Tervehdys Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry:n liittokokoukselle

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry:n 15.

liittokokousta.

Yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen kannustavan sidosryhmän varapuheenjohtajana on hienoa nähdä näin monen nuoren vaikuttajan ottavan osaa tähän liittokokoukseen. Kiinnostus opiskelijakuntatoimintaa kohtaan, yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen on korvaamattoman arvokas voimavara, ja tärkeää yhteiskuntamme kehityksen kannalta.

Vaikuttamispolun luominen jokaisesta koululuokasta omaan opiskelijakuntaan, nuorisovaltuustoon ja aina valtakunnantasolle saakka on tärkeää. Yhteiskunnassamme tehdään tällä hetkellä monia uudistuksia, joilla on paitsi vaikutuksia meihin nykynuoriin, myös yhteiseen tulevaisuuteemme. Niin koulutuksessa tapahtuvat reformit sote-uudistus kuin eläkeratkaisutkin vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, jossa me tulemme elämään. Erityisesti oppimisen tapojen muuttuminen ja sen koulutusjärjestelmällemme aiheuttamat paineet vaativat päättäväistä uudistustyötä, jossa meidän nuorten on tärkeää olla mukana.

Maamme hallituksen valtavat säästöt koulutuksesta ja osaamisesta, erityisesti ammatillisesta koulutuksesta, haastavat meidät.. Nuorten äänen on kuuluttava näinä aikoina, kun tehdään merkittäviä, pitkälle maamme tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Yhteistyöllä voimme vaikuttaa tehokkaammin niissä pöydissä, joissa tehdään meitä kaikkia koskettavia päätöksiä.

Kuten hyvin tiedätte, osallistuminen, vaikuttaminen ja asioista päättäminen ovat tiimipeliä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona ja nuorina vaikuttajina tarttumaan sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia ammattiin opiskelevia osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen on meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä.

Noin viiden kuukauden päässä häämöttävät kuntavaalit ovat meille nuorille tärkeä paikka vaikuttaa yhdessä. Vaaliosallistumiseen tarvitaan jokaista ammattiin opiskelevaa, olipa kyse sitten ehdokkaiden haastamisesta koulutus- ja työllisyyskysymyksistä, ensi kertaa äänestämisestä tai muiden kannustamisesta siihen. Nuorille hyvä kunta ei saa olla pelkkiä toteutumattomia vaalilupauksia. Tämä turvataan vain nuorten yhteisellä kuntavaalityöllä; kannustakaamme yhdessä nuoria äänestämään ensi keväänä!

Kun linjaatte tässä liittokokouksessa tavoitteistanne ja valitsette järjestöllenne uuden johdon, kannustan teitä myös pohtimaan, miten voitte omalta osaltanne tehdä yhteistyötä eri nuoriso- ja koulutusalan toimijoiden kanssa. Paikallinen yhteistyö ja vaikuttamistoiminta esimerkiksi nuorisovaltuuston kanssa, takaa suuremman vaikuttavuuden ja auttaa omien tavoitteiden läpi viemisessä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton varapuheenjohtajana toivotan kaiken järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi myös jatkossa!

 

Toivotan teille loistavaa 15. liittokokousta ja menestystä tärkeässä työssänne ammattiin

opiskelevien hyväksi.

 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

Lauri Hämäläinen,

Varapuheenjohtaja