Nuorisovaltuustojen kehittäminen alkoi Ähtäristä

Nuorisovaltuustojen 26 § Perusta, vakiinnuta, vahvista -kehittämisohjelmaan on valittu mukaan kolme kuntaa, joiden nuorisovaltuustojen parissa tehtävä työ aloitetaan lokakuussa. Kehittämisohjelmassa Kaskisten kaupunkiin perustetaan nuorisovaltuusto ja Ähtärin ja Hollolan nuorisovaltuustoja sparrataan toimimaan tehokkaammin ja yhä vaikuttavammin.

Kehittämisohjelma on osa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton - Nuva ry:n 26 § Perusta, vakiinnuta, vahvista -hanketta, jossa kehitetään nuorisovaltuustoja ja niiden tukemisen malleja uuden kuntalain nuorten vaikuttamista edistävän 26 § mukaiseksi. Kyseessä on ensimmäinen maanlaajuinen kehittämishanke, jossa tartutaan nuorisovaltuustojen ajankohtaisiin haasteisiin ja kehitetään nuorisovaltuustoja nuorten vaikuttajien näkökulmasta.

“Kehittämisohjelmaan haki hyvin monenlaisia kuntia ja on erittäin mielenkiintoista nähdä, kuinka erilaisia tai samanlaisia tuloksia saamme eri kunnista hankkeen edetessä. Tämä on valtakunnallisesti merkittävä kehittämishanke, jollaista ei ole aiemmin nähty”, iloitsee Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Työ alkoi ensimmäisellä tapaamisella Ähtärissä, jonka nuorisovaltuustoa sekä päättäjiä ja viranhaltijoita tavattiin keskiviikkona 21.10.2015. Tapaamisissa kartoitettiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja nuorisovaltuuston tuen tarvetta.

“On hienoa päästä miettimään ja suunnittelemaan, mitä omassa kunnassaan haluaa parantaa”, kommentoi Ähtärin nuorisovaltuuston puheenjohtaja Antti Mäenpää nuorisovaltuuston toimintaa. Ähtärin nuorisovaltuutetut kertovat tarvitsevansa apua mm. viestinnän taitojen kehittämiseen, uusien jäsenten innostamiseen ja kannanottojen tekemiseen.

Myös kunnan päättäjät ja viranhaltijat ovat innoissaan kehittämisohjelmasta. “Nuorisovaltuustotoiminta on tuonut Ähtärin nuorten näkökulmaa esille nuoria koskevissa päätöksissä”, kertoo Ähtärin kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Ulla Akonniemi. “Odotan, että nuorisovaltuuston asema kunnallisessa päätöksenteossa saisi vielä vahvemman roolin ja nuorisovaltuuston status saataisiin nousemaan. Toivoisin myös, että nuoret saataisiin rohkaistua osallistumaan, aktivoitumaan ja vaikuttamaan nykyistä enemmän nuorisovaltuuston kautta nuorten asioihin”,  Akonniemi jatkaa.

Hanketta ohjaavan ohjausryhmän työskentely käynnistyy myös tällä viikolla tapaamisella Helsingissä. Ohjausryhmään kuuluu nuoria kaikista ohjelmakunnista sekä Nuva ry:n piirineuvoston edustaja. Kehittämistyötä jatketaan kunnissa kevääseen 2016. Syksystä 2016 lähtien Suomen Nuorisovaltuustojen liitto tarjoaa uusia Perusta, vakiinnuta, vahvista -koulutuspaketteja kaikille Suomen kunnille.

Lisätietoa:

Anna Hurmeranta, Osallisuusasiantuntija

anna.hurmeranta(at)nuva.fi

+358 44 705 7777