Liittohallituksen kokouksen 22.8. päätöksiä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton hallitus kokousti 22.8. Helsingissä. Kokous oli järjestyksessään kuudes kuluvana vuonna. Kokouksessa käsiteltiin liiton strategian uudistamista ja 26 § Perusta, vakiinnuta ja vahvista –hanketta sekä hyväksyttiin liiton yhdenvertaisuussuunnitelma.

Uusi hanke tukemaan nuorisovaltuustokentän laajentumista

Eduskunta hyväksyi keväällä 2015 kuntalain, joka tulee jatkossa velvoittamaan kaikkia Suomen kuntia nuorisovaltuuston perustamiseen. Syksyllä Nuva ry. aloittaa 26 § Perusta, vakiinnuta ja vahvista –hankkeen, jonka tavoitteena on tukea nuorisovaltuustojen perustamista sekä vakiinnuttaa ja vahvistaa jo olemassa olevia nuorisovaltuustoja.

Hanketta koordinoi liiton osallisuusasiantuntija Anne Hurmeranta. Haku kehittämisohjelmakunnaksi alkaa tänään (25.8.2015). Liittohallitus toivoo kehittämiskunniksi mahdollisimman erilaisia ja eri kokoisia kuntia eri puolelta Suomea. Kehittämiskunnat valitaan syksyn 2015 aikana tulleiden hakemusten joukosta.

Lisätietoja hankkeesta ja kehittämiskunnaksi hakemisesta löydät täältä!

Liitolle uusi yhdenvertaisuussunnitelma

Strategian 2012-2017 mukaisesti liittohallitus on velvoitettu laatimaan yhdistykselle yhdenvertaisuussuunnitelman. Liittohallitus on työstänyt koko kuluvan vuoden ajan yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka hyväksyttiin elokuun kokouksessa.

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tullaan laatimaan tarkemmat ohjeistukset liiton toimijoille sekä sen toteutumista tullaan tehostetusti seuraamaan. Liittohallituksen paikallisen edunvalvonnan vastaava toimii liiton häirintäyhdyshenkilönä. Vuonna 2015 hän on hallituksen jäsen Veera Hellman, jonka puoleen mahdollisissa häirintätilanteissa voi tarvittaessa kääntyä.

Liiton strategiatyö alkaa

Liittokokouksen 2011 hyväksymä viisivuotisstrategia alkaa lähestyä strategiakauden päätepistettä vuonna 2016. Liittohallitus päätti aloittaa uuden strategian valmistelun. Hallitus velvoitti puheenjohtajaa laatimaan suunnitelma strategian työstämisestä.

Uuden strategian on määrä tulla käsiteltäväksi vuoden 2016 liittokokoukseen. Valmisteluprosessista tehdään mahdollisimman avoin ja jo tänä vuonna jäsenet saavat antaa näkemyksiään uuden strategian pohjapiirustuksiksi. Liittohallitus linjasi, että liittokokouksessa 22.-24.11.2015 Tampereella tullaan käymään lähetekeskustelu uudistettavasta strategiasta.

Syksyllä tapahtuu!

Liitto järjestää 19.9. Asiakirjalämpiön Helsingissä. Asiakirjalämpiössä pääset vaikuttamaan liiton vuoden 2016 suuntaviivoihin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset löydät täältä!

Vaasassa järjestetään Delta. Påverka. Du Bestämmer. –koulutus 2.10. Vuoden ensimmäiseen täysin ruotsinkieliseen koulutustapahtumaan pääset ilmoittautumaan täältä. Aktiivipäivät HC rantautuu myöskin Vaasaan 3.-4.10. Tapahtuma tarjoaa nimensä mukaisesti koulutusta vaativampaankin nuorisovaltuustotoimintaan. Lisätiedot ja ilmoittautuminen täältä!

Lisätietoja:

Santeri Lohi, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, santeri.lohi(at)nuva.fi
Verna Castrén, pääsihteeri, +358 44 331 1194, verna.castren(at)nuva.fi