Tervehdys SAKKI ry:n liittokokoukselle

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - Sakki ry:n 14. liittokokous on käynnissä Nurmijärvellä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen vei liittokokoukseen Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tervehdyksen.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n 14. liittokokousta.

On ilahduttavaa nähdä näin monen omiin, opiskelijakuntiensa ja kaikkien ammattiin opiskelevien asioista kiinnostuneen nuoren ottavan osaa tähän liittokokoukseen. Kiinnostus yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen on korvaamattoman arvokas voimavara, niin teille SAKKI ry:nä kuin laajemminkin yhteiskunnalle. Ammattiin opiskelevien nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta on puhuttu paljon, ja useimmiten tämä puhe ei ollut kovin hymysuista. On kuitenkin pitkälti tästä porukasta, teistä, kiinni, millä äänenpainolla tätä keskustelua tulevaisuudessa käydään. Osoitetaan vanhat ennakkoluulot ja asenteet vääriksi!

Tällä hetkellä yhteiskunnassa on menossa monia uudistuksia, joilla on kiistatta suuret vaikutukset maamme nuorisoon. Nyt tehtävät päätökset tulevat vaikuttamaan ennen kaikkea nuorten toimeentuloon ja sitä kautta myös hyvinvointiin. Päätöksenteko ei ole mustavalkoista tai helppoa: puntarissa ovat tulevaisuuden kilpailukyky ja kestävyys sekä toisaalta tämän hetken haasteet ja hyvinvointi. Meidän nuorten vaikuttajien tulee muistaa molemmat näkökulmat ja olla aktiivisesti keskustelemassa niin koulutusleikkauksista kuin vaikkapa ammatillisen koulutuksen reformista. On meidän vastuumme ja velvollisuutemme tuoda nuorten ääni tällaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja esittää sellaisia ratkaisuja, jotka parhaiten palvelisivat molempia vaakakuppeja.

Ammatillinen koulutus saa maassamme sille kuuluvan poliittiset painoarvon vain silloin, kun sadat tuhannet ammatillista opiskelijaa käyttää omaa ääntään. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona tarttumaan sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia ammattikoululaisia osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen on meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä.

Toisten nuorten voimaannuttaminen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen on tehtävä, josta kukaan meistä järjestöistä ei selviä yksin. Yhä enenevissä määrin myös muu paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta edellyttää tiivistä ja aina vain tiivistyvää yhteistyötä muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Kun linjaatte tässä liittokokouksessa edunvalvonnallisia kärkiänne ja valitsette liittojohdon niitä toteuttamaan, kannustan teitä myös laajasti pohtimaan miten voitte omalta osaltanne tehdä yhteistyötä eri nuoriso- ja koulutusalan toimijoiden kanssa. Etenkin tulevat kuntavaalit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä, jotta ”lasten ja nuorten kunta” ei jäisi vain sanahelinäksi. Paikallinen yhteistyö ja vaikuttamistoiminta esimerkiksi nuorisovaltuuston kanssa, takaa suurempaa vaikuttavuutta. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja toivotan kaiken järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi!

Toivotan teille vaikuttavaa ja antoisaa liittokokousta yhteisten asioiden äärellä! Kiitos!

 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

Kimi Uosukainen

puheenjohtaja