Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittohallitus järjestäytyi kokouksessaan 16.-17.1.2015

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n vuoden 2015 liittohallitus piti ensimmäisen kokouksensa Helsingissä 16.-17.1.2015.  Hallituksen linjan mukaisesti kokouksista julkaistaan aina tiedote, jossa esitellään hallituksen kokouksen oleellisimmat asiat.

Hallituksen kokouksessa päätettiin uuden liittohallituksen vastuunjaosta. Puheenjohtajana jatkaa Santeri Lohi (Jyväskylä). Liiton järjestötoiminnasta vastaava varapuheenjohtaja on Riina Kasurinen (Helsinki) ja edunvalvontatoiminnasta vastaavana varapuheenjohtajana toimii Kimi Uosukainen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja muodostavat liiton puheenjohtajiston, jonka tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna hallituksen kokousten päätöksiä.

Liittohallituksen jäsenten vastuunjaosta päätettiin seuraavaa: vuonna 2015 koulutusvastaavana toimii Robin Korhonen (Loviisa), piiri- ja aluetoimintavastaavana Julia Koskinen (Kouvola), kehitysvastaavana Calle Koskela (Vaasa) sekä paikallisen edunvalvonnan ja jäsentoimintavastaavana Veera Hellman (Pori).

Kokouksessa tehtiin päätöksiä liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Kokouksessa hyväksyttiin liiton vuoden 2015 edunvalvontaohjelma ja viestintästrategia sekä henkilöstöstrategia vuosille 2015-2017. Kokouksessa käytiin lisäksi läpi liiton eduskuntavaalikampanjaa ja tulevan kevään Aktiivipäivät ABC tapahtumaa, joka järjestetään Turussa 27.-29.3.2015. 

Hallitus päätti kokouksessaan järjestää kouluttajakoulutuksen piiritoimijoille Helsingissä 7.2.2015. Piirineuvoston ensimmäinen kokous järjestetään 8.2.2015 Helsingissä. Uusi liittohallitus aloitti myös liiton kaksikielisen toiminnan parantamisen kääntämällä liiton esittelytekstejä ruotsiksi.     

Lisätiedot:

Santeri Lohi                                   
Puheenjohtaja                   
+358 44 777 0561                   
santeri.lohi@nuva.fi      

Verna Castrén
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren@nuva.fi