Back to All Events

Delta. Påverka. Du bestämmer!

  • Vasa Övningsskola 31 Koulukatu Vaasa, 65100 Finland (map)

Hur påverkar jag i min kommun? Vart hittar jag motivation att förändra världen? Vad skall man känna till om kommunallagen?

Svar till dessa och många fler frågor finner du på utbildningsdagen “Delta. Påverka. Du Bestämmer” i Vasa den 2.10 klockan 14-19. “Delta. Påverka. Du Bestämmer” är den första helt svenskspråkiga utbildningen genom tiden som  Förbundet för Finlands Ungdomsråd ordnar. Under dagen går vi igenom sätt att påverka vår omgivning på ett mångfaldigt sätt. Vid sidan om intressanta talturer får ni en utmärkt möjlighet att bekanta er med andra svenskspråkiga unga påverkare under evenemanget.

Evenemanget är öppet för alla och avgiftsfritt!

Evenmang i Facebook

Fyll i anmälningsblanketten så fort som möjligt!

Tilläggsinformation kan fås av förbundsstyrelsemedlem Veera Hellman (veera.hellman@nuva.fi) eller Nicholas Kujala (nicholas.kujala@nuva.fi)

 

Program

14.00: Vad är Nuva ry?

14.30: Riksdagsledamot Joakim Strand

15:00: Hur kan jag påverka i min kommun?

16:00: Paus!

16:30: Kommunallagen

17:00: Grunda, förstärk, konsolidera - arbetsgrupp

17:30: Motivation och gruppdynamik

18:30: Officiella evenemanget tar slut

 

Det 1998 grundade Förbundet för Finlands Ungdomsråd fungerar som en utbildnings-kommunikations- samarbets- samt intressebevakande organisation för alla ungdomsråd eller liknande föreningar i Finland. Läs mera om förbundet på www.nuva.fi

Earlier Event: September 19
Asiakirjalämpiö
Later Event: October 3
Aktiivipäivät HC