Huipputapaamisen ja LAPE-ideakilpailun raportit nyt luettavissa!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto järjesti keväällä historiallisen nuorten vaikuttajien Huipputapaamisen ja keräsi ideakilpailulla nuorten ideoita hallituksen Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Sekä Huipputapaamisen että ideakilpailun kautta nuoret pääsivät vaikuttamaan ja osallistumaan maan hallituksen työhön.

Nuorten vaikuttajien Huipputapaaminen järjestettiin 20.5.2016 Helsingissä, ja sinne kutsuttiin jokaisesta kunnasta nuorten edustaja kertomaan, millaisia tulevaisuuden maakuntien ja kuntien tulisi olla. Kouluviihtyvyyden parantamiseen tähtäävään sähköiseen ideakilpailuun pääsivät osallistumaan kaikki halukkaat. Sekä Huipputapaamisesta että ideakilpailusta on nyt tehty raportit, jotka ovat vapaasti kiinnostuneiden luettavissa!

Nuorten Vaikuttajien Huipputapaamisen raportti

Raporttiin on koottu kaikki ne ideat ja ajatukset, jotka Huipputapaamisessa paikalla olleet 95 nuorta esittivät tapahtuman työryhmätyöskentelyn aikana. Työryhmiä järjestettiin kahdesta teemasta: Tulevaisuuden kunta ja Maakuntauudistus ja demokratia.

Työryhmien työskentelyn tulosten perusteella nuoret pitävät tärkeinä seuraavia asioita:

  • Päätöksenteon avoimuus ja selkeys
  • Nuorten mukaan ottaminen päätöksentekoon
  • Eri tahojen välinen toimiva yhteistyö ja sujuva kommunikointi
  • Riittävät resurssit nuorten palveluihin
  • Nuorten työllistyminen
  • Alueellinen tasa-arvo
  • Digitaalisaation ja teknologian hyödyntäminen
  • Demokratia

Huipputapaamisesta teki erityisen hienon se, että tapahtuman palautteen perusteella nuoret kokivat, että heidän ääntään kuultiin aidosti Huipputapaamisessa (k.a. 4,46 asteikolla 1-5). Liitto vei tapahtumassa esiin nousseet nuorten näkemykset eteenpäin päättäjille, kun puheenjohtajisto ja osallisuusasiantuntija keskustelivat niistä eduskunnan parlamentaarisen työryhmän kanssa kesäkuun alussa.

Lue koko raportti täältä. 

LAPE-ideakilpailun raportti

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jossa muutetaan palveluita lapsi- ja perhelähtöisiksi. Tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvää elämää niin, että he saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan ja että heitä kuullaan päätöksenteossa.

Osana LAPE-ohjelman valmistelua sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolta nuorten ryhmille suunnatun ideakilpailun keinoista kouluhyvinvoinnin parantamiseksi. Kuuleminen järjestettiin 18.4.–15.5.2016, ja se tuotti 57 ideaa yhteensä 365 nuorelta.

Ideoissa nuoret toivoivat kouluihin yhteisöllisyyttä, interaktiivista opetusta, mahdollisuutta osallistua tuntisuunnitteluun ja uusien toimintakäytäntöjen luomiseen sekä koulurakennuksen ja koulun tarjoamien välineiden modernisoimista.

Lue koko raportti täältä.

 

Lisätietoja:

Kimi  Uosukainen, puheenjohtaja

+358 44 777 0561, kimi.uosukainen@nuva.fi