Hälsningar till Erik

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund vill via denna hälsning önska FSS, vårt lands äldsta skolungdomsförbund, en riktigt angenäm och intressant förbundskongress. Som det samlande organet för den svenskspråkiga samhällsintresserade ungdomen har FSS en naturlig och viktig plats på det ungdomspolitiska fältet, en plats som är värd att försvara även i fortsättningen. Ni gör ett oehört värdefullt arbete, och för det är vi alla oerhört tacksamma. Vi stödjer FSS i dess strävan att utveckla den svenskspråkiga elevkårsverksamheten i vårt land.

Även de svenskspråkiga ungdomarna skall kunna påverka på sitt eget modersmål - sist och slutligen är detta en jämställdhetsfråga. Inom Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund är vi måna om att se att en bättre morgondag även i framtiden skall kunna skappas på det andra inhemska, och därför även vårt förbund sedan årsskiftet en officiellt tvåspråkig organisation. Det finns hundratals ungdomsfullmäktigeaktiva med svenska som modersmål, och vårt förbund vill kunna hjälpa dem bli bättre på att förändra och förbättra sin vardag, och vi vill kunna göra det på svenska.

De kommande åren kommer att bli turbulenta inom finländsk politik. Stora reformer kommer att genomföras, nedskärningar realiseras. Inte minst kommer dessa beslut att påverka de ungas förutsättningar. Även vi ungdomar måste, med såväl ord som handling, forma samhällsdebatten och våga stå upp för hållbara beslut och värderingar.

Så, bästa FSS:are, låt oss fortsätta kämpa för den viktigaste resursen vårt land har - ungdomen!

 

Den 15 april 2016 i Helsingfors,

Å Finlands Ungdomsfullmältiges Förbunds vägnar,

Kimi Uosukainen, Förbundsordförand