Tiedote liittohallituksen kokouksesta 24.-25.10.2014

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n hallitus piti kahden päivän mittaisen kokouksen Helsingissä 24.-25.10.2014.  Kokous oli järjestyksessään kahdeksas tämän hallituksen kokous. Hallituksen linjan mukaisesti kokouksista julkaistaan aina tiedote, jossa esitellään hallituksen kokouksen oleellisimmat asiat.

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma. Molemmat asiakirjat herättivät tiukkaa keskustelua, mutta molempien osalla hallitus hyväksyi versiot, joihin se oli erittäin tyytyväinen. Etenkin vuoden 2015 tavoiteohjelman lopullinen verisio keräsi kiitoksia monialaisudestaan ja aikaisempaa selvemmistä linjauksista. Tavoiteohjelman mukaan Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto rakentaa seuraavan vuoden toimintansa viiden perusteeman varaan. Teemat ovat Osallisuus ja demokratia, Nuorisolaki, Koulutus ja vapaa-aika, Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus sekä Nuorten talous ja työelämä.

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin marraskuun liittokokouksen menettelytapajärjestys sekä käytiin läpi liiton hallintoon ja talouteen liittyviä asioita. Hallitus keskusteli myös liiton viisivuotisstrategian puoliväliarvioinnista, joka on valmis ja josta tullaan esittämään kooste liittokokouksessa.  

Lisätiedot:

Santeri Lohi                                   

Puheenjohtaja                   

+358 44 777 0561                   

santeri.lohi@nuva.fi      

 

Verna Castrén

Pääsihteeri

+358 44 331 1194

verna.castren@nuva.fi