paras2019.png
 

 #Paras2019

Kuka ansaitsee tänä vuonna erityisen kiitoksen?

Nyt on aika ehdottaa vuoden 2019 parasta nuorisovaltuustoa, nuorisovaltuutettua, nuorisovaltuuston ohjaajaa sekä nuvatekoa! Palkinnot jaetaan liittokokouksessa Lahdessa 22.-24.11.2019. Ilmianna vuoden parhaat tekijät keskiviikkoob 20.11. mennessä!

Vuoden nuorisovaltuusto

Vuoden nuorisovaltuusto edistää osallisuutta ja kuntademokratian toteutumista, tekee poikkikunnallista yhteistyötä, on aktiivinen liitossa tai liiton piiritoiminnassa, on kiinnostunut edistämään muidenkin kuin nuorisovaltuustoon kuuluvien nuorten äänen kuulumista kunnallisessa päätöksenteossa ja toimii yhdenvertaisesti ja kaikkia kunnioittaen kuntansa nuoria kohtaan.

Vuoden nuorisovaltuutettu

Vuoden nuorisovaltuutettu on omalla toiminnallaan rohkaissut muita nuoria vaikuttamaan ja ottamaan kantaa asioihin, tehnyt nuorisovaltuuston työtä näkyväksi kunnassa, on posiviivinen, aktiivinen ja rakentava, tekee töitä sen eteen, että kaikkien nuorten ääni kuuluu. Vuoden nuorisovaltuutettu on myös osallistunut Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tai sen piirin toimintaan ja kehittänyt itseään nuvalaisena, sekä aktiivisena nuorena.

Vuoden nuorisovaltuuston ohjaaja

Vuoden nuorisovaltuuston ohjaaja on innostunut demokratiakasvattaja ja nuorten osallisuuden edistäjä, joka toimii luotettavasti ja lojaalisti nuorten toiminnan etua ajaen. Hän on työssään kiinnittänyt huomiota nuorisovaltuuston ryhmäyttämiseen ja ryhmähengen luomiseen, sekä toimii yhdenvertaisesti ja nuoria kannustaen. Näiden lisäksi vuoden nuorisovaltuuston ohjaaja osoittaa kiinnostusta itsensä kehittämiseen, sekä nuorten auttamiseen mm. ymmärtäen kuntalain kiemuroita nuvan ajatuksia koskien.

Vuoden nuorisovaltuustoteko

Vuoden nuorisovaltuustoteko on erityinen yksittäinen koko nuorisovaltuuston yhteinen onnistuminen, joka on vaatinut koko nuorisovaltuuston vahvaa yhteistyötä.

Se on merkittävästi edistänyt kunnan nuorten asemaa tai äänen kuuluvuutta ja on jotain uutta ja oivaltavaa.