Nuorisovaltuutetut: Valtion tunnustettava nuorten erilaiset tavat osallistua

Mikkeliin kokoontunut Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n XIX liittokokous vaatii valtioneuvostoa tunnustamaan nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen moninaisuuden. Valtioneuvosto hyväksyy tulevana keväänä valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelman. Nuorisovaltuutetut toivovat nuorten osallisuuden nousevan ohjelmassa keskiöön. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kuitenkin muistuttaa, ettei ohjelmassa saa vastakkainasetella erilaisia osallistumisen muotoja, vaan ne tulee nähdä toisiaan täydentävänä kokonaisuutena. 

“Nuoret eivät ole yksi harmaa massa, vaan haluamme vaikuttaa eri yhteiskunnallisiin kysymyksiin meille kullekin ominaisilla tavoilla”, liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen muistuttaa. Nuorisovaltuutetut toivovat ensimmäistä kertaa hyväksyttävän strategisen valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelman keskittyvän nuorten osallistumisoikeuksien laajentamiseen sekä laaja-alaiseen vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen.

Liitto on huolissaan viime aikoina yleistyneestä nuorten niin sanottujen edustuksellisten ja suorien osallistumistapojen vastakkainasettelusta. Nuorisovaltuutetut pitävät tärkeänä, että kaikkea nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta ja osallistumista arvostetaan. “Ajoittain vallalla oleva kriittinen suhtautuminen nuorten edustuksellisiin osallistumisrakenteisiin antaa toimintaan osallistuville nuorille tunteen, ettei heidän työtään nuorisomyönteisemmän yhteiskunnan eteen arvosteta”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto toivoo nuorten yhteiskunnallisen ja aktiivisuuden korostuvan valtionhallinnossa tulevana vuonna. Siksi on tärkeää, että valtion nuorisopolitiikan kärjeksi otetaan jokaisen nuoren yhteiskunnallisen mielenkiinnon ja osallistumisedellytysten edistäminen. “Nuoret ovat itsenäisen Suomen suurin voimavara, jonka täyttä potentiaalia paremman yhteiskunnan rakentajana ei ole vielä täysin tunnistettu. Tähän haluamme muutoksen”, Kimi Uosukainen päättää.

Hyväksytty Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton XIX liittokokouksessa 26.11.2016.

 

 Lisätiedot
Kimi Uosukainen                                        
Puheenjohtaja           
+358 44 777 0561      
kimi.uosukainen@nuva.fi 
 
Verna Castrén
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren@nuva.fi