sisä-Suomen piiri


 

Väli-Suamen piiri ry on yksi Suamen Nuarisovaltuustojen Liiton jäsenjärjestööstä, jokka vastaavat kukin omien toimialueettensa nuarisovaltuustojen tukemisesta. Piirijärjestöjen tarkootuksena on hualehtia nuarisovaltuustojen toimintaerellytyksistä alueellisella tasolla ja lisätä  yhteistyätä piirin alueella toimivien nuarisovaltuustojen välillä. 

Väli-Suamen piiri koostuu Keski-Suamen, Pohojanmaan, Etelä-Pohojanmaan ja Keski-Pohojanmaan maakunnista. Piirin toimialue on siis kohtuullisen suuri. Piirin kotikaupunkina toimii Seinäjoki, jossa piiri on perustettu vuanna 2010.

 

Ota yhteyttä!

sisasuomenpiiri@nuva.fi

 

Puheenjohtaja Vivien Kilpinen

Puh. 0469307531

vivien.kilpinen@hotmail.fi