Tiedote hallituksen kokouksesta 17.7.2014

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n hallitus piti kokouksen torstaina 17.7. SuomiAreenan yhteydessä Porissa.  Kokous oli järjestyksessään kuudes tämän hallituksen kokous. Hallituksen linjan mukaisesti kokouksista julkaistaan jatkossa aina tiedote, jossa esitellään hallituksen kokouksen oleellisimmat asiat.

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: liiton taloudellista tilannetta, kuntalaki-lausuntoa, hankehakemuksen sisältöä, piiriuudistuksen aikataulua, liiton tulevia tapahtumia sekä edunvalvontakiertueen sisältöä ja aikataulua.

Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin liiton uusi matkustusohjesääntö, joka astuu voimaan välittämästi. Matkustusohjesääntö on laadittu selkeyttämään ja yhdenmukaistamaan liiton korvaamia matkakuluja. Yhteisillä pelisäännöillä pyritään helpottamaan varsinkin piirien matkakulujen maksua.

Kokouksessa sovittiin, että liiton tavoiteohjelmaa aletaan valmistelemaan yleispoliittisempaan suuntaan. Hallituksen jäsenet kokivat tarkeäksi, että liitolla on kanta tärkeisiin yleispoliittisiin kysymyksiin. Hallitus kävi lisäksi periaatekeskustelun luottamushenkilöiden toimenkuvista. Kokouksessa todettiin, että liitossa on siirrytty kokopäiväiseen puheenjohtajuuteen ja tällä linjalla pyritään jatkamaan myös tulevaisuudessa.

Hallitus arvioi kokouksessa liiton sääntöuudistuksen tilannetta. Kokouksessa sovittiin, että sääntöuudistukset tullaan käsittelemään Asiakirjalämpiössä 27.-28.9. Hallituksen kokouksessa keskusteltiin myös strategian puolivälin arvioinnista ja sovittiin strategian arvioinnin jatkovalmisteluista. Hallituksen on tarkoitus hyväksyä strategian puolivälin arviointi ennen liittokokousta.

Lisätiedot:

Santeri Lohi
Puheenjohtaja 
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi 

Verna Castrén
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren(at)nuva.fi