, vaalit ovat osa yhteiskunnallista vaikuttamista. Kuntasi tulevaisuuteen katsova keskustelu on parhaillaan vaalien aikana, joten siihen kannattaa osallistua. Edunvalvonta on nuorisovaltuuston perustyötä, siksi sitä pitää tehdä myös kuntavaaleissa - puoluepolitiikkaan kantaa ottamatta!

 2. Jos nuorisovaltuuston jäsen lähtee ehdolle vaaleihin, tulee hänet erottaa. No ei kyllä! Puolueen jäsenyys tai ehdolle asettautuminen ei ole syy erottaa nuorisovaltuustosta. Nuorisovaltuutetun, joka lähtee ehdolle tai toimii puolueessa, tulee kuitenkin ymmärtää, että nuorisovaltuustotoiminnan kautta ei ajeta puoluepoliittisia etuja tai tavoitteita.

 3. Nuorisovaltuuston kuntavaalitavoitteiden tulee liittyä vain nuorisovaltuuston toiminnan ja vaikutusvallan lisäämiseen. Ei vain nuorten asiat vaan kaikki kuntaan liittyvät teemat! Nuorisovaltuuston perustehtävänä on tuoda nuorten näkökulma eri asioihin. Siispä kertokaa kantojanne eri hankkeisiin, suunnitelmiin ja näkemyksiin. Se on todellista vaikuttamista!

KUNTAVAALIKILPAILU KANNUSTAA OSALLISTUMAAN VAALEIHIN!

Suomen Nuorisovaltuustoen Liitto ry. käynnistää Suomen nuorisovaltuustoille kuntavaalikilpailun! Kilpailun tarkoituksena on kannustaa nuorisovaltuustoja järjestämään kuntavaalitempauksia- ja tapahtumia, määrittelemään omia kuntavaalitavoitteitaan ja tuomaan nuoria esille oman kotikunnan kuntavaalikentillä. 

Kilpailussa otetaan huomioon nuorisovaltuustojen kuntavaalitoimintaa seuraavasti: 

 • Nuorisovaltuuston omat kuntavaalitavoitteet
 • Kuntavaalitapahtumien ja -tilaisuuksien kävijämäärä ja  onnistuneisuus
 • Nuorisovaltuuston aktiivisuus kuntavaalikampanjassa
 • Kuntavaaleihin liittyvän toiminnan näkyvyys mediassa ja kunnassa

Tempaus voi olla tapahtuma, kuten ehdokaspaneeli, toritapahtuma tai flashmob. Kilpailuun voi osallistua myös heittämällä haasteita ehdokkaille tai laatiman oman nuorisovaltuuston kuntavaaliohjelma.

Kuntavaalitavoitteet ovat tavoitteita, joita nuorisovaltuusto pyrkii kunnassaan levittämään. Esimerkkiä ja mallia voi katsoa Nuva ry:n kuntavaalitavoitteista, jotka löytyvät tältä sivulta. 

ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUUN

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä raportti nuorisovaltuuston kuntavaaliaktiivisuudesta 23.4 mennessä  Kilpailun arvostelussa otetaan huomioon toiminnan onnistuneisuus, näkyvyys ja vaikuttavuus.

Kilpailun palkintona on nuorisovaltuustolle järjestettävä vaikuttamisen täyteinen, innostava, kouluttava ja ryhmäyttävä Nuva-päivä, joko Helsingissä tai oma alueella.

Tee näin:

 1. Suunnittele, miten nuorisovaltuustosi osallistuu kuntavaaleihin: tekeekö se tapahtumia, tavoitteita tai jotain omalaatuista? Tai tätä kaikkea?

 2. Ilmoita nuorisovaltuustosi 23.4.2017 mennessä mukaan kilpailuun täyttämällä raporttilomake kuntavaaliaktiivisuudesta

 3. Jää jännittämään!

 4. Pssst. Myös Nuva ry:n piirit voivat osallistua kilpailuun ja osallistua piiripalkinnon arvontaan! Lisätietoa piirikilpailusta toimitetaan suoraan piireille!

 

6 + 1 askelta onnistuneeseen kuntavaalikampanjaan

1. Aloittakaa suunnittelu ajoissa. Vaalipöhinä käynnistyy aivan pian ja olisi hyvä aloittaa tapahtumanne markkinointi hyvissä ajoin, ettei se huku kuntavaalikenttien ylitarjontaan.

2. Eikö kuntavaalit oikein avaudu? Kunnallisvaalit eivät ole välttämättä kaikille nuvan jäsenille tuttu juttu. Perehtykää kunnolla vielä kerran kuntanne päätöksentekoon ja kuntavaalien yksityiskohtiin, niin kaikki ovat varmasti kärryillä. 

3. Yhteistyö innostaa ja kannattaa! Miettikää voisitteko tehdä yhteistyötä esimerkiksi koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien kanssa esimerkiksi vaalipaneelien järjestämisessä. 

4. Haastakaa rohkeasti ehdokkaita! Kuntavaaliehdokkaat ovat niitä, jotka kilpailevat kunnanvaltuuston paikoista ja vallankahvoista seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Ottakaa yhteyttä ehdokkaisiin ja kertokaa, mitä nuorisovaltuusto ajattelee kunnan kehittämisestä. 

5. Toritapahtuma, ehdokkaiden haastaminen, somekampanja, paneeli, kahvitapahtuma, päivä nuorena -haaste tai mitä vaan maan ja taivaan välillä! Keksikää juuri teidän kunnan nuoria kiinnostava kuntavaalitempaus, jossa käytte läpi kuntavaaleihin liittyviä teemoja jonkun innostavan tapahtuman ohessa. 

6. Näkykää somessa. Suunnitelkaa myös se, miten nuorisovaltuuston oma kuntavaalikampanja näkyy nuvan eri somekanavissa. 

+1 Nyt on teidän aika loistaa! Kuntavaalit ovat vain kerran neljässä vuodessa. Nyt on loistava aika tuoda nuorisovaltuustoa näkyväksi niin koko kunnalle kuin kunnan nuorille. 

 


FAKTAA VAALEISTA

Kuntavaalit ovat kunnan alueella järjestettävät vaalit, jossa valitaan kunnan/kaupunginvaltuusto. Valittavien valtuutettujen määrä riippuu kunnan asukasmäärästä. Kunnanvaltuuston koko voi vaihdella 13-85 valtuutetun välillä. Kunnanvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, joten on tärkeää, että kuntalaiset äänestävät edustajansa näissä vaaleissa. Lisäksi kuntavaalien tulos vaikuttaa poliittiseen jakaumaan, mutta myös lautakunnan jäseniä valittaessa kuntavaalien tuloksella on suuntaa antava merkitys.

Kuntavaalien aikataulu

 • Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017

 • Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4.

 • Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3.-1.4.

 • Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.

 • Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16

 • Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. 

Vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi kuntavaaleissa on henkilö, 

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään kuntalain 72 §:ssä.
Ehdolle asettautuminen tapahtuu yleensä puolueen tai valitsijamiesyhdistyksen kautta. 

Kuka voi äänestää?

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.