teemakuva_nettisivuille.png

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton eduskuntavaaliteemat

Nuorten saatava vaikuttaa kansalaisaloitteella

Oikeusministeriössä on käynnistettävä selvitys kansalaisaloitteen laatimis- ja kannatusikärajan laskusta 15- tai 16- ikävuoteen. Ei ole juridisesti perusteltavissa, että vain täysivaltaiset kansalaiset saavat ottaa osaa neuvoa-antaviin kansanäänestyksiin tahi tehdä aloitteita eduskunnalle käsiteltäväksi. 15-vuotias on jo rikosoikeudellisessa vastuussa – hänen tulee pystyä vaikuttamaan myös lainsäädäntöön.

Tehdään sukupolvivaikutusten arviointi kaikista hallituksen päätöksistä

On tärkeää, että päätökset kohtelevat tasapuolisesti kaikkia ryhmiä. Siksi Nuva ry ajaa oikeusministeriötä selvittämään millä tavoin eri sukupolvia koskevat päätökset voidaan ennakollisesti arvioida. Kestävä kehitys ajaa tulevien sukupolvien etuja ja sen huomioiminen kaikessa päätöksenteossa on tärkeää.

Avataan rohkeasti koulujen ovet poliittiselle keskustelulle.

Politiikkaa ei tarvitse pelätä. Sen osoittavat jo jokaisessa kunnassa toimivat nuorisovaltuustot. Koulujen on jo aika unohtaa kouludemokratian haamut ja avata keskusteluyhteys erilaisiin poliittisiin järjestöihin. Tuetaan nuorten osallisuutta - ei rakenneta sen eteen muureja

Nuorten pitää päästä aidosti vaikuttamaan jokaiselle hallinnon tasolle

Maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat malliesimerkki, miten nuorten vaikuttamista voidaan tehdä hallinnon eri tasoilla. Riippumatta maakuntien kohtalosta, jokaisella nuorella tulee olla oikeus vaikuttaa laajemmin oman alueensa päätöksentekoon. Turvataan siis osallisuus hallinnon jokaisella tasolla.

Äänestysikärajan lasku - Valta ja vastuu

Yli 4000 nuorisovaltuutettua sen osoittavat. 15-16 vuotiaat ovat kypsiä vaaliuurnille. Kasvavan osallisuus sukupolven tulee saada äänestää.  Valta ja vastuu kulkevat kuitenkin käsi kädessä. On myös selvitettävä ehdolleasettumis ikärajan laskemista kunta, maakunta -ja eduskuntavaaleissa.

 
vertaistukiryhma_mainoskuva.png

Oletko ehdolla eduskuntavaaleissa? Tule Nuva ry:n ylläpitämään facebook-ryhmään!

Olemme perustaneet nuorille nuvataustaisille eduskuntavaaliehdokkaille ja vaalikampanjoissa toimiville facebook-ryhmän, jossa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä kampanjatyöstä, sekä käydään rentoa poliittista keskustelua nuvaperheen kesken. Lisätietoja saat laittamalla meille viestiä facebook-sivumme kautta!