Tervehdys Demarinuorten liittokokoukselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen kävi viemässä liiton tervehdyksen Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXVI liittokokoukseen, joka järjestettiin Tampereella 27.-29.5.2016.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Sosiaalidemokraattiset Nuoret ry:n 26. liittokokousta.

On ilahduttavaa nähdä näin monen omiin ja yleisemmin nuorten asioista kiinnostuneen nuoren osallistuvan ja vaikuttavan tässä liittokokouksessa. Kiinnostus yhteisiin asioihin ja halu osallistua niistä päättämiseen, jota olette tänä viikonloppuna osoittaneet, ovat korvaamattoman arvokkaita voimavaroja, niin teille Demarinuorina kuin laajemminkin yhteiskunnalle. Nuorten osallistuminen paitsi järjestötoimintaan, myös laajemmin politiikan suunnan määrittämiseen on erityisen tärkeää tällaisena aikana, kun yhteiskuntamme kohtaa monia haasteita ja uudistuksia kaikkine mahdollisuuksineen. Nuorten äänen on kuuluttava yhteiskunnassa päätöksenteon sosiaalisen kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi sekä ennen kaikkea nuorten demokratiaoikeuksien toteutumiseksi.

Tällä hetkellä yhteiskunnassa on menossa lukuisia uudistuksia, joilla on kiistatta suuret vaikutukset maamme nuorisoon. Nyt tehtävät päätökset tulevat vaikuttamaan ennen kaikkea nuorten toimeentuloon ja sitä kautta myös hyvinvointiin – nyt ja tulevaisuudessa.

Päätöksenteko ei ole mustavalkoista tai helppoa: puntarissa ovat tulevaisuuden kilpailukyky ja kestävyys sekä toisaalta tämän hetken haasteet ja hyvinvointi. On meidän nuorisojärjestöjen ja etenkin teidän poliittisen nuorisojärjestöjen vastuu ja velvollisuus tuoda nuorten ääni kuuluviin tällaisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Toivon teiltä rohkeutta esittää sellaisia ratkaisuja, jotka parhaiten palvelisivat molempia vaakakuppeja. Yhteiskunnallinen keskustelu tarvitsee myös nykyistä enemmän ratkaisuja, pelkkä kritiikki ei itsessään vie yhteiskuntaamme eteenpäin.

Toivon, että tässä liittokokouksessa ja sitä seuraavassa vaikuttamistyössä Demarinuoret olisivat rohkeita visioijia ja ennakkoluulottomia ratkaisuiden esittäjiä. Demokraattinen järjestelmämme tarvitsee monipuolisia, raikkaita ideologisia avauksia, jotka eivät takerru vanhaan, vaan rakentavat rohkeasti uutta ja parempaa. Riippumatta siitä, mitä mieltä on maamme nykyhallituksen suurista reformeista, on muutoksen tarpeellisuus aitoa. Suomen on tartuttavana muutosten mahdollisuuksiin, eikä meidän tule jäädä sen sivustaseuraajaksi. Nyt jos koskaan tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja nuorten osallistumista tulevaisuuden määrittämiseen.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa teitä liittona ryhtymään kaikkiin sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia jäseniänne ja laajemmin nuorisoa osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisääminen ovat meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä.

Nuorten voimaannuttaminen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen on kuitenkin tehtävä, josta kukaan meistä järjestöistä ei selviä yksin. Yhä enenevissä määrin myös muu paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta edellyttää tiivistä ja aina vain tiivistyvää yhteistyötä muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Kun tämän liittokokouksen jälkeen koittaa arki ja tekemienne päätösten toteuttaminen, kannustan teitä myös laajasti pohtimaan, miten voitte omalta osaltanne tehdä yhteistyötä eri nuorisoalan toimijoiden kanssa. Etenkin tulevat kuntavaalit tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä, jotta ”lasten ja nuorten kunta” ei jäisi vain sanahelinäksi. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtajana toivotan kaiken järjestöjemme välisen yhteistyön jatkumisen tervetulleeksi!

Toivotan teille hyvää liittokokouksen loppua ja menestystä tulevaan vaikutustyöhönne!

Kiitos!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

Kimi Uosukainen

puheenjohtaja