PIIRINEUVOSTO

 
 

Piirineuvosto on yksi liiton tärkeimmistä toimielimistä. Neuvostossa piirien puheenjohtajat pääsevät muun muassa vaikuttamaan, kuulemaan liittohallituksen esityksiä ja tuomaan esiin piirinsä näkemyksiä valmistelussa oleviin päätöksiin.

Toiminta

Piirineuvosto kokoontuu pääosin neljä kertaa vuodessa liiton tarjoamissa puitteissa. Piirineuvosto voi kokoontua myös omakustanteisesti tai esimerkiksi sähköisesti niin usein kun haluaa. Kokoukset on tapana järjestää muiden liiton tapahtumien yhteydessä ajankäytön ja taloudellisen tehokkuuden nimissä. Kauempaa tuleville piirineuvoston jäsenille kustannetaan matkat ja majoitukset, jos heillä on siihen tarve. Tämä edistää piirien alueellista tasa-arvoa: jokaisen piirin edustajalla on mahdollisuus tulla edustamaan piirinsä mielipiteitä ja tarpeita.

Piirineuvosto on itsenäinen elin ja toimiva viestintäväylä piirien ja liiton välillä. Se, minkälaisia piirineuvoston omia aloitteita tai esityksiä piirineuvostossa tehdään, riippuu paljon piirien omasta aktiivisuudesta. Piirineuvostoa ollaan kuitenkin vuonna 2018 haluttu kannustaa kehittymään vaikuttavampaan suuntaan.

Tehtävät

Piirineuvoston tehtävä on tuoda piirien tahto esiin liitolle ja kehittää piirien ja liiton välistä yhteistyötä. Esimerkiksi vuonna 2018 piirineuvosto vaikutti ahkerasti monenlaisiin liiton valmistelussa oleviin asiakirjoihin, joita on muokattu piirien edustajien toiveiden mukaisesti.

Piirineuvoston tehtävänä on:

  • rekisteröityneiden piirijärjestöjen toiminnan tukeminen ja kehittäminen

  • rekisteröityjä piirijärjestöjä koskevien asioiden valmistelu liittohallitukselle

  • liiton ja piirien yhteistoiminnan suunnittelu

  • piirien puheenjohtajien kokoaminen yhteen sekä

  • piiritoiminnan asiantuntijaelimenä toimiminen.

 

Piirineuvoston puheenjohtaja 2019

Michaela Kiianmies

michaela.kiianmies@gmail.com