Tervehdys Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n jäsenkokoukselle

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä jäsenkokous,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen Partiolaisten 14. jäsenkokousta.

Ensiksi on todettava, että partiolla ja nuorisovaltuustotoiminnalla on paljon yhteistä. Puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomina nuorten liikkeinä teemme työtä nuorten aktiivisen toimijuuden edistämiseksi kaikkialla Suomessa. Jaamme yhteisen näkemyksen, etteivät nuoret ole vain yhteiskunnan kuluerä tai nuoruus vain välivaihe aikuisuuteen. Nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja tekijöitä, vartionjohtajia tai nuorisovaltuutettuja, jo nyt. Tarjoamme nuorille taitoja ja innostusta saavuttaa täysi potentiaalinsa niin omassa arjessaan kuin osana yhteiskuntaa.

Ratkaisukeskeisyyden, johtajuuden, toimeen tarttumisen ja ryhmässä toimisen korostamisella on suuri merkitys paitsi jokaiselle partiolaiselle henkilökohtaisesti, myös yhteiskunnalle laajemminkin. Nämä ovat myös niitä taitoja ja ennakkoehtoja, joiden varaan nuorten laajempi osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiskuntaan perustuvat. Tässä mielessä me nuorisovaltuustotoimijat saamme kiittää partiota nuorten voimaannuttamisesta osallistumaan, vaikuttamaan ja kantamaan vastuutaan itsestään, omasta lähipiiristään ja laajemmin yhteisöstään.

Partiolla on pitkät perinteet osana suomalaista nuorisotoimintaa ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamista. Samaan aikaan partion näkemystä nuorista oma-aloitteisina toimijoina kaivataan entistä enemmän. Monet aikamme yhteiskunnalliset muutokset aina väestön ikääntymisestä eläkepopulismiin ja ilmastonmuutoksesta Brexitiin peräänkuuluttavat meidän nuorten aktiivisuutta ja osallistumista. Partiolla on vaa’ankieliasema nuorten toimijuuden tukemisessa ja lopulta myös tulevaisuuden vastuullisten kansalaisten ja johtajien kasvattamisessa.

Jotta nuoret voisivat nykyistä voimakkaammin osallistua oman elämänsä ja tulevaisuutensa rakentamiseen, tarvitsemme linkin jokaisesta kolo-illasta, metsäretkestä ja harjoituspurjehduksesta yhteiskuntamme päätöksenteon paikoille. Tässä työssä me nuorisovaltuutetut olemme mielellämme teitä tukemassa. Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen on meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä.

Tehtävän saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja yhteistyönpaikkoja on varmasti monia, joista noin viiden kuukauden päässä siintävät kuntavaalit ovat yksi tärkeimmistä. Lasten ja nuorten kunnan ei tule jäädä vain sanahelinäksi. Tämä edellyttää nuorten osallistumista vaaleihin monilla eri tavoilla, olipa kyse sitten kuntavaalihipan leikkimisestä, nuorisokysymyksillä ehdokkaiden haastamisesta tai ensikertaa äänestävien kannustamisesta. Toivotan kaiken järjestöjemme välisen yhteistyön aktiivisen kansalaisuuden ja nuorten toimijuuden tukemiseksi tervetulleeksi myös jatkossa.

Toivotan teille innostavaa ja vaikuttavaa jäsenkokousta! Kiitos!

Helsingissä 18.11.2016

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

 

Kimi Uosukainen

puheenjohtaja