Liittohallitus kokousti 4. kerran

Liittohallituksen vuoden neljäs kokous järjestettiin Helsingissä 13.-14.5. Kokouksessa käsiteltiin liiton strategiaa, jäsenistöltä tulleita aloitteita avointen kokousten järjestämisestä sekä nuva-tuotteiden hankkimisesta. Lisäksi käsittelyssä oli maakuntauudistuksen lähetekeskustelu ja liiton kunnallisvaalikampanja. Liittohallitus päätti ottaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton uudeksi tavoitteeksi maakunnallisten nuorisovaltuustojen kirjaamisen maakuntalakiin! Kokouksessa käsiteltiin myös liiton toiminnan arvioinnista ja kärkihankkeiden tilanne.

Liittohallitus arvioi alkukauttaan

Liiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa on neljä kärkihanketta, joista liittohallituksen jäsenet vastaavat. Kokouksessaan liittohallitus arvioi näiden kärkihankkeiden toteutumista ja päätti arvioinnin pohjalta tarvittavista toimenpiteistä. Kärkihankkeiden puoliväliarvioinnin voit katsoa tästä. Liittohallitus arvioi myös liiton toimintasuunnitelman toteutumista kokonaisuutena sekä keskusteli muuten liittohallituksen alkuvuodesta ja sen onnistumisesta.

Toimintasuunnitelman lisäksi liiton toimintaa ohjaa hallituksen ensimmäisessä kokouksessa hyväksymä hallitusohjelma, jonka edistymistä liittohallitus myös arvioi. Hallitusohjelma kokonaisuutena on edistynyt hyvin: osa sen toimenpiteistä on jo toteutunut ja lähes kaikkien niiden toteuttaminen on aloitettu. Hallitusohjelman arvioinnin näet tästä.

       Tulevaisuuden visiointia ja liiton toiminnan kehittämistä

Kuluneen kevään aikana liiton uuden strategian sisältöjä on pohdittu sekä avoimissa työpajoissa että strategiatyöryhmässä. Kokouksessaan liittohallitus päätti esittää strategian missioksi, visioksi ja arvoiksi seuraavasti:

Ehdotus missioksi: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on ainoa nuorisovaltuustojen valtakunnallinen edunvalvoja, joka tarjoaa tukea nuorisovaltuustoille paikalliseen vaikuttamiseen ja edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia.

Ehdotus visioksi: Vuonna 2021 liitto on arvostettu osallisuuden edistäjä, joka tukee nuorisovaltuustoja kaikessa niiden toiminnassa ja edistää nuorten asemaa alueensa päätöksenteossa.

Ehdotus arvoiksi:

  • kaikkien jäsenten yhdenvertainen kannustaminen osallistua ja vaikuttaa,
  • innovatiivinen asiantuntijuus nuorten osallisuudessa ja
  • yhteenkuuluvuus nuorisovaltuustotoimijoiden kesken.

Nyt päätetyt missio, visio sekä arvot toimivat strategian jatkovalmistelun pohjana. Liiton jäsenet pääsevät vaikuttamaan strategian sisältöön vielä ennen kesää verkkokyselyllä.  Kesän aikana nuorisovaltuustoille  ja piireille toimitetaan myös lausuntopyyntö strategialuonnoksesta.  Asiaa käsitellään myös syksyllä Asiakirjalämpiössä. Pysy siis hereillä!

Jäsenten aloitteita käsiteltiin

Liittohallitus käsitteli kokouksessaan jäseniltä tulleita aloitteita. Aloitteet koskivat avointen hallitusten kokousten järjestämistä jatkossakin liiton tapahtumien yhteydessä ja nuva-tuotteiden tekemistä ja markkinoimista. Hallituksen kokouksessa päätettiin jatkaa avointen hallitusten kokousten järjestämistä kerran vuodessa ja järjestää hallituksen kyselytunti Aktiivipäivät HC:n yhteydessä. Nuva-materiaalien osalta todettiin, että liitto on jo tilannut kangaskasseja, joita voidaan myydä jäsenistölle.

Eniten keskustelua herätti liiton Kaakkois-Suomen piirin aloite liittokokouspaikan muuttamiseksi Turusta Kouvolaan. Liittohallitus kiittää piiriä toimittamastaan aloitteesta. Vastauksessaan liittohallitus arvotti keskenään tapahtumaa hakeneen nuorisovaltuuston oma-aloitteisuutta ja alueellista tasa-arvoa liiton toiminnassa. Turussa on järjestetty muutaman vuoden sisään monia liiton tapahtumia, ja tämän takia liittohallitus päätti kutsua liittokokouksen koolle Kouvolaan. Liitto kiittää Turun nuorisovaltuustoa aktiivisuudesta tapahtuman järjestelyissä!

Piirin toimittaman aloitteen voit katsoa tästä ja liittohallituksen antaman vastauksen tästä.

Kohti kuntavaaleja, tulevaisuuden kuntaa ja uusia nuorisovaltuustoja!

Liittohallitus kävi kokouksessaan keskustelua tulevista kuntavaaleista ja niihin valmistautumisesta edunvalvontavastaava Jesse Kososen esityksen pohjalta. Liittohallitus päätti käynnistää kuntavaalikampanjansa liittokokouksessa 2016. Piirien roolista kuntavaalikampanjassa päätettiin keskustella piirineuvostossa 21.5.2016.  Keskustelun lopuksi Jesse valtuutettiin valmistelemaan liiton kuntavaalitavoitteet ja tarkempi kampanjasuunnitelma hallituksen elokuun kokoukseen.

Maakunnalliset nuorisovaltuustot ovat puhututtaneet liittoa viime aikoina paljon, ja niitä käsiteltiin myös hallituksen kokouksessa. Kokouksessa esiteltiin maakunnallisten nuorisovaltuustojen ja muiden vaikuttajaryhmien kartoitus. Liittohallitus päätti liiton tavoitteeksi maakunnallisten nuorisovaltuustojen kirjaamisen maakuntalakiin. Liittohallitus kokee, että uusien maakunnallisten nuorisovaltuustojen tulee rakentua jo olemassa olevien hyvien käytänteiden sekä kunnallisten nuorisovaltuustojen varaan. Maakuntatasolla tulee myös turvata lailla muita nuorten vaikutusmahdollisuuksia kuntalain esimerkin mukaisesti.

Nuvien perustamisprosessit ovat edenneet monessa kunnassa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto auttaa kuntia liiton Perusta, vakiinnuta, vahvista -hankkeen kautta. Kuluvan vuoden aikana koulutusta on pidetty tai ollaan pitämässä jo seitsemässä eri kunnassa; Kaskisissa, Ähtärissä, Hollolassa, Jokioisissa, Mäntsälässä, Muoniossa ja Kurikassa. Liittohallitus toivoo entistä useamman kunnan pyytävän Nuva ry:tä perustamisprosessin tueksi!

Tapahtumakalenteriin muutoksia

Liittohallitus päätti siirtää kv-kesäpäivät järjestettäväksi 11.6. Helsingissä ja esitti piirineuvoston kesän kokouksen ajankohdaksi 21.5. alkuperäisten ajankohtien kanssa päällekkäisen piirien tapahtuman vuoksi.

Hallitus keskusteli myös tulevista syksyn tapahtumista. Ensimmäistä kertaa järjestettävän Aktiivipäivät PRO:n teemaksi päätettiin valta ja ohjaajien koulutus päätettiin järjestää syksyllä Kuntalaki -seminaarin yhteydessä 9.11.2016.

            LISÄTIETOJA:

         Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi

Verna Castrén, pääsihteeri, +358 44 331 1194, verna.castren(at)nuva.fi