Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:n kommenttipuheenvuoro sote-uudistukseen

Arvoisa ministeri, hyvät kuulijat, 

 

Olen täällä muistuttamassa teitä siitä, että meneillään on historialliset uudistukset, joilla on merkittäviä vaikutuksia koko Suomen kansaan. Nämä uudistukset tulevat koskettamaan nyt ja tulevaisuudessa erittäin paljon myös meitä nuoria.

Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset pyrkivät parantamaan kuntalaisten palveluita ja mahdollistamaan entistä laadukkaampaa palvelusektoria. Mahdollisimman hyvän ja pitkän aikavälin hyvinvoinnin takaavan palveluverkon kehittämiseksi on tärkeää ottaa nuoret mukaan sote-uudistuksen keskiöön. 

Suomalainen ja myös ylikansallinen lainsäädäntö velvoittaa nuorten kuulemiseen heitä koskevissa asioissa. Tätä kuulemisperiaatetta on ensisijaisen tärkeää toteuttaa myös meneillään olevan sote-uudistuksen osalta. Nuorille tulee varata tilaisuuksia tulla kuulluksi ja ennen kaikkea kuunnelluiksi. Kuulemisen osalta Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto voi tarjota hyödyllisiä ja toimivia mekanismeja, joita on jo tällä hetkellä kuntatasolla käytössä.

Nuorisovaltuustot ovat erinomaisiksi koettuja kuulemismalleja, joiden kautta kuntapäättäjät saavat kerättyä tietoa ja näkemyksiä nuorilta omaa päätöksentekoaan varten. Tähän he ovat jo voimassa olevan lainsäädännönkin myötä velvoitettuja. Eri toten näin massiivisia taloudellisia uudistuksia toteutettaessa nuoria on kuultava ja heidän tulee istua myös niissä pöydissä, joissa päätöksiä tehdään. On myös huomioitava, millä tavalla nuorten kuuleminen tullaan uudistuksen jälkeisissä rakenteissa toteuttamaan, sillä jo tällä hetkellä nuorten on kuntatasolla vaikeaa päästä vaikuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Nuoret ovat yhdenvertaisia palveluiden käyttäjiä muiden kansalaisten kanssa. Lisäksi he ovat yksi tärkeimmistä palveluiden käyttäjäryhmistä eri toten silloin, kun puhe on oppilas- ja opiskelijahuollosta, riittävistä mielenterveyspalveluista sekä matalan kynnyksen palveluista, joilla nuoret saadaan nopeasti tuen piiriin. Palveluiden käytössä korostuu tällä hetkellä aivan liiaksi ns. "luukuttaminen", joka voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että nuori tai kuka tahansa muu palvelun käyttäjä ei ohjaudu palveluiden piiriin, ja saa tarvitsemaansa apua. 

Uudistuksen rahoitus on myös keskeisesti sidoksissa nuoriin ikäluokkiin. Huoltosuhteen heiketessä on tärkeää muistaa, ketkä ovat maksumiehiä tänään otettavassa lainassa. Rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistus on tärkeä askel, jolla myös pystytään lisäämään sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta palveluiden rahoittamisessa. 

Nuorten osalta korostuu myös oikeusturvan vaatimus sote-puolen palveluissa. Nuoret eivät usein tiedä omia oikeuksiaan, jolloin niitä ei lähdetä vaatimaan samalla tavoin kuin esimerkiksi varttuneemmat ikäluokat jo osaavat tehdä. Tästä johtuen tiedotuksen roolia tulee myös entisestään vahvistaa, jotta nuoret tietävät, mihin palveluihin he ovat oikeutettuja, ja mihin he voivat huonosta kohtelusta tai palveluiden epäämisestä olla yhteydessä ja mahdollisesti valittaa. 

Lopuksi haluan korostaa, että nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Heidän näkemyksiään tulee arvostaa yhtälaisesti kuin muidenkin ikäryhmien. Alle 18-vuotiailla nuorilla ei ole äänioikeutta maassamme. Heillä ei ole mahdollisuutta valita omia välillisiä edustajiaan käyttämään ääntään päätöksenteon pöytiin. Kuitenkin tänään tehtävillä päätöksillä on merkittävä vaikutusta myös meihin. Vain aidolla osallisuudella ja nuorten kuulemisella voimme oikeuttaa ja legitimioida tehtävät päätökset, ja pyrkiä aidosti kohti sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteuttamista.

 

Santeri Lohi
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja

 

Lisätiedot:

 

Santeri Lohi
Puheenjohtaja 
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi 

 

Verna Castrén
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren(at)nuva.fi