Paikalliset koulutukset

Paikalliset kouluttajat 2016-2017

 

 

 

 

Haluaisiko nuorisovaltuustonne olla entistä vaikuttavampi? Kaipaatteko uutta puhtia tai olisiko muistin virkistäminen kokoustekniikasta paikallaan? Vai onko kunnassanne aloitteleva nuorisovaltuusto, joka kaipaisi alkusysäyksen nuorisovaltuustotoimintaan?

 

OSALLISTAVAT KOULUTUKSET!

 Koulutustarjontaamme on hiottu entistä laadukkaammaksi ja  jokaiseen koulutukseen on luotu harjoituksia, joiden avulla opetettavat asiat on entistä helpompi sisäistää.

Paikallisten koulutusten kouluttajina toimivat nuoret, joilla on itsellään vaikuttajataustaa ja jotka on koulutettu tehtäväänsä. He tuntevat nuorisovaltuustokentän kiemurat ja opastavat innolla ja kannustaen nuvalaisia vaikuttamisen saloihin!

VALITSE OMASI!

A. ALKEET

Nuorisovaltuustotoiminnan perusteet

Polkaise vaikuttajaurasi käyntiin tällä koulutuksella! Nuorisovaltuustotoiminnan perusteet -perehdytyksen jälkeen olet valmis edustamaan kunnan nuoria nuorisovaltuustossa.

- Tuntee nuorten kunnallisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien taustaa ja lainsäädäntöä

- Tietää nuorisovaltuusto toiminnan tavoitteet, toimintamuotoja ja vaikuttamisen kohteita

-Hahmottaa nuorisovaltuuston jäsenen tehtävät, vastuut ja velvollisuudet

- Miksi nuorisovaltuustoja on olemassa?

- Millaisia nuorisovaltuustoja on olemassa?

- Mitä kuntalaki määrittää nuorisovaltuustoista?

- Mitkä ovat toimintasäännöt?

- Mitä nuvatoiminta käytännössä voi olla? Tähän kouluttaja kirjoittaa omia kokemuksiaan!

- Millainen on nuorisovaltuuston työnjako?

- Miten nuva vaikuttaa kunnassa?

- Mitkä ovat nuorisovaltuutetun velvollisuudet ja vastuut?

- Ketä nuorisovaltuutettu edustaa?

- Mitä hyötyä nuorisovaltuustotoiminnasta on?

Kokous vaikuttamisen areenana

Tämän innostavan opastuksen jälkeen osaat toimia ja kertoa näkemyksistäsi nuorisovaltuuston tai vaikkapa kunnan lautakuntien kokouksissa.

- Oppii, miksi asioista päätetään erilaisissa kokouksissa

- Oppii perustelemaan kantojaan ja toimimaan kokouksessa

- Tutustuu erilaisiin kokouksiin ja niiden piirteisiin: nuorisovaltuuston kokous, lautakunnan kokous, valtuuston kokous.

- Miksi nuva tapaa kokoustamalla?

- Miten kokoukseen valmistaudutaan?

- Kokousrunko ja tekniikka, äänestäminen, pöytäkirja

- Erilaiset roolit ja puheenvuorot

- Mitä eri tahoja kokoustaa ja miksi ne ovat olemassa? (=kunnan organisaatio)

- Erilaisten kokousten läpikäyminen: nuvan kokous, lautakunnan kokous ja valtuuston kokous

- Nuvan edustajana lautakunnassa

- Miten vaikutetaan ennen ja jälkeen kokouksen?

B. Välineitä vaikuttamiseen

Vaikuttava tapahtuma

Tapahtumat ovat parhaimmillaan paitsi keino järjestää kunnassa nuorten näköistä toimintaa nuorille, myös tapa tehdä politiikkaa. Vaikuttava tapahtuma -koulutus antaa avaimet onnistuneen tapahtuman tuottamiseen.

- Oppii, millaisia vaikuttavia tapahtumia on olemassa

- Oppii suunnittelemaan ja organisoimaan onnistuneen tapahtuman

-Hahmottaa tapahtuman järjestämisen työnjakoa, johtamista ja koordinointia

- Millainen on vaikuttava tapahtuma?

- Suunnittelun ja ideoinnin tärkeys: Mistä hyvät tapahtumaideat

- Projektisuunnitelma

- Budjetti, tapahtumapaikka ja tekijät

- Yhteistyötahot mukaan

- Varautuminen ja vaarat

- Mitä tapahtuman jälkeen?

Viesti ja vaikuta

Kuinka viestinnästä saadaan vaikuttavaa? Kuinka muut nuoret tavoitetaan tehokkaasti? Miten tiedotteet lyövät läpi mediassa? Tämän koulutuksen jälkeen nuorten ääni ei jää neljän seinän sisälle!

- Näkee viestinnän merkittävänä vaikuttamisen, mielikuvien ja tarinankerronnan välineenä

- Osaa viestiä nuorilta aikuisille, aikuisilta nuorille, nuorilta nuorille sekä median välityksellä

- Tuntee yleiset viestintäkäytännöt ja sosiaalisen median mahdollisuudet

- Miksi, keille, miten ja milloin nuorisovaltuusto viestii?

- Sinä olet viestijä!

- Sinä olet viestinvälittäjä

- Vaikuttajaviestintä

- Viestinnän työnjako ja johtaminen

Nuoren vaikuttajan motivaatio, innostus ja itseilmaisu

Mitä haluan saavuttaa nuorisovaltuutettuna? Mitkä ovat meidän nuvan tavoitteet tälle vuodelle? Tämän koulutuksen jälkeen tiedät sekä omat että vaikuttamisporukkasi päämäärät ja olet valmis kulkemaan niitä kohti innolla!

- Löytää omat syyt toimia vaikuttamisen maailmassa

- Tunnistaa, millaiset työtavat ja vastuut sopivat itselleen

- Saa rohkeutta esiintyä, uskallusta yrittää ja kanttia epäonnistua

- Oppii motivoimaan muita ja tekemään omalta osaltaan nuorisovaltuustotoiminnasta kaikille palkitsevaa

- Miksi henkilökohtainen motivaatio on tärkeää?

- Miten saan motivaatiota vapaaehtoistoimintaan?

- Kouluttajan omakohtainen tarina omasta motivaatiosta

- Erilaisia tapoja, toimia, esiintyä ja innostua

- Kiittäminen, innostaminen ja muiden tsemppaus motivoimisen lähteenä

- Miten toimia epäonnistumisen yhteydessä?

Vaikuttajaryhmä tekee ja toimii

Hyvä yhteishenki on kaiken A ja O, kun halutaan toimia vaikuttavasti! Tämän koulutuksen jälkeen teillä on kasassa jengi, jossa jokainen voi tuntea kuuluvansa porukkaan.

- Taitaa ryhmän työnjaon suunnittelun

- Osaa toimia toisia arvostaen haasteellisissa tilanteissa

- Ymmärtää ryhmädynaamiikan vaikutuksen nuorisovaltuuston vaikuttamistyöhön

- Osaa toimia ryhmässä yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja suvaitsevaisesti

- Vaikuttajaryhmän anatomia

- Miksi yhteishenkeen tulee panostaa?

- Kuinka nuorisovaltuuston ilmapiiriä vaalitaan?

- Kuinka palautetta annetaan?

- Miksi ryhmän täytyy kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuteen ja avoimuuteen?

- Kuinka nuorisovaltuustotyöstä tehdään hauskaa?

- Mikä on ohjaajan rooli ryhmässä?

C. VAIKUTTAMISEN MAAILMA

Kunnallinen vaikuttaminen

Kuinka vaikutan lähiympäristööni? Mitä nuorisovaltuustomme voi tehdä, jotta kotikunnasta tulee entistä parempi paikka nuorille? Tämän koulutuksen jälkeen erilaiset kunnallisen vaikuttamisen tavat ovat sinulle tuttuja!

- Tuntee kunnallisen päätöksenteon, osallistumisen ja vaikuttamisen lainsäädännön

- Tuntee eri kunnallisen ja maakunnallisen vaikuttamisen institutionaaliset tavat: äänestäminen, kuntalaisaloitteet, ehdokkuus kuntavaaleissa

-Tuntee osallistavan demokratian eri muodot ja innostuu käyttämään niitä

- Mikä kunta on?

- Mitä toimijoita kunnassa on?

- Nuorisovaltuusto kunnallispolitiikan toimijana

- Kuntalaki 22§: miten kuntalainen saa osallistua: aloitteet, kannanotot, lausunnot

- Kunnallisen vaikuttamisen institutionaaliset tavat

- Osallistavan demokratian eri muotojen mahdollisuudet: mielipidekirjoituksesta mielenosoitukseen

- Lobbaaminen, mitä se on?

- Kunnallisesta vaikuttamisesta maakunnalliseen vaikuttamiseen: Ylikunnallisen vaikuttamisen anti

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Mitä tehdä, kun kunnan asioita laajemmat kysymykset alkavat kiinnostaa? Missä kannattaa vaikuttaa ja miten? Tämän koulutuksen jälkeen tiedät miten maailmaa muutetaan!

- Tuntee päätöksentekomenetelmät sekä osallistumisen ja vaikuttamisen lainsäädännön

- Hahmottaa erilaiset vaikuttamisen areenat ja innostuu niistä

- Osaa rakentaa vaikuttamisen strategioita yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen

- Olenko minä yhteiskunnallinen vaikuttaja?

- Vaikuttaminen lähialueilla

- Millaisilla eri tavoilla voi vaikuttaa yhteiskunnallisesti?

- Puoluepolitiikka

- (Sosiaalisen) median voima

- Järjestötoiminta

- Kansalaisaktiivina toiminen

- Aktivismi

- Lobbaus

- Edunvalvontajärjestössä toimiminen

- Yhteiskunnallinen ongelma - kuinka se ratkaistaan?

 
 

 Hinnasto

2-4h koulutus 220€

4-6h koulutus 300€

Mikäli yli puolet koulutettavista on Nuva ry:n jäseniä (ja jäsenmaksut kuluvalta vuodelta maksettu), myönnetään koulutuksen hinnasta 25%:n alennus. Mainitsethan oikeudestanne alennukseen koulutusta tilatessasi.

Koulutuspalkkion lisäksi laskutetaan kouluttajan/kouluttajien matkakulut sekä mahdolliset majoittumis- ja ruokailukustannukset koulutuspaikkakunnalla. 

 
 

Toivomme, että koulutustilaus tehdään vähintään kuukautta ennen toivottua päivää!

 
 

Peruutusehdot

Vahvistamalla koulutustilauksen, tilaaja sitoutuu noudattamaan alla olevia peruutusehtoja. 

Koulutustilaisuuden voi peruuttaa veloituksetta viimeistään 8 vuorokautta aiemmin. Mikäli koulutus peruutetaan 7 vuorokautta ennen koulutusta, veloitetaan koulutuksen perushinnasta 50 prosenttia. Jos koulutus peruutetaan 3 vuorokautta ennen koulutusta, veloitetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Koulutustilaus vahvistetaan tilaajalle sähköpostitse.

Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@nuva.fi

 
NUVA_diamond.gif
 

KYSYMYKSIÄ?

Vastaamme niihin mielellämme osoitteessa toimisto@nuva.fi