Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kerää ideoita hallituksen kärkihankkeeseen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. käynnistää tänään kaikille nuorisovaltuustoille, oppilaskunnille, harrasteryhmille ja kaveriporukoille avoimen ideakilpailun kouluhyvinvoinnin edistämiseksi. Jokaiselta nuorten ryhmältä toivotaan kolmea ennakkoluulotonta ideaa, millä eri tavoilla hyvinvointia koulussa voitaisiin lisätä. Nuoret voivat myös kampanjasivulla www.vaikute.net/ideakilpailu ilmaista tukensa muiden ryhmien ideoille. Kilpailuaika on 18.4. - 15.5.2016, minkä jälkeen nuorisovaltuustojen edustajat eri puolilta Suomea käsittelevät tulleita ideoita Nuorten vaikuttajien Huipputapaamisessa Helsingissä 20.5. Eniten kannatusta saaneen idean esittänyt ryhmä palkitaan päivällä Linnanmäellä. Ideat koostetaan kesän aikana Sosiaali- ja terveysministeriölle ja ne huomioidaan hallituksen kärkihankkeen “Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma” jatkovalmistelussa.

“Kouluhyvinvoinnista on puhuttu kauan ja sitä on tutkittu melko paljon, mutta nuorten kehitysideoita ei ole vielä valtakunnallisesti kerätty. Tähän me haluamme muutoksen”, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen kertoo. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää myös tärkeänä, että jo olemassa olevia nuorten vaikuttamiskanavia osallistetaan parhaiden ideoiden keräämiseen. “Toivon, että nuorisovaltuustot ja oppilaskunnat innostaisivat muita nuoria osallistumaan ideakisaan tai keräisivät muilta nuorilta ideoita omaan vaikuttamistyöhönsä”, Uosukainen kannustaa.

Kilpailun lisäksi nuorilla on myös muita keinoja vaikuttaa siihen, millaisia hyvinvointipalveluita heille jatkossa järjestetään. Kampanjasivuston kautta yksittäisten nuorten sekä nuorten ryhmien on mahdollista jättää kommentteja lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Tulleiden kommenttien yhteenveto käsitellään ministeriössä. “Haluan kiittää Sosiaali- ja terveysministeriötä uudenlaisten osallistumistapojen mahdollistamisesta. Ideakilpailun lisäksi erikseen kanssamme toteutettu muutosohjelman nuorten versio sekä asiaa selostavat videot ovat tärkeitä merkkipaaluja osallisuuden edistämisessä”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen päättää.

Lisätietoa kilpailusta ja sen säännöistä voi lukea kampanjasivulta www.vaikute.net/ideakilpailu.

LISÄTIETOJA:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi

Verna Castrén, pääsihteeri, +358 44 331 1194, verna.castren(at)nuva.fi