Nuva ry: Castrén ja Lohi Allianssin hallitukseen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallitus ehdottaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohea Allianssin hallituksen jäseneksi. Lisäksi liitto on päättänyt asettaa Nuva ry:n pääsihteeri Verna Castrénin ehdolle Allianssin varapuheenjohtajaksi. Myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ehdottaa Castrénia varapuheenjohtajaksi.

Santeri Lohen, 20, asettaminen ehdokkaaksi perustuu tämän mittavaan kokemukseen Nuva ry: ssä, Allianssissa ja muissa nuorisoalan järjestöissä toimimisesta. Lohi on päämäärätietoinen nuori vaikuttaja, joka haluaa kehittää nuorisoalaa yhä osallistavampaan ja nuoria paremmin palvelevaan suuntaan.               .

"Jos Allianssi haluaa edistää nuorten hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa, sen on huomioitava nuoret voimakkaammin omassa toiminnassaan. Nuorten äänellä ei voi puhua ilman nuoria", toteaa Lohi.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton pääsihteeri Castrén, 25, on nuorten osallisuuden asiantuntija, jolla on monipuolista kokemusta luottamustehtävissä ja Allianssin jäsenjärjestöissä toimimisesta. Castrénin aito halu edistää ja uudistaa Allianssin toimintaa tekee hänestä erinomaisen ehdokkaan varapuheenjohtajaksi.

Nuva ry esittää Lohen ja Castrénin valitsemista kaksivuotiskaudelle Allianssin syyskokouksessa. 18.11. Helsingissä.

"Allianssissa yhdistyvät monet minulle tärkeät asiat. Nuorisolain uudistuksen täytyy lähteä kohderyhmän tarpeista. Eduskuntavaaleissa on nostettava esiin nuorten osallisuus, sekä arkiset ongelmat kuten esimerkiksi asuntopula. Allianssin on otettava vahvasti kantaa ja oltava vaikuttamassa Suomen nuorisopoliittisiin linjavetoihin", linjaa Castrén.

Lisätietoja:

Santeri Lohi
Puheenjohtaja
+358 44 777 0561
santeri.lohi@nuva.fi 

Verna Castrén
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
 verna.castren@nuva.fi