Kokoustiedote liittohallituksen kokouksesta 7/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden seitsemänteen kokoukseensa Porin SuomiAreenalla 10.7.2017. Kokouksessa muun muassa käsiteltiin liittohallituksen väliarviota, hyväksyttiin toimintasuunnitelman 2018 rakenne ja tehtiin jatkolinjaukset piiri- ja liittotoiminnan käsikirjan valmisteluun. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi alkuvuoden strategiamittauksen tuloksia. Stategiamittauksen johdosta tehtävät toimenpiteet tuodaan käsittelyyn liittohallituksen kokoukseen 8/2017.

Lue lisää...

Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa rakentamaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n (Nuva ry) hallitus valitsi viikonloppuna Kanta-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan maakuntaliitot Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen pilottimaakunniksi. Hankkeeseen saatiin yhteensä 12 kovatasoista hakemusta. Valittujen lisäksi hankkeeseen hakivat Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kerää nuorten kommentteja maakunnallisesta osallistumisesta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. kerää nuorten näkemyksiä maakunnallisesta nuorisovaltuustoista ja muista tavoista osallistua suunnitteilla olevien maakuntien päätöksentekoon. Liitto on kutsuttu eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavaksi maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä perjantaina 5.5.2017.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto käynnistää hankkeen maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (22.3.2017) Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeelle 80 000 euroa.

Rahoitus kattaa kolmivuotisen hankkeen ensimmäisen vuoden. Hanke on jatkoa liiton vuosina 2015-2016 käynnissä olleelle “Perusta, vakiinnuta, vahvista -hankkeelle, jossa kehitettiin tukea ja koulutusta kunnallisille nuorisovaltuustoille uuden kuntalain myötä.  Nyt käynnistyvällä hankkeella vastataan hallituksen kaavailemaan aluehallinto uudistukseen, jonka myötä maakuntiin tulee perustaa 18 uutta maakunnallista nuorisovaltuustoa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi. Hallituksen esityksen mukaan maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat tiiviisti yhteydessä kunnallisiin nuorisovaltuustoihin, koska niiden jäsenet valitaan niistä.

“Ketkä muut ovat parhaita suunnittelemaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja kuin niiden kuntien nuoret, joista edustajat valitaan? Haluamme, että maakuntien nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja valmistelemaan sellaista vaikuttamisjärjestelmää, jossa he pääsevät parhaiten vaikuttamaan“,  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa.

“Hankkeella on todella kiire ja kysyntää. Väliaikaiset maakuntahallinnot käynnistyvät heinäkuun alussa, eikä meidän tietoon ole kantautunut että maakunnissa oltaisiin vielä pohdittu nuorten osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Haluamme varmistaa, että nuoret pääsevät vahvasti mukaan rakentamaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja muun  maakuntahallinnon rakentamisen ohessa”,  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen jatkaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. kartoitti olemassa olevat maakunnalliset ja ylikunnalliset vaikuttajaryhmät keväällä 2016 ja käynnisti hankkeen suunnittelun sen myötä. Hankkeessa perustetaan, vakiinnutetaan ja vahvistetaan maakunnallisia ja ylikunnallisia vaikuttajaryhmiä kehittämällä erilaisia malleja maakunnallisten nuorisovaltuustojen vaikuttamiselle ja toteuttamiselle.

Hankkeen lämmittelykierros käynnistyy jo huhtikuun lopulla, kun Nuva ry. järjestää viidessä maakunnassa verkostoitumistilaisuuden alueen kunnallisille nuorisovaltuustoille. Hankkeen koordinoimiseksi liitto etsii kahta nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä ja alueuudistuksesta kiinnostuneita osaajaa. Hankkeen projektipäällikön ja projektisihteerin paikoista saat lisätietoja tästä.

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen

puheenjohtaja

+358 44 777 0561

kimi.uosukainen(at)nuva.fi

Kaksikielisyystyöryhmä ja juhlavuositoimikunta ovat aloittaneet toimintansa!

Puheenjohtajisto on kokouksessaan 3/2017 asettanut kaksikielisyystyöryhmän. Asetettiin toimikunta ajalle 20.2. - 24.11.2017. Työryhmän muistio käsitellään aina sitä seuraavassa liittohallituksen kokouksessa, väliraportit hallituksen puheenjohtajan niitä pyytäessä ja loppuraportit työryhmien määräajan päättymistä seuraavassa liittohallituksen kokouksessa.

Lue lisää...

Nuoret vaikuttajat kouluttautuvat Haminassa 17.-19.3.2017

Tulevana viikonloppuna järjestetään Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton “Aktiivipäivät ABC” -koulutustapahtuma. Tapahtuma kerää Haminaan noin 170 nuorta vaikuttajaa ympäri Suomea kouluttautumaan, verkostoitumaan sekä opettelemaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen saloja. Koulutustapahtuman keskeisiä teemoja ovat muun muassa vaikuttaminen, vaikuttamisen välineet, kuntavaalit sekä esiintyminen. Avajaispuhujana tilaisuudessa on kansanedustaja Sirpa Paatero.

Lue lisää...

Uudet harjoittelijat aloittivat

Susanna Elenius, 25, aloitti 1.3.2017. Suomen Nuorisovaltuustojen liitossa korkeakouluharjoittelijana, jonka vastuualueisiin kuuluvat vuoden 2017 Huipputapaamisen käytännön järjestelyt, toteutus ja loppuraportin laatiminen. Elenius opiskelee Itä-Suomen Yliopistossa pääaineenaan historiaa, ja järjestökokemusta Susannalta löytyy erityisesti ainejärjestötoiminnan parista.

Lue lisää...

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 2 / 2017

Suomen Nuorisovaltuustojen liiton vuoden 2017 liittohallituksen toinen kokous järjestettiin Helsingissä 24.-25.2.2017. Kokouksen ensimmäisenä päivänä liittohallitus oli Kuntaliiton vieraana. Aamu alkoi Kuntaliiton toimitusjohtajan Jari Koskisen tervehdyksellä, sekä yhteisellä keskustelulla Kuntaliiton ajankohtaisista aiheista, edunvalvonnasta sekä tulevista kuntavaaleista.  Toinen päivä kokoustettiin liiton toimistolla. Kokouksessa käsiteltiin muunmuassa kärkihankesuunnitelmat, liitto- ja piiritoiminnan opasta sekä strategian arviointia.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut: Valtion tunnustettava nuorten erilaiset tavat osallistua

Mikkeliin kokoontunut Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n XIX liittokokous vaatii valtioneuvostoa tunnustamaan nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen moninaisuuden. Valtioneuvosto hyväksyy tulevana keväänä valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Nuorisovaltuutetut toivovat nuorten osallisuuden nousevan ohjelmassa keskiöön. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kuitenkin muistuttaa, ettei ohjelmassa saa vastakkainasetella erilaisia osallistumisen muotoja, vaan ne tulee nähdä toisiaan täydentävänä kokonaisuutena. 

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut kokoontuvat liittokokoukseen Mikkeliin

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton järjestyksessään 19. liittokokous järjestetään Mikkelissä tänä viikonloppuna 25.‒27.11.2015. Liittokokous on Liiton tärkein tapahtuma, johon kokoontuu noin 160 nuorta ympäri Suomea päättämään nuorisovaltuustokentän yhteisistä asioista. Viikonlopun aikana on luvassa tiukkaa keskustelua nuorten vaikuttamisesta, jännittäviä äänestyksiä sekä Mikkelin kaupungin vastaanotto.  Liittokokouksessa linjataan tulevan vuoden toiminnasta sekä valitaan liitolle uusi puheenjohtaja sekä hallitus. 

Lue lisää...