Mä oon asiantuntija! -rundi selvittää nuorten oikeuksien toteutumista

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton Mä oon asiantuntija! -rundi on syksyn aikana rantautunut jo viiteen kaupunkiin. Tilaisuuksissa nuoret ovat päässeet arvioimiaan hallituksen hyväksymää lapsi- ja nuorisopoliittista kehittämisohjelmaa (LANUKE). Tapahtumat ovat nuorille keino vaikuttavat suoraan hallituksen uuden lapsi- ja nuorispoliittisen ohjelman valmisteluun, sillä nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora välittää kuulemisten tulokset valtioneuvostolle. 

Kantavina teemoina kehittämisohjelmassa ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja arjen hallinta. Arvioinneissa kuntien palvelut, esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien ja tilojen takaaminen nuorten käyttöön saavat kiitosta. Nuoret kokevat myös, että nuoriso- ja terveyspalveluiden käyttäminen on melko helppoa. Tietoa omaa elämää koskevista asioista, kuten ravinnosta, terveellisistä elämäntavoista ja seksuaalisuudesta saa tarvittaessa.

Ongelmalliseksi omien oikeuksiensa toteutumisessa nuoret kokevat päättäjien asenteet, jotka usein vaikuttavat negatiivisesti esimerkiksi nuorisovaltuustojen toimintaan. Kaikissa kunnissa ei nuorisovaltuustoa ole ollenkaan ja niissä kunnissa, joissa se on, siltä saatetaan evätä läsnäolo- tai puheoikeus kunnanvaltuustojen kokouksissa. Yleinen mielipide on, että nuorisovaltuustojen kuuleminen on monissa kunnissa näennäistä.

Koulutukseen ja opintoihin liittyen nuoret vaativat, että kaikille tulisi taata yhdenvertainen mahdollisuus kouluttatua. Nyt esimerkiksi lukio-opetukseen osallistuminen voi olla monille haastavaa opiskelumateriaalien kustannuksien takia. Lisäksi nuoret toivovat suorempia keinoja vaikuttaa opetuksen sisältöhin. He peräänkuuluttavat muun muassa tapa- ja arvokasvatusta sekä arjenhallintataitojen opetusta yleisten oppiaineiden rinnalle. Näiden avulla nuorista kasvaisi osallistuva sukupolvi, jolla olisi tietotaidot rakentaa demokraattista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto toivoo että nuoret käyttävät tilaisuuden saada äänensä kuuluviin ja että mahdollisimman moni tekisi arvioinnin myös sähköisesti osoitteessa asiantuntija.tietoanuorista.fi.  Mä oon asiantuntija!- rundi rantautuu vielä Tampereelle, Kouvolaan ja Rovaniemelle. Rundin tarkka aikataulu löytyy Liiton verkkosivuilta.  Kiertueen jälkeen Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto koostaa LANUKE-arvioinneista raportin sidosryhmien käyttöön.

Lisätietoja:

Santeri Lohi                                    

Puheenjohtaja                                

+358 44 777 0561                

santeri.lohi@nuva.fi   

 

Verna Castrén   

Pääsihteeri

+358 44 331 1194

verna.castren@nuva.fi