Nuorisovaltuustojen ohjaajille koulutusta ja tukea


Ohjaajienkoulutus2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on järjestänyt jo muutaman vuoden ajan koulutusta myös nuorten parissa työskenteleville aikuisille, kuten nuorisovaltuustojen ohjaajille. Koulutuksiin osallistuu nuorisoalan työntekijöitä ympäri Suomen, ja ne ovat loistavia tilaisuuksia paitsi oppia uutta, myös verkostoitua ja jakaa hyviä käytänteitä! 


Tilaa uutiskirje

Nuva ry. tukee nuorten parissa työskenteleviä aikuisia myös uutiskirjeellä, joka lähetetään sähköpostitse noin kahden kuukauden välein. Uutiskirjeeseen on koottu ne Nuva ry:n tai liiton sidosryhmien tapahtumat ja kampanjat, jotka mahdollisesti kiinnostavat nuorisoalalla työskenteleviä aikuisia. Tilaa uutiskirje alla olevasta napista!


Kiitos kaikille osallistuneille!

Oletko kokenut nuorisovaltuusto ohjaaja, joka kaipaa koulutusta nuorisovaltuustokentän muutoksista? Ohjaatko työksesi vasta perustettua nuorisovaltuusto ja kaipaat käytännön neuvoja ja tukea?

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kutsuu nuorten vaikuttajien kanssa työskentelevät aikuiset 2.11. Helsinkiin koulutukseen. Tämän vuoden teemana ovat kouluttautuminen uuden kuntalain ja tulevan maakuntalain tuomiin muutoksiin sekä hyvien vaikuttamisen arjen käytäntöjen jakaminen. Päivässä sukelletaan myös ohjaajan työhön ammatillisesta näkökulmasta Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:n toimesta. 

Ohjaajilla on korvaamaton rooli nuorisovaltuustotoiminnan mahdollistamisessa. Uuden kuntalain 26 § myötä nuorisovaltuustojen perustamisen lisäksi kuntien tulee taata niille toimintaedellytykset eli muun muassa riittävät ohjausresurssit sekä mahdollisuus vaikuttaa laajasti kunnan eri toimialojen asioiden valmisteluun, suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan. Hallituksen esitys maakuntalaista taas sisällyttää velvoitteen maakuntaliitoille perustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto. Tämä tarkoittaa yhä enemmän ylikunnallista yhteistyötä ja maakunta-asioihin kouluttautumista. 

Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää perustietoa tai oppia uusia eväitä ohjaajana toimimisesta sekä visioida eri kuntatoimijoiden kanssa yhdessä nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämistä!

Koulutus toteutetaan osin yhteistyössä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:n kanssa.

Ohjelma

Torstai 2.11.2017.

09.30–10.00     Ilmoittautuminen ja aamukahvit

10.00–10.15     Tervetuloa! Puheenjohtaja Kimi Uosukainen, Nuva ry

10.15–11.15     Nuorisovaltuuston ohjaaminen nyt – ajankohtaiset kuulumiset kentältä. Koulutusvastaava Robert Tammi, Nuva ry

11.15–12.00     Ohjaajan työnkuva muutoksessa. Jyty ry

12.00–13.00     Lounas

13.00–13.45     Onnistunutta nuorisovaltuustoa ohjaamaan. Alustus: vuoden ohjaaja 2016 Mirja Teräs, Turun kaupunki

13.45–14.45     Nuorisovaltuustot tutkimuksissa. Väitöskirjatutkija Elina Stenvall, Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä,               Tampereen yliopisto

14.45–15.15     Kuinka tuen ja kehitän nuorisovaltuustoja. Koulutusvastaava Robert Tammi, Nuva ry

15.15–16.15     Kahvit ja käytännön työelämän tapauksia julkisella sektorilla / Jyty ry.

16.15–17.00     Ohjaaminen tulevaisuudessa. Ylikunnallinen yhteistyö ja maakunnallinen vaikuttaminen. Ainomaija Rajoo, Maakunnallisten    nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke, Nuva ry

17.00–17.30     Lopetussanat

Koulutuksen majoitus ja hinta

Koulutuksen hinta on 80 euroa.  Majoitus on omakustanteinen. 

Ohjaajien koulutuksista sanottua: 
  • Erittäin hyvä tapaaminen ja vuorovaikutteinen tilaisuus ottaa selvää, miten muissa kunnissa toimitaan nuorisovaltuuston kanssa. Iso kiitos koultuksen järjestäjille!
  • Oli kiva, että pelkille ohjaajille oli järjestetty oma koulutus. Tapaamme toimiamme niin harvoin.
  • Hyvä kokonaisuus
  • Olen alkutaipaleella tässä hommassa vasta ja koulutus vastasi tarpeita todella hyvin. Sain hyvää informaatiota ja paljon ajattelemista.
  • Koulutus loi uskoa sille, että voin ohjaajana onnistua ja saada pienelläkin paikkakunnalla paljon asioita aikaan ja osallistaa nuoria toimintaan mukaan.