"Nukkenuvat" historiaan!

Nuorisovaltuustot ollaan kirjaamassa ensimmäistä kertaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto iloitsee valtiovarainministeriön kuntalain kokonaisuudistuksen työryhmän tänään (8.5.2014) luovuttaman esityksen sisällöstä. Liiton mielestä on erinomaista, että työryhmä näkee tärkeänä turvata nuorisovaltuustojen toimintaedellytykset ja aidot vaikuttamismahdollisuudet.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton pitkäaikainen tavoite on ollut saada nuorisovaltuustojen asema kirjattua kansalliseen lainsäädäntöön, koska nuorisovaltuustojen asema vaihtelee merkittävästi kuntatasolla. ”Kansallisen tason standardien puuttuminen on johtanut siihen, että voimassa olevan nuorisolain 8 §:ää sovelletaan monin eri tavoin,” liiton puheenjohtaja Santeri Lohi kertoo.

Nuorisovaltuustojen roolia ollaan luonnoksessa muotoilemassa laaja-alaiseksi. Nuorien vaikutusmahdollisuudet eivät rajoitu pelkästään nuoriso-, opetus-, liikunta- ja kulttuuritoimiin. Nuoret tulee nähdä yhdenvertaisina kuntalaisina. ”Nuorilla ei ole äänioikeutta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö heillä olisi oikeutta vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Nuorten oikeuksien toteuttaminen on asennekysymys”, Lohi huomauttaa. 

Suomen nuorisovaltuustojen aseman vahvistaminen on vahva signaali lainsäätäjien tahtotilasta ottaa nuoret mukaan osaksi päätöksentekoa.  Riittävien resurssien turvaaminen ja tahtotilan leviäminen myös kuntatasolle on nyt ensisijaisen tärkeää. 

”Lainsäädäntöehdotusta on jo nyt vietävä käytännön tasolle, jotta siirtymäajan puitteissa nuorisovaltuustot saadaan vakiinnutettua kaikkiin kuntiin. Tämä on historiallisesti merkittävä hetki meille kaikille suomalaisille nuorille,” riemuitsee puheenjohtaja Lohi. 

 

Lisätiedot:

 

Santeri Lohi
Puheenjohtaja 
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi 


Verna Castrén
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren(at)nuva.fi