Tervehdys Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n liitokokoukselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n 22. liittokokousta.

Nuorten osallisuutta edistävän sidosryhmän edustajana on ilo nähdä näin monen nuoren vaikuttajan osallistuvan tähän liittokokoukseen. Kiinnostus järjestötoimintaa kohtaan, yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen on korvaamattoman arvokas voimavara, niin teille SAMOKkina kuin laajemminkin yhteiskunnalle.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut kouluttautuvat vaikuttamiseen Lempäälässä tulevana viikonloppuna

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjestää Aktiivipäivät-koulutustapahtuman nuorille vaikuttajille Lempäälässä 13-15.10.2017. Tapahtumassa puhujina ovat mm. kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen, Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme sekä kansanedustaja Olli-Poika Parviainen. Lisäksi nuoria kouluttavat liiton omat kouluttajat sekä liittohallituksen jäsenet.

Lue lisää...

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 9/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden yhdeksänteen kokoukseensa Helsingissä 22.–24.9.2017. Perjantaina hallitus kokousti Suomen Yrittäjät ry:n sekä Kansanvalistusseuran (KVS) vieraana. Kokouksessa käsiteltiin erityisesti tulevaan liittokokoukseen liittyviä asioita. Hallitus kävi läpi myös jäsenkyselyssä ja kouluttajakoulutuksen palautteessa ilmi tulleita asioita sekä päätti syksyn tulevien tapahtumien järjestelyistä.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut kohtasivat sivistysvaliokunnan kansanedustajia ja pohtivat tulevaisuuden edustuksellista demokratiaa

Nuoria vaikuttajia kokoontui Helsinkiin eri puolilta Suomea perjantaina 15.9.2017 Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton vuosittaiseen Aktiivipäivät PRO -tapahtumaan. Tapahtuman yhteydessä liitto järjesti yhdessä eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa virallisen keskustelutilaisuuden, jossa esiin nousseita aiheita käsitellään sivistysvaliokunnassa tulevan syksyn aikana.

Lue lisää...

Maiju Laitanen aloitti Nuva ry:n viestintäasiantuntijana

Maiju Laitanen aloitti Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton viestintäasiantuntijana 1.9.2017. Tuore viestintäasiantuntija palvelee  nuorisovaltuustojen aktiiveja ja toimiston työntekijöitä kehittämällä ja toteuttamalla liiton sisäistä ja ulkoista viestintää, tukemalla liittoa edunvalvontaviestinnässä sekä sparraamalla muita viestintäasioissa. Liiton viestintä saa entistäkin enemmän suunnitelmallisuutta ja kuuluvuutta.

Lue lisää...

Joni Ojala aloitti Nuva ry:n siviilipalvelusmiehenä

Joni Ojala, 20, aloitti siviilipalveluksensa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:llä maanantaina 21.8. Nurmijärveltä kotoisin olevan Jonin tehtäviin kuuluu seuraavan reilun kymmenen kuukauden aikana muun muassa liiton tapahtumien organisointia sekä jäsenpalveluiden parissa työskentelyä. Tämän lisäksi Ojala avustaa yleisissä hallintotehtävissä liiton toimistolla.

Lue lisää...

Tiedote liittohallituksen kokouksesta 8/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden kahdeksanteen kokoukseensa Helsingissä Veikkauksen tiloissa 25.-26.8.2017. Kokouksessa muun muassa käsiteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelman valmistelua, syksyn koulutuksia sekä maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen tilannetta. Lisäksi liittohallitus päätti strategiamittauksen 1 / 2017 pohjalta tehtävistä toimista.

Lue lisää...

Kokoustiedote liittohallituksen kokouksesta 7/2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n hallitus kokoontui vuoden seitsemänteen kokoukseensa Porin SuomiAreenalla 10.7.2017. Kokouksessa muun muassa käsiteltiin liittohallituksen väliarviota, hyväksyttiin toimintasuunnitelman 2018 rakenne ja tehtiin jatkolinjaukset piiri- ja liittotoiminnan käsikirjan valmisteluun. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi alkuvuoden strategiamittauksen tuloksia. Stategiamittauksen johdosta tehtävät toimenpiteet tuodaan käsittelyyn liittohallituksen kokoukseen 8/2017.

Lue lisää...

Kanta-Häme, Pohjois-Karjala ja Uusimaa rakentamaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n (Nuva ry) hallitus valitsi viikonloppuna Kanta-Hämeen, Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan maakuntaliitot Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen pilottimaakunniksi. Hankkeeseen saatiin yhteensä 12 kovatasoista hakemusta. Valittujen lisäksi hankkeeseen hakivat Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kerää nuorten kommentteja maakunnallisesta osallistumisesta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. kerää nuorten näkemyksiä maakunnallisesta nuorisovaltuustoista ja muista tavoista osallistua suunnitteilla olevien maakuntien päätöksentekoon. Liitto on kutsuttu eduskunnan hallintovaliokunnan kuultavaksi maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä perjantaina 5.5.2017.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto käynnistää hankkeen maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt (22.3.2017) Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeelle 80 000 euroa.

Rahoitus kattaa kolmivuotisen hankkeen ensimmäisen vuoden. Hanke on jatkoa liiton vuosina 2015-2016 käynnissä olleelle “Perusta, vakiinnuta, vahvista -hankkeelle, jossa kehitettiin tukea ja koulutusta kunnallisille nuorisovaltuustoille uuden kuntalain myötä.  Nyt käynnistyvällä hankkeella vastataan hallituksen kaavailemaan aluehallinto uudistukseen, jonka myötä maakuntiin tulee perustaa 18 uutta maakunnallista nuorisovaltuustoa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi. Hallituksen esityksen mukaan maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat tiiviisti yhteydessä kunnallisiin nuorisovaltuustoihin, koska niiden jäsenet valitaan niistä.

“Ketkä muut ovat parhaita suunnittelemaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja kuin niiden kuntien nuoret, joista edustajat valitaan? Haluamme, että maakuntien nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja valmistelemaan sellaista vaikuttamisjärjestelmää, jossa he pääsevät parhaiten vaikuttamaan“,  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa.

“Hankkeella on todella kiire ja kysyntää. Väliaikaiset maakuntahallinnot käynnistyvät heinäkuun alussa, eikä meidän tietoon ole kantautunut että maakunnissa oltaisiin vielä pohdittu nuorten osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Haluamme varmistaa, että nuoret pääsevät vahvasti mukaan rakentamaan maakunnallisia nuorisovaltuustoja muun  maakuntahallinnon rakentamisen ohessa”,  Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puheenjohtaja Kimi Uosukainen jatkaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. kartoitti olemassa olevat maakunnalliset ja ylikunnalliset vaikuttajaryhmät keväällä 2016 ja käynnisti hankkeen suunnittelun sen myötä. Hankkeessa perustetaan, vakiinnutetaan ja vahvistetaan maakunnallisia ja ylikunnallisia vaikuttajaryhmiä kehittämällä erilaisia malleja maakunnallisten nuorisovaltuustojen vaikuttamiselle ja toteuttamiselle.

Hankkeen lämmittelykierros käynnistyy jo huhtikuun lopulla, kun Nuva ry. järjestää viidessä maakunnassa verkostoitumistilaisuuden alueen kunnallisille nuorisovaltuustoille. Hankkeen koordinoimiseksi liitto etsii kahta nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä ja alueuudistuksesta kiinnostuneita osaajaa. Hankkeen projektipäällikön ja projektisihteerin paikoista saat lisätietoja tästä.

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen

puheenjohtaja

+358 44 777 0561

kimi.uosukainen(at)nuva.fi