Tiedote liittohallituksen kokouksesta 8/2016

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton liittohallitus kokousti kahdeksannen kerran Helsingissä 21.-23.10.2016. Kokouksessa muun muassa valmistauduttiin liittokokoukseen, valmisteltiin hanketta maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseksi ja kehittämiseksi, käytiin läpi Aktiivipäivät PRO:n ja kouluttajakoulutuksen palautteita sekä kehitysehdotuksia. Lisäksi liittohallitus keskusteli kärkihankkeiden toteutumisesta.

Liittokokoukseen valmistautuminen

Vuoden vaikuttavin tapahtuma lähestyy vauhdilla. Kokouksessa käytiin läpi liittokokouksen järjestelyjä ja hyväksyttiin liittohallituksen esityksiä liittokoukselle. Oikoluvun jälkeen asiakirjat ovat nähtävillä nettisivuilla lähiaikoina. Liittokokouksen asiakirjat löytyvät täältä. Koko liittokokouspaketti julkaistaan sähköisesti noin kaksi viikkoa ennen liittokokousta ja se on lisäksi jaossa kokouspaikalla. Tähän saakka Liitto pidättää oikeuden muutoksiin.

Liittohallitus myös valmisteli liittokokousosallistujille jaettavaa Sytyke-lehteä, joka on odottamisen arvoinen! Sytyke jaetaan kaikille liittokokousosallistujille, ja se sisältää muun muassa liittohallitustyrkkyjen esittelyt, sekä paljon hauskaa kuluneelta vuodelta.

Aktiivipäivät PROn palautteet

Hallitus käsitteli syyskuussa liiton historian ensimmäistä kertaa järjestetyn Aktiivipäivät PRO:n palautteen. Palautteiden pohjalta keskustelua herätti Aktiivipäivien kesto ja kehittäminen vuosikurssimaiseksi, ohjelman monipuolisuus sekä kohderyhmän tarkempi pohtiminen. Hallitus esittää toimintasuunnitelmassa, että Aktiivipäivät PRO järjestetään myös vuonna 2017.Hallitus kiittää osallistujia palautteesta ja päätti kehittää tapahtumaa saadun palautteen pohjalta.

Kouluttajakoulutuksen palaute

Liitto koulutti syyskuussa kouluttajia pitämään paikallisia koulutuksia. Kokouksessa liittohallitus käsitteli kouluttajakoulutuksen palautteita. Palautteiden perusteella Liitto kehittää koulutusta vielä paremmaksi siten, että kouluttajat saavat mahdollisimman hyvät valmiudet lähteä vetämään paikallisia koulutuksia.

Hallituksen 2016 selonteko

Hallitus kävi läpi ja päätti tuoda tiedoksi liittokokoukselle selonteon liittohallituksen toiminnasta vuonna 2016. Vuosi 2016 on ollut toiminnantäyteinen vuosi, joka on pitänyt sisällään johtamisjärjestelyiden tehostamista, sääntöuudistusten toimeenpanoa sekä toiminnan volyymin ja resurssien kasvua ja toimenkuvien uudelleenjärjestelyä. Vuonna 2016 on toteutettu kaksi kokonaan uutta konseptia: valtiovarainministeriön kanssa tehty Huipputapaaminen sekä jo pidempään liiton toiminnassa mukana olleiden Aktiivipäivät PRO, jonka tarkoituksena on ollut pidentää liitossa toimivien jäsenyysaikaa. Kuntaliiton kanssa on toteutettu erittäin tarpeellinen julkaisu, opas nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laadintaan.

Selonteko lisätään nettisivuille tutustuttavaksi lähiaikoina. Osana liittokokousvalmistautumista kannattaa tutustua selontekoon, ja valmistautua esittämään kommentteja ja kysymyksiä.

Valmisteltiin hanketta maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamiseen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto hakee ulkopuolista rahoitusta perustamis- ja kehittämishankkeelle. Pitkäkestoisen hankkeen tarkoituksena on tukea perustettavia maakuntia osallistamaan nuoria hallinnon ja palveluiden suunnitteluun sekä perustamaan sekä vakiinnuttamaan ja vahvistamaan jo olemassa olevia ylikunnallisia vaikuttajaryhmiä. Lisäksi hankkeessa kehitetään maakuntahallinnon ja päättäjien osaamista nuorten osallistamisen ja vaikuttamisen tukemiseksi. Hankkeen toteutukseen osallistetaan kattavasti liiton eri toimijoita niin paikallis-, alue- kuin valtakunnantasolta. Liitto viestii hankkeesta sekä sen toteutuksesta tarkemmin saatuaan rahoituspäätöksen.