Hälsningar till Svensk Ungdom

Ärade SU:are,

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund önskar er en riktigt angenäm och intressant förbundskongress. I över ett halvt sekel har Svensk Ungdom spelat en betydelsefull roll i det finländska samhällslivet, och vi i Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund hoppas att Svensk Ungdom även i framtiden kommer att vara en av de drivande krafterna för jämställdhet och tolerans i vårt land.

Även de svenskspråkiga ungdomarna skall kunna påverka på sitt eget modersmål - sist och slutligen är detta en jämställdhetsfråga. Inom Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund är vi måna om att se att en bättre morgondag även i framtiden skall kunna skappas på det andra inhemska, och därför även vårt förbund sedan årsskiftet en officiellt tvåspråkig organisation. Det finns hundratals ungdomsfullmäktigeaktiva med svenska som modersmål, och vårt förbund vill kunna hjälpa dem bli bättre på att förändra och förbättra sin vardag, och vi vill kunna göra det på svenska.

Finland går just nu igenom en utmanande period. Stora reformer kommer att genomföras, nedskärningar realiseras. Då vårt lands förvaltning och social- och hälsovård genomgår enorma förändringar är det viktigt att även ungdomarna kommer att vara en del av dessa processer, och att deras möjligheter att påverka garanteras även i framtiden.

Vi lever i utmanande, men även spännande tider. Därför är det av ytterst stor vikt att vi, aktörerna på det ungdomspolitiska fältet, fortsätter att kämpa för en trygg framtid för ungdomen, Finlands viktigaste resurs. Vi vet inte om er SU:are, men åtminstone vi inom Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund planerar att tillbringa en hel del tid i framtiden.

 

Den 23 april 2016 i Helsingfors

Å Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbunds vägnar,

Kimi Uosukainen Förbundsordförand