Suomen nuorisovaltuutetut: Kuntalainsäädännön historiallinen muutos parantaa nuorten asemaa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. riemuitsee hallintovaliokunnan keskiviikkona 4.3.2015 hyväksymää mietintöä (55/2014), jossa valiokunta esittää nuorisovaltuustojen kirjaamista kuntalakiin hallituksen esityksen mukaisesti. Hallituksen esityksessä kuntalaiksi nuorisovaltuustot kirjataan 26. §, joka velvoittaa jatkossa kunnanhallituksen asettamaan nuorisovaltuusto nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi.

"Aivan mieletön fiilis! Kuntalaki on saatava käsiteltyä suuressa salissa vielä ennen eduskunnan istuntotaukoa", toteaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

Nuorisovaltuustojen lakiin kirjaus ei ole kuitenkaan vielä loppuunkäsitelty. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto toivoo, että äänestäessään uudesta kuntalaista kansanedustajat pohtivat tarkoin, minkä painoarvon he antavat nuorten oikeuksille. Nuorisobarometrin (2013) mukaan nuoret pitävät nuorisovaltuustoa heti äänestämisen jälkeen vaikuttavimpana tapana vaikuttaa. Viimeisen sinetin asia saa suuressa salissa, jossa kansanedustajilla on harvinainen tilaisuus vahvistaa nuorten osallistumisperusoikeuden toteutumista. 

Kirjaus on historiallinen, koska mikään lainsäädäntö ei ole aiemmin turvannut nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista kunnan kaikilla palvelualueilla. "Nuorisovaltuustot ovat olleet edelläkävijöitä nuorten vaikutusmahdollisuuksien turvaamisessa kuntatasolla. Kirjauksen merkitys on kuitenkin suuri sillä se takaa, etteivät kuntapäättäjät voi enää asenteisiinsa vedoten lyödä laimin nuorten kuulemisvelvoitetta", Lohi jatkaa.

Hallintovaliokunta korostaa mietinnössään, että "kuntalaisten osallistumisoikeuksia tuodaan laissa aiempaa selkeämmin esille ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistetaan". Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto näkee, että valiokunta on ottanut oikean suunnan demokratiaoikeuksien ja -kasvatuksen vahvistamisessa. Lisäksi liitto jää odottamaan, että vastaavanlainen toimintamalli näkyy pian myös muilla valtiohallinnon aloilla. 

Suomen nuorisovaltuutetut vaativat eduskunnalta vastuullisia päätöksiä. "Nuorilla on oikeus tulla kuulluiksi ja kuunnelluiksi. Tämä on turvattava jatkossakin kaikissa kunnissa", päättää Lohi.

Lisätiedot:

Santeri Lohi

puheenjohtaja
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi

Verna Castrén

pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren(at)nuva.fi