Tervehdys Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokoukselle 11.11.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n 32. liittokokousta. 

Yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen kannustavan sidosryhmän puheenjohtajana on hienoa nähdä, että teitä on näin monta paikalla tässä liittokokouksessa. Kiinnostus järjestötoimintaa kohtaan, yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen on korvaamattoman arvokas voimavara, niin teille Lukiolaisten Liittona kuin laajemminkin yhteiskunnalle. 

Vaikuttamispolun luominen jokaisesta koululuokasta omaan opiskelijakuntaan, nuorisovaltuustoon ja aina valtakunnantasolle saakka on tärkeää. Yhteiskunnassamme tehdään tällä hetkellä monia uudistuksia, joilla on paitsi vaikutuksia meihin nykynuoriin, myös yhteiseen tulevaisuuteemme. Niin koulutuksessa tapahtuvat muutokset, sote-uudistus kuin eläkeratkaisutkin vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, jossa me tulemme elämään. Meillä on oikeus ja myöskin velvollisuus olla aktiivisia toimijoita oman tulevaisuutemme rakentamisessa. 

Viimeaikaiset viestit maailmalta, joiden mukaan nuoret olisivat pitäneet Iso-Britannian EU:ssa Brexitin sijaan ja valinneet Yhdysvaltojen presidentiksi Clintonin Trumpin sijasta, alleviivaat meidän nuorten äänen kuulumista tässä hetkessä. Kuten Suomen Lukiolaisten Liittokin omalta osaltaan todistaa, meillä nuorilla on ajatuksia, halua ja taitoa ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Meidän nuorten tulee olla mukana niissä pöydissä, joissa yhteisiä päätöksiä tehdään.

Kuten hyvin tiedätte, osallistuminen, vaikuttaminen ja asioista päättäminen ovat tiimipeliä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona ja nuorina vaikuttajina tarttumaan sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia lukiolaisia osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen on meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä.

Noin viiden kuukauden päässä häämöttävät kuntavaalit ovat meille nuorille tärkeä paikka vaikuttaa yhdessä. Vaa-liosallistumiseen tarvitaan jokaista lukiolaista, olipa kyse sitten ehdokkaiden haastamisesta koulutus- ja nuorisokysymyksillä, tempauksista saada nuoret äänestämään tai ensi kertaa äänestämisestä. Nuorten kunta ei saa jäädä vain sanahelinäksi. Tämä turvataan vain nuorten yhteisellä kuntavaalivaikuttamisella, josta järjestöillämme onkin jo hyviä kokemuksia nuoriehdokas-kampanjan myötä.

Kun linjaatte tässä liittokokouksessa edunvalvonnallisia kärkiänne ja valitsette liittojohdon niitä toteuttamaan, kan-nustan teitä myös pohtimaan, miten voitte omalta osaltanne tehdä yhteistyötä eri nuoriso- ja koulutusalan toimijoiden kanssa. Paikallinen yhteistyö ja vaikuttamistoiminta esimerkiksi nuorisovaltuuston kanssa, takaa suuremman vaikuttavuuden. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja toivotan kaiken järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi myös jatkossa!

Toivotan teille vaikuttavaa ja antoisaa liittokokousta yhteisten asioiden äärellä! Kiitos!


Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,


Kimi Uosukainen
puheenjohtaja