Suomalaisen nuorisovaltuustoliikkeen vuoden 2019 johto valittu - Sami Salminen puheenjohtajaksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n 21. liittokokous järjestettiin tänä viikonloppuna 23.–25.11.2017 Jyväskylässä. Kokoukseen osallistui noin 150 nuorta vaikuttajaa eri puolilta Suomea. Liittokokouksessa tehtiin linjauksia tulevan vuoden toiminnasta sekä valittiin vuoden 2019 puheenjohtajisto ja muu liittohallitus. Lisäksi perjantaina järjestettiin liiton juhlavuosiohjelmaa.

Lue lisää...

Tiedotteet liittohallituksen kokouksista 15/2018 ja 16/2018

15/2018: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus piti lokakuussa sähköpostitse kokouksen, jossa käsiteltiin Osallisuuden osaamiskeskuksen talousarvio.

16/2018: Lokakuussa sähköisesti pidetyssä liittohallituksen kokouksessa muun muassa käytiin läpi toimintasuunnitelmaluonnokseen saadut jäsenistön kommentit, päätettiin vs. pääsihteerin sijaistamisesta tämän perhevapaan ajan, sekä nimettiin liiton asiantuntijajäsen Osaamista osallisuuteen -hankkeen ohjausryhmään.

Lue lisää...

Tiedote: Nuorisovaltuusto jo lähes jokaisessa Suomen kunnassa

Kahdeksan kuntaa ei ole perustanut lainkaan kuntalain vuodesta 2017 asti edellyttämää nuorten vaikuttajaryhmää. Olemassa olevien nuorisovaltuustojen välillä on eroja aktiivisuudessa ja vaikuttamisen mahdollisuuksissa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tuottaman vuosittaisen selvityksen mukaan kahdeksaa kuntaa lukuun ottamatta jokaisessa Suomen kunnassa toimii nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä. Samaan aikaan vuosi sitten nuorisovaltuusto puuttui vielä 63 kunnasta.

Lue lisää...

Tiedote: Alina Heywood Nuva ry:n puheenjohtajaksi loppuvuodeksi 2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ylimääräinen liittokokous järjestettiin tänään 8.9.2018 Helsingissä.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsiteltiin esitys epäluottamuslauseesta puheenjohtajalle, käytiin puheenjohtajavaali sekä täydennettiin varapuheenjohtajistoa ja liittohallitusta. Kokouksen puheenjohtajana toimi erityisavustaja Lauri Koskentausta.

Liittokokous päätti vapauttaa Kimi Uosukaisen puheenjohtajan tehtävästä 8.9.2018 lukien, ja valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Alina Heywoodin aikavälille 8.9.2018-31.12.2018.

Lue lisää...

Täydennys Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ylimääräistä liittokokousta koskevaan tiedotteeseen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. julkaisi tiistaina 3.7.2018 tiedotteen, jossa kerrottiin, että liittohallitus on 1.7.2018 pidetyssä kokouksessa päättänyt järjestää ylimääräisen liittokokouksen.

Päätös syntyi liittohallituksen kokouksessa enemmistön kannatuksella Liittohallituksen toiminnan kehittäminen -kohdassa, jossa käytiin läpi liittohallituksen alkuvuoden toimintaa. Päätöksen taustalla ovat liittohallituksen sisäiset näkemyserot siitä, miten liittohallitus toimii, ja miten toimintasuunnitelmaa toteutetaan ja liittokokouksen päätöksiä toimeenpannaan.

Päätöksen taustalla ei ole epäilyjä väärinkäytöksistä tai lain rikkomuksista. Päätös ei myöskään ole seurausta  yksittäisestä tilanteesta, tapahtumasta tai toimenpiteestä, vaan kyse on liittohallituksen sisäisistä näkemyseroista.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. järjestää ylimääräisen liittokokouksen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus on 1.7.2018 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa päättänyt järjestää ylimääräisen liittokokouksen.

Liittohallitus päätti seuraavasti:
“Todetaan, että puheenjohtaja ei nauti enää liittohallituksen ja jäsenkunnan luottamusta. Siksi päätetään järjestää ylimääräinen liittokokous kolmen kuukauden sisällä pääkaupunkiseudulla, jossa käydään uusi puheenjohtajavaali.---”

Lue lisää...

Tervehdys Demarinuorten liittokokoukselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry:n 27. liittokokousta.

On ilahduttavaa nähdä näin monen nuorten asioista kiinnostuneen nuoren osallistuvan ja vaikuttavan tässä liittokokouksessa. Kiinnostus yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen, mistä tämä viikonloppu kertoo, ovat korvaamattoman arvokkaita voimavaroja, niin teille Demarinuorina kuin laajemminkin yhteiskunnalle. Nuorten osallistuminen paitsi järjestötoimintaan, myös laajemmin politiikan suunnan määrittämiseen on erityisen tärkeää tällaisena aikana, kun yhteiskuntamme kohtaa monia tulevaisuuden haasteita. Nuorten äänen on kuuluttava yhteiskunnassa päätöksenteon sosiaalisen kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi sekä ennen kaikkea nuorten demokratiaoikeuksien toteutumiseksi.

Lue lisää...