Tiedote: Nuorisovaltuusto jo lähes jokaisessa Suomen kunnassa

Kahdeksan kuntaa ei ole perustanut lainkaan kuntalain vuodesta 2017 asti edellyttämää nuorten vaikuttajaryhmää. Olemassa olevien nuorisovaltuustojen välillä on eroja aktiivisuudessa ja vaikuttamisen mahdollisuuksissa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tuottaman vuosittaisen selvityksen mukaan kahdeksaa kuntaa lukuun ottamatta jokaisessa Suomen kunnassa toimii nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä. Samaan aikaan vuosi sitten nuorisovaltuusto puuttui vielä 63 kunnasta.

Lue lisää...

Tiedote: Alina Heywood Nuva ry:n puheenjohtajaksi loppuvuodeksi 2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ylimääräinen liittokokous järjestettiin tänään 8.9.2018 Helsingissä.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsiteltiin esitys epäluottamuslauseesta puheenjohtajalle, käytiin puheenjohtajavaali sekä täydennettiin varapuheenjohtajistoa ja liittohallitusta. Kokouksen puheenjohtajana toimi erityisavustaja Lauri Koskentausta.

Liittokokous päätti vapauttaa Kimi Uosukaisen puheenjohtajan tehtävästä 8.9.2018 lukien, ja valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alina Heywoodin aikavälille 8.9.2018-31.12.2018.

Lue lisää...

Täydennys Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ylimääräistä liittokokousta koskevaan tiedotteeseen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. julkaisi tiistaina 3.7.2018 tiedotteen, jossa kerrottiin, että liittohallitus on 1.7.2018 pidetyssä kokouksessa päättänyt järjestää ylimääräisen liittokokouksen.

Päätös syntyi liittohallituksen kokouksessa enemmistön kannatuksella Liittohallituksen toiminnan kehittäminen -kohdassa, jossa käytiin läpi liittohallituksen alkuvuoden toimintaa. Päätöksen taustalla ovat liittohallituksen sisäiset näkemyserot siitä, miten liittohallitus toimii, ja miten toimintasuunnitelmaa toteutetaan ja liittokokouksen päätöksiä toimeenpannaan.

Päätöksen taustalla ei ole epäilyjä väärinkäytöksistä tai lain rikkomuksista. Päätös ei myöskään ole seurausta  yksittäisestä tilanteesta, tapahtumasta tai toimenpiteestä, vaan kyse on liittohallituksen sisäisistä näkemyseroista.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. järjestää ylimääräisen liittokokouksen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus on 1.7.2018 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa päättänyt järjestää ylimääräisen liittokokouksen.

Liittohallitus päätti seuraavasti:
“Todetaan, että puheenjohtaja ei nauti enää liittohallituksen ja jäsenkunnan luottamusta. Siksi päätetään järjestää ylimääräinen liittokokous kolmen kuukauden sisällä pääkaupunkiseudulla, jossa käydään uusi puheenjohtajavaali.---”

Lue lisää...

Tervehdys Demarinuorten liittokokoukselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry:n 27. liittokokousta.

On ilahduttavaa nähdä näin monen nuorten asioista kiinnostuneen nuoren osallistuvan ja vaikuttavan tässä liittokokouksessa. Kiinnostus yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen, mistä tämä viikonloppu kertoo, ovat korvaamattoman arvokkaita voimavaroja, niin teille Demarinuorina kuin laajemminkin yhteiskunnalle. Nuorten osallistuminen paitsi järjestötoimintaan, myös laajemmin politiikan suunnan määrittämiseen on erityisen tärkeää tällaisena aikana, kun yhteiskuntamme kohtaa monia tulevaisuuden haasteita. Nuorten äänen on kuuluttava yhteiskunnassa päätöksenteon sosiaalisen kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi sekä ennen kaikkea nuorten demokratiaoikeuksien toteutumiseksi.

Lue lisää...

Liiton toimistolle uusia osallisuuden ammattilaisia

Nuorisovaltuustojen ja liiton toiminta kasvaa sekä kehittyy, minkä johdosta liiton toimistolla on aloittanut 1.6. alkaen uusia osallisuuden ammattilaisia. Liiton järjestöllistä kasvua, toimiston palveluvalmiutta ja johtamista sekä uusia nuorten osallisuuden aluevaltauksia on vahvistettu rekrytoimalla liitolle virkaa sijaistava pääsihteeri, osaamiskeskustehtävistä vastaava osallisuuskoordinaattori ja maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen projektipäällikkö ja -koordinaattori. Kesäkuun aikana liiton palveluksessa aloittaa myös viestintäasiantuntija.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toiminta laajenee uusien hankekokonaisuuksien myötä

Liiton toiminta laajenee kahdella uudella hankekokonaisuudella, joihin opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta. Hankkeet ovat määräaikaisia ja tukevat liiton perustehtävää nuorisovaltuustojen ja niiden jäsenten tukemisessa. Uusien aluevaltausten myötä liiton toimistolle rekrytoidaan uusia osallisuuden asiantuntijoita.

Osallisuuskoulutusta viranhaltijoille

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on vuoden alusta alkaen ollut osa Nuorten Akatemian hallinnoimaa yhteenliittymää, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi nuorisoalan osaamiskeskuksen tehtävän ja siihen liittyvän rahoituksen. Nuva ry:n osuus rahoituksesta on noin 28 000 euroa vuonna 2018. Osaamiskeskustoiminnan tarkoituksena on edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua, painottuen tämän yhteenliittymän osalta erityisesti nuorisovaikutusten arviointiin sekä osallisuuskoulutusten ja -valmennuksen tarjoamiseen.

Osaamiskeskuksen osana toimiminen tarkoittaa liitolle täysin uutta tehtävää viranhaltijoiden kouluttamisessa nuorten osallistamiseen. Tehtävä tukee hyvin nykyisen perustoiminnan toteuttamista ja kehittämistä: kunnissa toimivien päättäjien osallisuutta koskevan osaamisen vahvistaminen lisää nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Liiton osaamiskeskustoiminnoista vastaa aluksi puheenjohtaja ja kesästä alkaen uutena työntekijänä aloittava osallisuuskoordinaattori. Haku tehtävään on juuri avattu.

“On hienoa saada nuorisovaltuustokentälle osaamiskeskuksen muodossa tunnustusta nuorten osallisuuden eteen tehdystä työstä. Liiton osaamiskeskustehtävät viranhaltijoiden osallisuussuunnittelun ja -koulutuksen lisäämiseksi tuovat tärkeää tukea nuvalaisten vaikuttamistyölle. Käynnistämme innolla uudet tehtävät liitossa sekä teemme yhteistyötä yhteenliittymän muiden järjestöjen kanssa tärkeän tehtävän eteen”, kommentoi liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Tukea maakunnalliseen vaikuttamiseen

Lisäksi Nuva ry:n vuonna 2017 alkanut Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi liitolle 80 000€ erityisavustusta maakunnallisten nuorisovaltuustojen toiminnan kehittämiseen. Osa hankkeen toimintakuluista katetaan liiton omavastuuosuudella.

Hankkeen keskiössä ovat maakunnallisille nuorisovaltuutetuille suunnattujen koulutuskokonaisuuksien luominen sekä yhteistyön vakiinnuttaminen nuorisovaltuutettujen ja uusien maakuntien välillä.

“Maakuntauudistuksen edetessä on tullut entistäkin tärkeämmäksi huolehtia nuorten aidoista vaikutusmahdollisuuksista. Siksi on ilahduttavaa päästä jatkamaan tärkeää maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämistyötä. On aika laittaa seuraava vaihe silmään ja varmistaa nuorten aidot ja yhdenvertaiset vaikutusmahdollisuudet kaikissa maakunnissa!” summaa Uosukainen.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishanketta varten Nuva ry hakee parhaillaan projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria määräaikaisiin työsuhteisiin.

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 3/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallitus kokousti Aktiivipäivien yhteydessä Ylivieskassa 17.3.2018. Vuoden kolmas kokous pidettiin avoimena kokouksena, johon Aktiivipäivien kävijöillä oli mahdollisuus osallistua. Lisäksi hallitus piti tavalliseen tapaan suljetun kokouksen, jossa käsiteltiin henkilöstöön sekä tuleviin tapahtumiin ja muuhun toimintaan liittyviä asioita.

Liittohallituksen avoin kokous

Liiton tapahtumiin sisällytetään usein hallituksen avoimia kokouksia, jotta jäseniä voidaan osallistaa toiminnan suunnitteluun ja tarjota mahdollisuus valvoa liittokokouksen päätösten toteutumista. Juuri siksi tälläkin kertaa käytiin läpi toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutusta ja etenemisaikataulua, joista osallistujat saivat esittää tarkentavia kysymyksiä. Suurin osa kärkihankkeista etenee alkuvuodesta hyväksytyn toteutussuunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2017 toimintakertomus

Liiton edellisen vuoden toimintakertomus hyväksytään syksyn liittokokouksessa, liittohallitus hyväksyi toimintakertomuksen esitettäväksi liittokokoukselle avoimessa kokouksessaan, jotta jäsenistölle voitiin tarjota mahdollisuus keskustella viime vuoden toiminnasta ja sen onnistumisesta. Liiton toimintaa leimasi vuonna 2017 erityisesti uuden kuntalain siirtymäsäännöksen päättyminen, maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen alkaminen sekä piirirakenteen uudistuksen vakiinnuttaminen.

Jäsenaloitteet

Kokoukseen osallistuvilla jäsenillä oli mahdollisuus tuoda kokouksen käsiteltäväksi omia jäsenaloitteitaan. Ennen kokousta ei toimitettu yhtään aloitetta, mutta kokouksessa esiteltiin aloite koskien tapahtumien ilmoittautumista. Hallituksen koulutusvastaava vastasi aloitteeseen kokouksessa ja hallitus päätti tuoda vastauksen aloitteeseen kokoukseen 5/2018.