Koulutus perustamisprosessin tueksi ja nuorten vaikuttamiskulttuurin rakentamiseksi:

Nuorisovaltuuston perustaminen

Nuorisovaltuuston perustaminen edessä? Mitä muutoksia nuorisovaltuuston perustaminen aiheuttaa kunnassa? Miten innostamme nuoria vaikuttamaan? Miten nuorille luodaan vaikuttamisen paikkoja? Millaista ohjausta ja tukea nuorisovaltuusto kaipaa? 

Perusta-koulutus tarjoaa kunnille ja sen nuorille nyt kokonaisvaltaista konsultaatiota nuorisovaltuuston perustamiseen! Nuorten osallisuuden ja nuorisovaltuustotoiminnan asiantuntijat kouluttavat ja sparraavat kaikkia nuorisovaltuuston työhön liittyviä tahoja ja antavat innostavia ja selkeitä eväitä nuorisovaltuuston alkuvaiheille. Perusta-koulutus on kunnalle erinomainen ja helppo tapa vastata uuden kuntalain ja sen 26 § luomiin velvoitteisiin, ja se luo laadukkaan pohjan kunnan nuorten vaikuttamistyölle.

RAKENNETAAN YHDESSÄ NUORISOVALTUUSTO, JOSSA NUORET PEREHDYTETÄÄN VAIKUTTAMISEEN, KANNUSTETAAN OTTAMAAN KANTAA JA JOKA ANTAA MAHDOLLISUUDEN OPPIA, KEHITTYÄ JA KASVAA VASTUUNTUNTOISEKSI KUNTALAISEKSI

 

Mitä perusta-koulutus tarjoaa?

 • Tukea ja ohjeistusta viralliseen nuorisovaltuuston perustamisprosessiin ja hallinnon muutoksiin

 • Apua nuorisovaltuuston kokoamiseen ja sopivan nuorisovaltuustomallin muodostamiseen

 • Koulutuksen nuorille kunnallisesta vaikuttamisesta, nuorisovaltuustotoiminnasta, toiminnan suunnittelusta ja ryhmässä toimimisesta

 • Menetelmiä hyvään ohjaukseen, tukemiseen ja nuorten mukaan ottamiseen päätöksentekoprosesseihin

Milloin perusta-koulutus?

 • Kunnassa on joskus toiminut nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä, jonka toiminta on hiipunut

 • Kunta haluaa tukea nuorisovaltuuston perustamiseen uuden kuntalain 26 § edellytysten mukaan

 • Kunnassa ei ole kokemusta nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemisesta

 • Kunta kaipaa lisäresursseja perustamistyöhön

Meillä oli suuret odotukset koulutuksesta, jotta saisimme nuoret innostumaan ja osallisiksi nuorisovaltuustosta. Nämä odotukset ovat toteutuneet suuremmaksi osaksi. Yksin ilman koulutusta olisi ollut vaikeampaa päästä rakentamaan nuorisovaltuustoa.
NUVA_heart_purple.gif

Mitä perusta-koulutukseen kuuluu?

 • Taustakartoitus ennen koulutusta

  • Suunnittelemme ja kartoitamme kuntanne osallisuuskulttuuria ja nuorten näkemyksiä vaikuttamista

  • Haastattelemme nuoria, päättäjiä ja kunnan työntekijöitä 

 • Kunnalle ja nuorille räätälöidyt ideointi- ja koulutustilaisuudet 

  • Nuorten ideonti-illan järjestelyt ja fasilisointi (2-3 h)

  • Nuorisovaltuuston tukeminen ja vaikuttamisenn mahdollistamistaminen -koulutus päättäjille ja viranhaltijoille (2 h)

 • Jälkitukea ja materiaalia

  • Perustettu nuorisovaltuusto saa tukea kouluttajilta ja Nuva ry:n piiritoimijoilta. 

  • Monipuolista materiaalia nuorisovaltuuston toiminnan käynnistämiseksi 

 


Koulutuksen hinta on 500 euroa + kouluttajan matkakulut. Koulutus on räätälöitävissä kunnan organisaation ja nuorten tarpeisiin sopivaksi.

Peruutusehdot: Perusta-koulutuksen voi peruuttaa maksutta viimeistään 30 vuorokautta ennen sovittua koulutuspäivää. Jos koulutus perutaan 15-29 vuorokautta ennen koulutuspäivää, koulutuksen hinnasta peritään 50 %. 14 vuorokautta ennen perutut koulutukset veloitetaan kokonaisuudessaan. 

Lisätietoa koulutuksesta: toimisto@nuva.fi

 

Perusta-koulutus on rakennettu 26 § Perusta, vakiinnuta, vahvista -hankkeen kehittämisohjelman pilottikuntien kanssa. Pilottikunnan kanssa tehtävän työn lisäksi koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut nykyisiä ja entisiä nuorisovaltuutettuja.