Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto osana osallisuuden osaamiskeskusta

 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry on osana Nuorten Akatemia ry:n hallinnoimaa osallisuuden osaamiskeskusta. Osallisuuden osaamiskeskuksen (oske) tarkoituksena on tuottaa laatukriteerit nuorten osallisuuteen, parantaa viranhaltijoiden valmiutta nuorten osallisuuteen ja kehittää nuorisovaikutusten arviointia.

 

Miksi Nuva on mukana?

 

  • Liitolle täysin uutta tehtävää viranhaltijoiden kouluttamisessa nuorten osallistamiseen.
  • Tehtävä tukee hyvin nykyisen perustoiminnan toteuttamista ja kehittämistä: kunnissa toimivien päättäjien osallisuutta koskevan osaamisen vahvistaminen lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia.
  •  Osaamiskeskuksen prosessikoulutusten myötä viranhaltijat ottavat nuorisovaltuustot ja nuorten päättäjäryhmät luonnolliseksi osaksi päätöksentekoprosessia.
  • Osallisuuden osaamiskeskus on siis tiukasti yhteydessä liiton perustoimintaan!

Mikä osaamiskeskus on?

 

Oske-toiminnan tarkoituksena on edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Osallisuuden oskessa painotetaan erityisesti nuorisovaikutusten arviointiin sekä osallisuuskoulutusten ja -valmennuksen tarjoamiseen. Nuva tuo ensisijaista tietoa osallisuuden tilasta ja sen esteistä ja tarjoaa nuorille väylän osallistua osken toimintaan.

Tehtävänä on:

 

  • Prosessikoulutuksen rakentaminen viranhaltijoille
  • Laatukriteerien tuottaminen nuorten osallisuuteen
  • Nuorisovaikutusten arvioinnin kehittäminen

 

Nuva osaaminen näkyy varsikin laatukriteerien tuottamisessa ja nuorisovaikutusten arvioinnin kehittämisessä.

 

 

Miten oske näkyy nuvalaisille?

 

Nuvalaiset pääsevät näkemään ja kuulemaan osken toiminnasta muun muassa liiton tapahtumissa. Nuvalaiset ovat tärkeässä asemassa kokemusten välittäjinä. Liitto tulee kysymään loppukesän ja alkusyksyn aikana jäseniltään näkökulmia ja kokemuksia siihen, mikä tai mitkä asiat ovat osallisuuden esteenä ja myös, mitkä ovat olleet hyviä käytäntöjä osallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen. Nämä kokemukset luovat pohjaa laatukriteerien luomiselle.

 

Osaamiskeskuksen asioissa voit olla yhteydessä osallisuuskoordinaattori Aino Pohjanvirtaan aino.pohjanvirta(at)nuva.fi / 050 395 2108