Ohjeistus nuorisovaltuuston perustamisesta ja toimintasääntöjen laatimisesta julkaistu

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. on julkaissut yhdessä Kuntaliiton kanssa kunnille ja nuorisovaltuustoille ohjeistuksen uuden kuntalain ja sen nuorisovaltuustot-pykälän soveltamisesta. Viime vuonna tehty kirjaus kuntalakiin on historiallinen tunnustus ja merkittävä linjaus nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi. Kirjaus tulee kehittämään nuorisovaltuustojen toimintaa ja asemaa kunnissa.

Kesällä 2017 voimaan tuleva kuntalaki edellyttää jatkossa kuntia perustamaan nuorisovaltuustot ja takaamaan niiden toimintaedellytykset nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi. Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännöön laadintaan sisältää tietoa uudesta kuntalaista ja sen tulkinnasta, perustamiseen liittyvistä periaatteista ja ohjeita nuorisovaltuuston toimintaa ohjaavan toimintasäännön kirjoittamiseen. Julkaistussa avataan hallituksen esityksen perusteluiden kautta, millainen on lain hengen mukainen nuorisovaltuusto ja miten se vaikuttaa kunnassa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto haluaa ohjeistuksella varmistaa, että kunnilla on paras mahdollinen tietopohja nuorisovaltuuston perustamiseksi. “Nuorisovaltuustoilla ja kunnilla on ollut erilaisia tapoja koordinoida ja organisoida toimintaa. Tämä ohjeistus on todella tarpeellinen ja kaivattu, mutta antaa hyvin myös nuorisovaltuustoille toivottua vapautta järjestää toimintaansa haluamallansa tavalla” kertoo Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Opas on tarkoitettu kunnan päättäjille, viranhaltijoille, nuorisovaltuustojen ohjaajille ja tietenkin nykyisille ja tuleville nuorisovaltuutetuille. “Toivomme, että mahdollisimman moni kunta ja nuorisovaltuusto hyödyntäisi yhteistä ohjettamme. Haluamme auttaa kuntia perustamaan nuorisovaltuustot oikein, aidosti nuoret mukaanottaen. Tämän takia ohjeistamme myös nuorisovaltuuston perustamisen vaiheista, ettei tärkeää vaikuttajaryhmää koota kunnissa kiireellä ja oikoen” päättää puheenjohtaja Uosukainen.

Ohjeistus on ladattavissa PDF-versiona Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Kuntaliiton sivuilta.

Lisätietoa:

Suomen nuorisovaltuustojen liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen +358 44 777 0561 

Osallisuusasiantuntija Anna Hurmeranta +358 44 705 7777