Kohti yhdenvertaisempaa liittoa!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. liitto laati strategiansa mukaisesti historiansa ensimmäisen yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka liittohallitus hyväksyi kokouksessaan 22.8.

Nuoret eivät ole homogeeninen joukko, ja nuorisovaltuustoissakin toimii nuoria, jotka eroavat toisistaan esimerkiksi sosioekonomisilta lähtökohdiltaan, etniseltä alkuperältään, seksuaaliselta suuntautumiseltaan tai poliittisilta näkemyksiltään.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:n mielestä erilaisuus on rikkaus, ja meitä kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisina kansalaisina. Yhdenvertaisuussuunnitelma ohjeistaa liiton toimijoita toimimaan tavalla, joka edistää tätä tavoitetta. Liitto seuraa suunnitelman toteutumista.

"Meidän tulee tehdä töitä sellaisen Suomen eteen, jossa ei ole vihaa tai ennakkoluuloja. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. haluaa olla yhdenvertaisuuden edelläkävijä ja liiton yhdenvertaisuussuunnitelma on hieno askel kohti entistä yhdenvertaisempaa liittoa ja yhteiskuntaa!”, sanoo liittohallituksen paikallisen edunvalvonnan vastaava Veera Hellman, joka muotoili suunnitelman pohjan.

Yhdenvertaisuussuunnitelman voi lukea täältä.