Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n liittohallitus kokousti Helsingissä 23.5.2015

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n vuoden 2015 liittohallitus piti kevään viimeisen kokouksensa Helsingissä 23.5.2015. Kokous oli järjestyksessään kolmas tämän hallituksen kokous. Hallituksen linjan mukaisesti kokouksista julkaistaan aina tiedote, jossa esitellään hallituksen kokouksen oleellisimmat asiat.

Kokouksessa hyväksyttiin liiton vuoden 2014 toimintakertomus, joka toimitetaan toukokuun aikana opetus- ja kulttuuriministeriölle. Liittohallitus päätti myös kutsua liittokokouksen koolle Jyväskylään 20.-22.11.2015.  

Hallituksen kokouksessa käsiteltiin myös liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja vuoden 2014 jäsenkyselyä. Kokouksessa päätettiin jatkaa sääntö- ja piiriuudistuksen valmistelua kesäkuulle.  Hallitus teki myös päätöksen varapuheenjohtajien ajankäytön kompensoimisesta loppuvuoden osalta. Lisäksi hallituksen kokouksessa päätettiin etsiä liitolle uudet toimistotilat kesän aikana, sillä nykyiset toimitilat joutuvat alkusyksystä putkiremonttiin.

Hallituksen kokouksessa käytiin myös läpi alkuvuonna käynnistynyttä Ääni=Valtaa –kampanjaa, ja liiton piirien osallistumista siihen. Liittohallitus päätti antaa erityiskiitoksen Hämeen piirille aktiivisesta toiminnasta. Kampanjan aikana Hämeen piiri mm. jakoi aktiiisesti kampanjan materiaalia sosiaalisessa mediassa, järjesti yhteistyössä vaalipaneeleja paikallisten nuorten vaikuttajaryhmien kanssa sekä toteutti kenttäkampanjaa yhdessä Suomen Lukiolaisten Liiton Hämeen piirin kanssa.

Lisätiedot:

Santeri Lohi                                   
Puheenjohtaja                   
+358 44 777 0561                   
santeri.lohi@nuva.fi      

Verna Castrén
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren@nuva.fi