Liittohallitus linjasi asiakirjoista kokouksessaan 23.-24.10.

Nuva ry:n liittohallituksen kahdeksas kokous järjestettiin Helsingissä 23.-24.10.2015. Kokous oli vuosittainen asiakirjakokous, jossa hyväksyttiin liittohallituksen ehdotukset asiakirjoista vuodelle 2016. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin prjektityöntekijän rekrytointia sekä liiton strategian uudistamista.

Asiakirjaehdotukset hyväksyttiin

Liittohallitus on valmistellut asiakirjoja syyskuisen Asiakirjalämpiön pohjalta. Liittohallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuodelle 2016 ja päätti esittää niitä liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Asiakirjat tulevat marraskuun ensimmäisellä viikolla liiton internet-sivuille Liittokokous 2015 -osioon, jonne kootaan liittokokouksen sähköinen materiaalipankki.

Lisäksi liittohallitus päätti esittää liittokokoukselle liittohallituksen kooksi vuodelle 2016 seitsemän henkilöä eli puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä neljä hallituksen jäsentä. Liittohallitus päätti myös kokouksen menettelytapajärjestyksestä. Liittohallitus ei tule esittämään korotuksia liiton jäsenmaksuihin.

Uusi projektityöntekijä Nuva ry:lle!

Liittohallitus valitsi kokouksessaan Tampereelta kotoisin olevan  filosofian maisteri Siina Ekbergin. Ekberg aloittaa määräaikaisessa Nuoren vaikuttajan ABC -hankkeessa marraskuun alussa. Tavoitteena on tuottaa laadukas materiaalipankki jokaisen nuoren vaikuttajan käyttöön.

Strategian uudistamisaikataulu vahvistettiin

Liittohallitus päätti kokouksessaan strategian uudistamisen aikataulusta. Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että kokouksessa käydään läheteskustelu, jonka pohjalta strategiaa aletaan valmistella. Tavoitteena on, että liittokokous hyväksyy uuden viisivuotisstrategian vuoden 2016 kokouksessa. Strategiaprosessia johtaa liittohallituksen puheenjohtaja.

 

Lisätietoja:

Santeri Lohi, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, santeri.lohi@nuva.fi
Verna Castrén, pääsihteeri, +358 44 331 1194, verna.castren@nuva.fi