Suomen nuorisovaltuutetut: uusi kuntalaki vie nuvat lakiin

Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain äänin 119-69. Jatkossa kuntalaki velvoittaa jokaista kuntaa asettamaan nuorisovaltuuston turvaamaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:lle tämä on historiallinen päivä.

"Vihdoinkin tämä on totta! Työ lakiin kirjaamisen eteen on ollut pitkä prosessi, ja me Suomen nuorisovaltuutettujen edustajina olemme tehneet kaikkemme sen eteen. Tämän lain valmistelussa myönteistä on ollut se, että nuoret todella on otettu mukaan jo aikaisessa vaiheessa, toisin kuin nuorisolain kohdalla. Erityisen onnistunutta on ollut yhteistyö kuntauudistuksesta vastaavien ministerien ja virkamiesten kanssa. Heille iso kiitos siitä, että nuorten äänelle on todella annettu painoarvoa", riemuitsee Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lainsäätäjien viesti on selvä: jokaisessa Suomen kunnassa nuorilla on oltava yhdenvertaiset oikeudet osallistua kunnan päätöksentekoon. Kunnissa onkin tehtävä merkittäviä ponnistuksia, jotta nuorten todelliset vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat. ”On tärkeää, että jatkossa kuntapäättäjät varmistavat nuorisovaltuustojen toimintaedellytykset kuten riittävän budjetin ja työntekijän”, Lohi painottaa. Liitto on valmis tukemaan kuntia tarjoamalla apua ja toivoo, että päättäjät ovat halukkaita yhteistyöhön. “Me olemme se järjestö, joka tuntee nuorisovaltuustokentän ja ymmärtää sitä", toteaa puheenjohtaja Santeri Lohi.

Tänä historiallisena päivänä on kuitenkin syytä muistaa, että nuorisovaltuustojen lakiin kirjaaminen ei vielä itsessään riitä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto haluaakin muistuttaa, että vaikka nuorisovaltuustot eivät ole ainoa tapa edistää nuorten osallisuutta, ne kuitenkin ovat nuorten mielestä heti äänestämisen jälkeen paras mahdollinen keino vaikuttaa (Nuorisobarometri 2013). “Ennen kaikki ei todellakaan ollut paremmin. Nyt nuorille on vihdoin turvattu laissa keino vaikuttaa edustukselliseen demokratiaan”, tuulettaa Lohi.

Erityisesti liitto iloitsee siitä, että kuntalain uudistuksen myötä nuorisovaltuustojen toiminta helpottuu. Sen sijaan, että nuorisovaltuustot joutuvat haaskaamaan aikaa olemassaolonsa oikeuttamiseen ne voivat nyt keskittyä olennaiseen - nuorten etujen ajamiseen.

Lisätiedot:

Santeri Lohi
puheenjohtaja
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi

Verna Castrén
 Pääsihteeri
 +358 44 331 1194
 verna.castren(at)nuva.fi