paras2018_nuvaponi.jpg

#paras2018

Mikä nuva ansaitsee erityistä tunnustusta? Kuka on ollut tänä vuonna ekstraskarppi nuvalainen? Mistä löytyy eniten kiitosta ansaitseva nuorisovaltuuston ohjaaja? Entä mikä teko on edistänyt poikkeuksellisen hyvin nuorten asemaa ja äänen kuulumista?

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n XXI liittokokouksessa 23.–25.11. palkitaan vuoden 2018 nuorisovaltuusto, nuvalainen, nuorisovaltuuston ohjaaja sekä nuvateko.

Ehdotuksia palkintojen saajiksi otetaan vastaan 18.11. kello 23.59 asti. Linkit lomakkeisiin löytyvät alta!

#PARAS2018: nuorisovaltuusto

Vuoden nuorisovaltuusto edistää osallisuutta ja kuntademokratian toteutumista, tekee poikkikunnallista yhteistyötä, on aktiivinen liitossa tai liiton piiritoiminnassa, on kiinnostunut edistämään muidenkin kuin nuorisovaltuustoon kuuluvien nuorten äänen kuulumista kunnallisessa päätöksenteossa ja toimii yhdenvertaisesti ja kaikkia kunnioittaen kuntansa nuoria kohtaan.

#PARAS2018: nuorisovaltuutettu

Vuoden nuorisovaltuutettu on omalla toiminnallaan rohkaissut muita nuoria vaikuttamaan ja ottamaan kantaa asioihin, tehnyt nuorisovaltuuston työtä näkyväksi kunnassa, on posiviivinen, aktiivinen ja rakentava, tekee töitä sen eteen, että kaikkien nuorten ääni kuuluu. Vuoden nuorisovaltuutettu on myös osallistunut Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tai sen piirin toimintaan ja kehittänyt itseään nuvalaisena, sekä aktiivisena nuorena.

#PARAS2018: nuorisovaltuuston ohjaaja

Vuoden nuorisovaltuuston ohjaaja on innostunut demokratiakasvattaja ja nuorten osallisuuden edistäjä, joka toimii luotettavasti ja lojaalisti nuorten toiminnan etua ajaen. Hän on työssään kiinnittänyt huomiota nuorisovaltuuston ryhmäyttämiseen ja ryhmähengen luomiseen, sekä toimii yhdenvertaisesti ja nuoria kannustaen. Näiden lisäksi vuoden nuorisovaltuuston ohjaaja osoittaa kiinnostusta itsensä kehittämiseen, sekä nuorten auttamiseen mm. ymmärtäen kuntalain kiemuroita nuvan ajatuksia koskien.

#PARAS2018: nuvateko

Vuoden nuorisovaltuustoteko on erityinen yksittäinen koko nuorisovaltuuston yhteinen onnistuminen, joka on vaatinut koko nuorisovaltuuston vahvaa yhteistyötä.

Se on merkittävästi edistänyt kunnan nuorten asemaa tai äänen kuuluvuutta ja on jotain uutta ja oivaltavaa.